Nieuws

De Europese Commissie heeft een nieuwe aanbeveling gepubliceerd waarin de definitie van nanomateriaal wordt verduidelijkt. Het wordt aanbevolen deze definitie te gebruiken bij het opstellen van wetgeving, beleids- of onderzoeksprogramma’s.

Er zijn voorlopige afspraken gemaakt tussen CBL, FNLI, MVO, NVWA en VWS over het correct etiketteren van producten die normaalgesproken zonnebloemolie bevatten. Vanwege het tekort aan zonnebloemolie als gevolg van de oorlog in Oekraïne wordt het ingrediënt nu vaak vervangen door alternatieve oliën. 

Een gezondheidsclaim over Symbiosal®, een voedingssupplement dat voor 97% bestaat uit zeezout en voor 3% uit chitosan, is afgewezen.

De EU-lidstaten hebben ingestemd met een voorstel om een maximumlimiet vast te stellen voor ethyleenoxide in additieven. Ethyleenoxide is een chemische stof die onder andere gebruikt wordt als desinfectiemiddel en als grondstof bij de vervaardiging van diverse producten. De stof is zowel genotoxisch als kankerverwekkend.

 

De verplichte informatie over de aanwezigheid van allergenen wordt door veel retailers, ambachtelijke bedrijven en horeca niet juist verstrekt. Dit blijkt uit de resultaten van inspecties die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in 2021 onder ruim 5.000 bedrijven heeft uitgevoerd.

De laatste jaren verschijnen er steeds vaker varianten van ‘gedistilleerde dranken’ op de markt waar geen of weinig alcohol in zit. Denk aan ‘gin’ zonder alcohol of een alternatief voor wodka met een zeer laag alcoholpercentage.

Controleautoriteiten in de EU lopen tegen problemen en onduidelijkheden aan bij het handhaven op de aanwezigheid van aromatische koolwaterstoffen uit minerale olie (MOAH) in levensmiddelen.

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne dreigt er een tekort aan zonnebloemolie. Dit kan ertoe leiden dat fabrikanten op korte termijn het ingrediënt zonnebloemolie in hun producten (gedeeltelijk) moeten vervangen door andere plantaardige oliën. 

Er komt een vernieuwd waarschuwingsetiket voor pluimveevlees. Het nieuwe etiket is nodig om de consument nog beter te informeren over goede hygiënemaatregelen bij het bewaren, bereiden en consumeren van vlees van kippen, ganzen, kalkoenen of parelhoenders.

Om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid om de lijst van ingrediënten van een samengesteld ingrediënt niet te hoeven vermelden is het van belang dat de benaming van het ingrediënt in de juiste taalversie vermeld wordt.

Gecetyleerde vetzuren mogen voortaan worden gebruikt in voedingssupplementen die bestemd zijn voor de volwassen bevolking.

Volgens de Consumentenbond is er veel mis met de vermelding van de herkomst op levensmiddelen. Verplichte informatie blijkt regelmatig te ontbreken of geeft onvoldoende duidelijkheid. De organisatie zou graag zien dat de Europese wetgeving op dit punt strenger wordt. Het onderwerp is nog in ontwikkeling en blijft een punt van discussie in verschillende EU lidstaten.

De Europese Commissie heeft ingestemd met toelating van huiskrekels als nieuw voedingsmiddel. Het insect mag voortaan in ingevroren, gedroogde en poedervorm worden gebruikt als snack en als voedselingrediënt in diverse levensmiddelen voor de algemene bevolking. Dit is het derde insect dat is toegelaten als voedingsmiddel.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de afgelopen maanden een drietal meldingen ontvangen over jonge kinderen die bijna zijn gestikt na het sabbelen op een papieren rietje.

In Duitsland en Nederland zijn drie liter champagneflessen van het merk Moët & Chandon Ice Impérial aangetroffen waar geen champagne in zat, maar de harddrug MDMA oftewel xtc.

