Eurowet versus EUR-Lex

Regelmatig krijgen wij de vraag: waarom zouden wij betalen voor informatie die ook gratis op EUR-Lex te vinden is?

Een terechte vraag, want EUR-Lex biedt inderdaad gratis toegang tot de EU wetgeving. Daarom hebben wij hieronder de belangrijkste kenmerken van Eurowet en EUR-LEX met elkaar vergeleken.

Wat is de meerwaarde van een abonnement op Eurowet?

Met een abonnement op Eurowet kunt u heel veel tijd besparen en het risico op fouten flink verminderen. Een groot voordeel van de database van Eurowet, is dat deze specifiek gericht is op de levensmiddelensector. Hier vindt u alleen relevante informatie voor uw branche. Daarnaast is alle belangrijke wetgeving door Eurowet geconsolideerd. Dagelijks controleren wij voor u of er nieuwe wetgeving is en of er wijzigingen zijn gepubliceerd op bestaande wetgeving. Deze wijzigingen, afwijkingen en rectificaties worden doorgaans nog dezelfde dag in de oorspronkelijke wetteksten verwerkt. Zo weet u zeker, dat u altijd de meest actuele wettekst voor u heeft. Ook EUR-Lex biedt geconsolideerde wetteksten, maar deze zijn niet up-to-date, vaak ontbreken er wijzigingen of zijn er verschillen tussen taalversies. Ook ontbreken grote tabellen en/of bijlagen. Het downloaden van omvangrijke wetteksten is niet mogelijk. Ook is EUR-Lex regelmatig zeer traag of zelfs helemaal niet bereikbaar. De service is dan wel gratis, maar het gebruik ervan heeft duidelijk nadelen en brengt risico's met zich mee.

Om er zeker van te zijn dat u over de juiste actuele wettekst beschikt, moet u uitgaan van de oorspronkelijke tekst en die aanpassen met alle wijzigingen, rectificatie en afwijkingen. Dit is een tijdrovende aangelegenheid, die met grote nauwkeurigheid moet worden uitgevoerd. Met een eenmalige consolidatie bent u er echter nog niet. Er moet regelmatig worden gekeken of er inmiddels nieuwe wijzigingen zijn gepubliceerd.

Al dit werk neemt Eurowet u uit handen. Met een abonnement op onze database beschikt u niet alleen op elk moment over de actuele teksten van de wetgeving die van belang is voor levensmiddelen, maar u kunt ook inspelen op toekomstige wijzigingen. Mocht u vragen over de wetgeving of de interpretatie daarvan hebben, ook dan kunt u bij ons terecht voor professioneel advies.

Eurowet is in 1992 voortgekomen uit de levensmiddelenindustrie. Onze database is opgesteld op basis van onze Brusselse kennis en ervaring. Mede door suggesties van onze klanten is de database in de afgelopen decennia volledig toegespitst op de informatiebehoefte (op wetgevingsgebied) van de levensmiddelensector. 

Vergelijking database Eurowet - EUR-Lex

In onderstaand overzicht hebben wij een vergelijking gemaakt tussen onze database en EUR-Lex. 

OmschrijvingEurowetEUR-Lex
Online database met EU wetgeving specifiek gericht op de food & drinksector. Ja Nee, zeer omvangrijke database met officiële documenten op elk wetgevingsgebied
Geconsolideerde nationale levensmiddelenwetgeving (o.a. Warenwet) Ja Nee, alleen links naar nationale implementatieregels (niet geconsolideerd en vaak niet werkend)
Gestructureerd overzicht van de wetgeving, documentatie en voorstellen

Ja, dagelijks bijgewerkt

Samenvatting per wetgevingsgebied, niet up-to-date
Wetgeving: Volledig geconsolideerde wetteksten (dit wil zeggen dat rectificaties, wijzigingen en afwijkingen in de oorspronkelijke tekst zijn verwerkt), inclusief tabellen en alle belangrijke bijlagen *
Ja, eigen geconsolideerde wetteksten Ja, geconsolideerde wetteksten van EUR-Lex, niet volledig
Documentatie: Nieuwe voorstellen, EFSA adviezen, richtsnoeren, jurisprudentie, rapporten etc. (Commissie, Raad, Parlement etc.) Ja, dagelijkse update Ja, maar moeilijk en tijdrovend om de juiste documenten te vinden
Bijwerking van geconsolideerde wetgeving Dagelijks bijgewerkt Niet up-to-date
Zoekfunctie op woordniveau Ja, met diverse filteropties Ja, maar zeer lastig op verder te filteren **
Alerts bij nieuwe of gewijzigde wetgeving/documentatie Ja, wekelijks overzicht per e-mail  Nee

__________

*    Omvangrijke tabellen zijn in pdf en html-vorm moeilijk te raadplegen. Eurowet heeft dat probleem opgelost door de tabellen in de vorm van Excel-bestanden in de database op te nemen. Daarin kan eenvoudig en snel worden gezocht. Een voorbeeld van wetgeving met omvangrijke en regelmatige gewijzigde tabellen is: Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van de Raad. 
**   Een zoekopdracht bij EUR-Lex op 'etikettering' levert bijvoorbeeld 20.496 resultaten op. Bij Eurowet kunt veel gerichter zoeken, wat u veel tijd kan besparen. Wij laten u dit graag zien in een persoonlijke demo.

 

 

Inloggen