Het onderdeel 'Diervoeders' bevat de specifiek voor diervoeders geldende EU-wetgeving en documentatie. 

De wetgeving die van toepassing is op diervoeders is grotendeels op Europese Unie (EU) niveau vastgesteld. Vaak zijn regels voor diervoeders en levensmiddelen samengevoegd in één richtlijn of verordening. Deze wetgeving vindt u terug in het onderdeel 'Levensmiddelen'. 

De EU-wetgeving voor diervoeders omvat onder andere voorschriften voor:

  • het in de handel brengen en gebruik van diervoeders;
  • voorschriften op het gebied van hygiëne;
  • de aanwezigheid van ongewenste stoffen in diervoeding;
  • het gebruik van toevoegingsmiddelen (additieven) voor diervoeders;
  • methoden voor controle en analyse van diervoeders;
  • etikettering van diervoeders;
  • diervoeding met een bijzonder voedingsdoel. 

Overzicht wetgeving diervoeders

Log in