Uv-behandelde bakkersgist, dat sinds 2014 is goedgekeurd als nieuw voedselingrediënt, mag voortaan in diverse aanvullende levensmiddelen worden gebruikt. Het betreft met name levensmiddelen die bestemd zijn voor de algemene bevolking, zoals soepen, salades en diverse zuivelproducten. Daarnaast wordt het gebruik toegestaan in levensmiddelen die bestemd zijn voor zuigelingen en peuters.

De Europese Commissie heeft een uitgebreid document gepubliceerd waarin de etiketteringsbepalingen van de verordening gedistilleerde dranken worden uitgelegd.

De geplande nationale wetgeving voor peuterdrank en peutermelk moet worden aangepast, naar aanleiding van twee besluiten van de Europese Commissie.

Bent u producent van infusies en/of gearomatiseerde dranken dan kunt u nu ook gebruikmaken van gedroogde bessenpulp van Coffea arabica L. en/of Coffea canephora Pierre ex A.Froehner en de infusie daarvan. Het traditionele levensmiddel is toegelaten als novel food in de Europese Unie.

De FNLI heeft de overheid opgeroepen zo snel mogelijk met een concrete en definitieve introductiedatum voor het nieuwe voedselkeuzelogo Nutri-Score te komen. De bedoeling was in eerste instantie dat het logo medio 2021 zou worden ingevoerd in Nederland. Eerder werd al bekend dat uitgesteld werd tot begin 2022. Tot nu toe is er echter nog geen exacte datum bekend.

Fabrikanten van levensmiddelen die gebruik maken van de kleurstof titaandioxide moeten snel op zoek naar een alternatief. Het gebruik van de kleurstof is binnenkort niet meer toegestaan.

Op dit moment ziet de Europese Commissie geen aanleiding om het gebruik van emulgatoren te verbieden of een gezondheidswaarschuwing op etiketten te verplichten.

Na gedroogde gele meelworm, mag nu het tweede insect als levensmiddel op de markt worden gebracht. Het gaat om Locusta migratoria oftewel treksprinkhaan.

De Europese Commissie heeft de resultaten gepubliceerd van onderzoek dat is gedaan naar de echtheid van kruiden en specerijen.

Vrijwillige herhaling van de voedingswaarde op de voorkant van de verpakking van een levensmiddel mag geen betrekking hebben op het levensmiddel na bereiding, wanneer er verschillende manieren van bereiding mogelijk zijn.

De Europese Commissie is van plan de toevoeging van catechinen uit groene thee aan levensmiddelen, te beperken tot een dagdosering van 800 mg/dag.

Het is onvermijdelijk dat er bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, zoals glyfosaat, resten op levensmiddelen aanwezig blijven. Dit mag ook, zolang deze onder de maximale residulimiet (MRL) blijven.

De EU wil de etiketteringsregels van honing aanpassen om de import van goedkope honing uit derde landen tegen te gaan.

 

De lidstaten hebben ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie om het gebruik van het additief titaandioxide (E 171) in levensmiddelen te verbieden.

 

De Reclame Code Commissie (RCC) heeft op 2 augustus jl. een uitspraak gedaan waarin werd geoordeeld dat het gebruik van een benaming die niet overeenkomt met de daadwerkelijke samenstelling van een levensmiddel, misleidend is.

De EFSA heeft twee documenten gepubliceerd over nanomaterialen in de voedselketen. Een bevat de technische vereisten om de aanwezigheid van kleine deeltjes in levensmiddelen aan te tonen en de ander gaat in op de risicobeoordeling van nanomaterialen in de voedselketen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een nieuwe versie van het ‘Interpretatiedocument NVWA m.b.t. Verordening (EG) nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen', oftewel infoblad 85, gepubliceerd.  De vorige versie was van juni 2019.

Voor bepaalde levensmiddelen die worden geïmporteerd uit Japan gelden, sinds de kernramp in Fukushima in 2011, bijzondere voorwaarden.

