Biociden

Biociden zijn stoffen en preparaten die een of meer werkzame stoffen bevatten die bestemd zijn om een schade­lijk organisme te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te maken, de effecten daarvan te voorkomen of het op andere wijze langs chemische of biologische weg te bestrijden. Voorbeelden van biociden zijn: ontsmettingsmid­delen voor gebruik in de sector voeding en diervoeders, conserve­ringsmiddelen, desinfectiemiddelen, middelen voor het bestrijden van plagen etc.

Alle biocideproducten moeten, behoudens bepaalde uitzonderingen, geregistreerd zijn alvorens zij op de markt van de EU worden toegelaten. Voor verdere informatie zie het biocidenregister van de Europese Commissie, ECHA, onderdeel BPR.

Inloggen