Actuele informatie die u tijd bespaart.

Wij garanderen u een zeer compleet en up-to-date informatiesysteem, toegespitst op de levensmiddelenindustrie. Alles wat u wilt weten over de Europese en nationale wetgeving en wat direct dan wel indirect betrekking heeft op levensmiddelen vindt u hier.

Repertorium

Repertorium

Via een gestructureerd repertorium krijgt u direct een overzicht van de geldende wetgeving. Alle informatie is gerangschikt op onderwerp. Het repertorium is eenvoudig te raadplegen via de website of kan desgewenst als pdf-bestand worden gedownload naar uw eigen computer/tablet.

Geconsolideerde wetgeving

Geconsolideerde wetgeving

Alle belangrijke wetgeving is door Eurowet geconsolideerd, dat wil zeggen dat alle wijzigingen, rectificaties en afwijkingen in de oorspronkelijke tekst zijn verwerkt, inclusief alle tabellen en bijlagen! De wetteksten worden dagelijks bijgewerkt, zodat u altijd beschikt over de meest actuele teksten. Dit geldt alleen voor het Business en Professional abonnement. Bij het Basic abonnement wordt verwezen naar de (geconsolideerde) EUR-Lex teksten.

Documentatie en voorstellen

Documentatie en voorstellen

Eurowet beschikt over een uitgebreide database met relevante documenten (voorstellen, werkdocumenten, jurisprudentie, rapporten, richtsnoeren enzovoort). Uitsluitend beschikbaar voor Business en Professional abonnees.

Beschikbare onderdelen

Hier vindt u een overzicht van de beschikbare onderdelen.

Het informatiesysteem van Eurowet is modulair opgebouwd. Elke module bestaat uit een repertorium met daaraan gekoppeld een database met de geconsolideerde wetgeving (en documentatie). De module 'Levensmiddelen' vormt de basis voor de uitgaven van Eurowet. Dit onderdeel bevat de EU-wetgeving voor levensmiddelen. Naar keuze in het Nederlands of Engels (onderdeel 'Food Law').

Het abonnement kan worden aangevuld met een of meer van de volgende modules:

 • Levensmiddelen

  In het onderdeel 'Levensmiddelen' vindt u een gestructureerd overzicht van alle Europese wetgeving die komt kijken bij de productie en vermarkting van levensmiddelen. Dit onderdeel is beschikbaar in het Nederlands en/of Engels, zie Food Law.

  • Introductie
  • Horizontale wetgeving
  • Productgroepen
  • Productregelingen
  • Specifieke productie
  • Institutioneel
  • Diversen
 • Food Law

  Engelstalige versie van het onderdeel 'Levensmiddelen'.

  • Introduction
  • Horizontal legislation
  • Product groups
  • Product regulations
  • Specific production
  • Institutional
  • Miscellaneous
 • Warenwet

  Het onderdeel Warenwet bevat de door Eurowet geconsolideerde teksten van de Nederlandse wetgeving (o.a. warenwet) op het gebied van levensmiddelen, diervoeders en enkele daaraan gerelateerde gebieden zoals milieu. In de Warenwet zijn de Nederlandse regels voor onder andere levensmiddelen opgenomen. Europese richtlijnen moeten worden omgezet in nationale wetgeving.

  • Introductie
  • Horizontale wetgeving
  • Productgroepen
  • Productregelingen
  • Specifieke productie
  • Institutioneel
  • Diversen
 • Handelsregelingen

  Handelsregelingen die niet zijn opgenomen in de module 'Levensmiddelen', zoals invoerregelingen, overeenkomsten met derde landen, markt en steunregelingen voor plantaardige en dierlijke producten, fytosanitaire regelingen en douaneregelingen.

  • Landbouwbeleid algemeen
  • Dierlijke producten (met name prijsregelingen, steunregelingen, invoerregelingen, interventieregelingen, quotaregelingen))
  • Plantaardige producten
  • Handels- en douaneregelingen
  • Structuurbeleid
  • Institutioneel
 • Diervoeders

  Specifieke wetgeving voor diervoeding voorzover niet opgenomen in 'Levensmiddelen'.

  • Algemeen
  • Additieven
  • Controle- en analysemethoden
  • Etikettering
  • Bijzondere voeding
  • Productie en vermarkting
  • Handelsverkeer met derde landen
  • Jurisprudentie
 • Milieu

  Milieukeur, ecologische voetafdruk, afval, REACH, bestrijdingsmiddelen, asbest, biociden, nanomateriaal, emissies etc. voor zover van belang voor de sector.

  • Algemeen
  • Afvalstoffen
  • Gevaarlijke stoffen
  • Emissies
  • Waterbeheer - lozingen
  • Diversen
 • Veterinair

  Voorschriften voor vee en vlees, vis en andere dierlijke producten. Dierziekten en bescherming van dieren.

  • Algemene veterinairrechtelijke voorschriften
  • Controle algemeen
  • Melk en zuivelproducten
  • Vlees en vleesproducten
  • Visserij- en aquacultuurproducten
  • Maatregelen tegen dierziekten
  • Diversen

Prijzen en abonnementsvormen

Wij bieden drie abonnementsvormen, indien gewenst, ook inclusief advies tegen gereduceerd tarief.

Onderstaande prijzen gelden voor abonnementen afgesloten in 2024 voor een single user licentie.

Basic

 • Repertorium EU wetgeving levensmiddelen
 • Links naar EUR-Lex
 • Exclusief documentatie en voorstellen
 • Eenvoudige zoekfunctie
 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Aanvullende modules mogelijk
 • Vanaf € 412/jaar

Probeer gratis

Business

 • Repertorium EU wetgeving levensmiddelen
 • Geconsolideerde wetteksten
 • Inclusief documentatie en voorstellen
 • Geavanceerde zoekfunctie
 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Aanvullende modules mogelijk
 • Vanaf € 1.648/jaar

Probeer gratis

Professional

 • Repertorium EU wetgeving levensmiddelen
 • Geconsolideerde wetteksten
 • Inclusief documentatie en voorstellen
 • Geavanceerde zoekfunctie
 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Aanvullende modules mogelijk
 • Periodiek informatiebulletin
 • Advies en ondersteuning
 • Prijzen beschikbaar op aanvraag
Vraag een offerte aan

Inloggen