De Europese Commissie heeft een voorstel aangekondigd waarin de huidige etiketteringsregels voor alcoholhoudende dranken worden aangescherpt.

De Europese Commissie heeft lagere maximumgehalten aan lood en cadmium vastgesteld voor een groot aantal levensmiddelen.

De Europese Commissie heeft maximumgehalten aan tropaanalkaloïden vastgesteld en aangepast voor levensmiddelen, die hier een hoge concentratie van bevatten en die een aanzienlijke bijdrage leveren aan de blootstelling van de bevolking.

De Europese Commissie heeft het maximumgehalte voor moederkorensclerotiën verlaagd en maximumgehalten voor moederkorenalkaloïden in bepaalde levensmiddelen vastgesteld.

Nederland heeft op 4 augustus jongsleden een wettekst genotificeerd bij de Europese Commissie waarbij Nutri-Score wordt aangewezen als het voedselkeuzelogo van Nederland.

Door een tegenstrijdigheid in de onlangs van toepassing geworden wetgeving inzake de productie en etikettering van gedistilleerde dranken, was het officieel niet mogelijk om de juiste wettelijke benaming te gebruiken voor bepaalde blends.

Het Ministerie van VWS is begonnen met een traject om het wettelijk mogelijk te maken de aanduiding "vegetarisch" te gebruiken voor vegetarische varianten van vlees- en visproducten. Dit is van belang voor producten waar een wettelijke benaming voor is vastgesteld, zoals gehakt en tartaar.

Zoals het er nu uitziet zal Nutri-Score volgend jaar in Nederland worden ingevoerd. Gebruik van het voedselkeuzelogo wordt vrijwillig, maar andere voedselkeuzelogo’s met betrekking tot gezonde voeding mogen niet meer door Nederlandse producenten op Nederlandse verpakkingen worden geplaatst.

De EU heeft formeel het eerste insect toegelaten als nieuw voedingsmiddel in de EU. Het gaat om meelwormen, om precies te zijn de gedroogde larven van Tenebrio molitor (de meeltor).

Het EU Hof van Justitie heeft een uitspraak gedaan over het gebruik van zeewier om biologische levensmiddelen, zoals biologische rijst- en sojadranken, te verrijken met calcium.

Nu de EFSA heeft geconcludeerd dat de veiligheid van de kleurstof E 171 (titaandioxide) niet kan worden gegarandeerd, zal het gebruik ervan worden uitgefaseerd. Uiteindelijk wil de Europese Commissie het gebruik ervan verbieden.

Voortaan mag chiazaad ook zonder voorverpakking in de handel worden gebracht.

EFSA heeft naar aanleiding van een nieuwe veiligheidsbeoordeling van het levensmiddelenadditief titaniumdioxide (E 171) geoordeeld dat gebruik hiervan niet langer als veilig wordt gezien.

Misleidende voedselinformatie is niet toegestaan, dit staat als algemene regel in Verordening (EU) nr. 1169/2011. Voor de NVWA is het voorkomen hiervan één van de prioriteiten. Op dit moment wordt misleiding bij circa 30% van de etiketten geconstateerd.

Op dit moment is het toegestaan calcium-L-methylfolaat als bron van folaat toe te voegen aan voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing. Een wetswijziging maakt het voortaan mogelijk calcium-L-methylfolaat ook toe te voegen aan andere categorieën levensmiddelen die bestemd zijn voor kwetsbare consumenten.

Op 25 mei aanstaande worden er nieuwe regels van toepassing betreffende de definitie, omschrijving, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken. 

Opnieuw heeft de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) een handboek gepubliceerd als hulpmiddel voor het bedrijfsleven. Dit keer is het onderwerp voedings- en gezondheidsclaims.

Voor dieren of producten van dierlijke oorsprong die naar de EU worden geëxporteerd mogen bepaalde antimicrobiële stoffen niet gebruikt worden.

Het RIVM raadt de Nederlandse overheid aan om wetgeving op te stellen over het gebruik van sint-janskruid in kruidenpreparaten.

Op verzoek van de Europese Commissie heeft de EFSA een bijgewerkte versie gepubliceerd van richtsnoeren voor het indienen van vergunningsaanvragen voor rookaroma’s.

Uit onderzoek van de consumentenbond blijkt dat 99 % van de viswinkels en viskramen zich niet houdt aan de etiketteringsregels.

De Europese Commissie hervat de beoordeling van CBD-producten als nieuwe voedingsmiddelen. De aanleiding is een uitspraak van het Europese Hof van Justitie, waarbij geoordeeld werd dat CBD, waarvan het THC-gehalte lager is dan 0,2 %, geen verdovend middel is.

De Europese Unie en de VS hebben overeenstemming bereikt over het schorsen van alle wederzijdse importtarieven gedurende de komende vier maanden. Deze importtarieven waren opgelegd als gevolg van het langdurige Airbus en Boeing handelsconflict.

Hoewel een relatief klein deel van de bevolking te kampen heeft met voedselallergieën, kunnen de gevolgen van een allergische reactie zeer ernstig en in sommige gevallen zelfs dodelijk zijn. Hoe exploitanten van levensmiddelenbedrijven omgaan met voedselallergenen is daarom van groot belang.

In de EU wetgeving ontbreekt een wettelijke definitie van de term 'natuurlijk'  voor levensmiddelen. Claims als '100% natuurlijk' of 'uitsluitend natuurlijke ingrediënten' worden dan ook veelvuldig gebruikt door fabrikanten.

De Europese Commissie heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) om wetenschappelijk advies gevraagd over de ontwikkeling van een verplicht geharmoniseerd EU-systeem voor front-of-pack vermelding van de voedingswaarde op levensmiddelen. Daarnaast is advies gevraagd over de op te stellen voedingsprofielen.

De Keuringsraad Kennis en Advies gezondheidsreclame heeft een nieuwe lijst gepubliceerd met voorbeelden van gezondheidsclaims die voorlopig nog kunnen worden gemaakt op kruidenpreparaten, ook wel botanicals genoemd.

Gebufferde azijn, dat gebruikt wordt voor conservering van bijvoorbeeld vlees en vis, voldoet aan de definitie van additief. 

De Europese Unie heeft een nieuwe database gelanceerd waarin alle geografische aanduidingen die op EU-niveau worden beschermd kunnen worden opgezocht.

EU-producten met geografische aanduidingen, zoals Danablu, Prosciutto di Parma en Cognac, zullen voortaan beschermd worden in China. Dit staat in een akkoord tussen de Europese Unie en China. 

Het Europees Parlement heeft op 23 oktober jl. overeenstemming bereikt over herziening van de wetgeving voor de gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten. 

Voedingsmiddelen die bestaan uit hele dieren die bestemd zijn om zodanig te worden geconsumeerd, waaronder ook hele insecten, vallen niet onder de oude novel food verordening, Verordening (EG) nr. 258/97. Dit heeft het Hof van Justitie geoordeeld in antwoord op een prejudiciële vraag van de hoogste bestuursrechter in Frankrijk.

Over het algemeen blijkt de wetgeving inzake handelsnormen van de EU effectief te zijn, zonder significante onbedoelde effecten. Dit staat in een onlangs door de Europese Commissie gepubliceerd rapport waarin de regels inzake handelsnormen geëvalueerd zijn.

De Europese Commissie heeft extra voorwaarden en controles ingesteld op de invoer van sesamzaad uit India. Aanleiding is de vondst vorige maand van partijen sesamzaad uit dat land met een zeer hoog gehalte aan ethyleenoxide.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft een voorstel gepubliceerd dat het mogelijk maakt statiegeld in te voeren op blikjes.

Op verzoek van de Europese Commissie heeft de EFSA een standpunt gepubliceerd over de veiligheid van het gebruik van DHA- en EPA-rijke olie van Schizochytrium sp. als novel food in zuigelingen- en opvolgzuigelingenvoeding.

Vanaf 1 januari 2021 zullen er nieuwe maximumgehalten gelden voor de som van 3-MCPD en vetzuuresters daarvan en glycidylvetzuuresters in bepaalde voedingsmiddelen.

De NVWA heeft een nieuwe versie van het "Handboek additieven voor levensmiddelenfabrikanten" gepubliceerd. Inhoudelijk is met name het hoofdstuk waarin het onderscheid tussen technische hulpstoffen en additieven aan bod komt aangepast. Daarnaast is aan de hand van voorbeelden het standpunt van de NVWA ten aanzien van ‘clean label’ ingrediënten verduidelijkt.

De Europese Commissie heeft een maximumgehalte vastgesteld voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) in bepaalde poeders van levensmiddelen van plantaardige oorsprong, die bestemd zijn voor de bereiding van dranken.

Voorlopig zal er in Nederland nog geen ‘suikertaks’ worden ingevoerd. Dit heeft staatssecretaris Blokhuis (VWS) laten weten in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van onderzoek dat is gedaan naar de belasting op suikerhoudende frisdranken. 

Naar verwachting zal eind dit jaar nieuwe nationale wetgeving voor peuterdrank en peutermelk worden gepubliceerd. Fabrikanten zullen de samenstelling en de etikettering van de huidige producten moeten aanpassen wanneer het nieuwe Warenwetbesluit in werking treedt.

De EU en de VS hebben overeenstemming bereikt over een pakket aan wederzijdse tariefverlagingen. Dit moet helpen de verstoorde handelsbetrekkingen tussen de VS en de EU te verbeteren.

Op 1 augustus 2020 is de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam in werking getreden. Dit akkoord moet de handel tussen de EU en Vietnam vereenvoudigen. 99% van de tarieven tussen Vietnam en de EU wordt binnen de komende tien jaar afgeschaft.

Vanaf 16 augustus 2020 geldt er een tijdelijk verbod op de import van citroenen en sinaasappelen uit Argentinië. Bij recente invoerinspecties van fruit uit Argentinië werd herhaaldelijk Citrus Black Spot aangetroffen.

De EU is van plan maximumgehalten vast te stellen voor pyrrolizidine alkaloïden in bepaalde levensmiddelen. Pyrrolizidine alkaloïden zijn plantengifstoffen, die mensen binnen kunnen krijgen door de consumptie van onder andere kruidenthee en voedingssupplementen op basis van kruiden.

De EFSA heeft onderzoek gedaan naar de risico’s van glycoalkaloïden in levensmiddelen en diervoeders. Er is met name gekeken naar aardappelen en producten afkomstig van aardappelen.

De Consumentenbond wil dat de overheid met ambitieuzere plannen voor productverbetering komt. De vereniging heeft dit laten weten in een reactie op de consultatie over het voorstel ‘Nieuwe aanpak productverbetering’.

Naar aanleiding van een herbeoordeling van het levensmiddelenadditief L-ascorbylpalmitaat (E 304 i) heeft de Europese voedsel- en warenautoriteit EFSA geadviseerd om de bestaande specificaties van het additief te wijzigen.

Tussen oktober en november 2019 heeft BEUC (de Europese Consumenten Organisatie) een onderzoek uitgevoerd naar de houding van de consument ten aanzien van duurzaam voedsel. Dit onderzoek is in 11 landen uitgevoerd, waaronder Nederland.

Naar aanleiding van het EFSA-advies over de veiligheid van de kleurstof annatto, bixine, norbixine (E 160b) worden de vermeldingen en gebruiksvoorwaarden aangepast. De kleurstof mag in verschillende levensmiddelen worden gebruikt.

De Europese Commissie heeft een ambitieus plan gepubliceerd voor een duurzamer en veerkrachtiger voedselsysteem. De doelstellingen staan in de zogenaamde Farm to Fork-strategie, een belangrijke pijler van de ‘European Green Deal’.

Steeds meer fabrikanten en retailers kiezen ervoor om Nutri-Score, het nieuwe voedselkeuzelogo, alvast in te voeren.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een derde handboek gepubliceerd waarin een duidelijke toelichting wordt gegeven op de regels die gelden voor voeding voor specifieke groepen.

Naar aanleiding van de huidige coronapandemie heeft een aantal landen handelsbeperkende maatregelen voor dieren en dierlijke producten ingesteld. Deze maatregelen worden door de NVWA bijgehouden in een lijst, die regelmatig wordt bijgewerkt.

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid(EFSA) waarschuwt dat de meeste consumentengroepen risico lopen door de aanwezigheid van ochratoxine A in levensmiddelen.

De Europese Commissie heeft een document gepubliceerd waarin diverse vragen worden beantwoord over COVID-19 en voedselveiligheid.

Reclame maken waarin gezegd wordt dat bepaalde levensmiddelen of voedingssupplementen besmetting met COVID-19 voorkomen of genezen is verboden.

Een aanvraag voor goedkeuring van een gezondheidsclaim dat koffie het DNA zou beschermen tegen DNA-strengbreuken is afgekeurd door de EFSA.

Opnieuw heeft de EFSA een gezondheidsclaim over probiotica afgewezen. Er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat de zuigtabletten, die een combinatie van probiotica bevatten, zorgen voor het behoud van een normale werking van het tandvlees.

Op dit moment is er volgens de EFSA geen bewijs dat het coronavirus via voeding kan worden overgedragen. De EFSA volgt de situatie ten aanzien van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) nauwlettend.

Diverse organisaties, waaronder FoodDrinkEurope, EuroCommerce en Spirits Europe, hebben een gezamenlijke brief aan de Europese Commissie geschreven. In deze brief wordt aandacht gevraagd voor de kansen die digitalisering kan opleveren voor de Europese Unie (EU), met name ten aanzien van verplichte productinformatie.

Eind 2019 heeft de NVWA opnieuw een risicogerichte inspectie uitgevoerd onder vleesbedrijven die de afgelopen jaren sulfiet hebben gekocht. Hieruit bleek dat 15% het additief gebruikte terwijl dit niet mag. Eerder lag het overtredingspercentage op 50%. De NVWA concludeert dan ook dat het gebruik van sulfiet in vlees lijkt af te nemen.

Volgens de meest recente schattingen wordt er in de EU jaarlijks zo’n 88 miljoen ton voedsel verspild. Dit staat gelijk aan een verspilling van circa 143 miljard euro. Een van de oorzaken van voedselverspilling is dat er bij consumenten onduidelijkheid bestaat over de houdbaarheidsdatum.

De NVWA heeft een handig hulpmiddel voor het bedrijfsleven gepubliceerd. Het handboek ‘Etikettering van levensmiddelen’ gaat stap voor stap in op alle wettelijke voorschriften die gelden voor de etikettering van levensmiddelen.

Uit inspecties van de NVWA blijkt dat de etiketten van zuigelingenvoeding in 2019 veel vaker aan de wetgeving voldeden dan een aantal jaar geleden.

Afgelopen jaren is sucrose steeds populairder geworden als vervanger voor fructose in voedingsmiddelen. Dit komt mede door de mogelijkheid tot het maken van een gezondheidsclaim bij het gebruik van fructose.

Veel leden van het Europees Parlement zijn positief over de invoering van het Nutri-Score logo. De Italianen zijn echter minder enthousiast. Zij hebben een aantal schriftelijke vragen bij de Europese Commissie ingediend over dit onderwerp.

Inloggen