EU levensmiddelenwetgeving en warenwet

EU levensmiddelenwetgeving en warenwet

Eurowet biedt u een betrouwbaar informatiesysteem met alle wetgeving voor de food & drinksector. Zorg dat u de levensmiddelenwetgeving kent en weet welke wijzigingen er aan komen, zodat u hier tijdig op kunt inspelen.

Lees meer

Nieuws

De maximumgehalten voor de ongewenste stoffen lood, kwik, melamine en decoquinaat in diervoeding worden aangepast.

Lees meer

De Europese Commissie heeft een vergunning verleend voor het in de handel brengen van 2’-fucosyllactose dat is geproduceerd met behulp van Escherichia coli stam BL21, als nieuw voedselingrediënt voor zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding.

Lees meer

vrije uitloop eieren
Producenten van vrije uitloop eieren mogen de eieren voortaan langer vrije uitloop eieren noemen, ook al is de toegang van de kippen tot de openlucht beperkt.

Lees meer

Acrylamide wetgeving
Vorige week heeft de EU een nieuwe verordening gepubliceerd met daarin maatregelen om de blootstelling van consumenten aan acrylamide in levensmiddelen te verminderen.

Lees meer

Raad stemt in met nieuwe verordening biologische productie
Vertegenwoordigers van de Raad van de Europese Unie hebben op 20 november jl. ingestemd met nieuwe regels voor biologische productie en etikettering van biologische producten.

Lees meer

rijst Fukushima
De bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op de invoer van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima worden aangepast.

Lees meer

De blootstelling van consumenten aan furaan en methylfuranen in voeding kan mogelijk leiden tot leverbeschadiging op lange termijn. Het grootste risico lopen kinderen, vooral door de consumptie van kant-en-klare voeding in glas of blik. Andere bevolkingsgroepen krijgen de stoffen voornamelijk binnen door de consumptie van op granen gebaseerde voedingsmiddelen en koffie, afhankelijk van de leeftijd en consumentengewoonten.

Lees meer

EU-milieukeur
De Europese Unie heeft bij Verordening (EG) nr. 66/2010 vastgelegd hoe het EU-milieukeur oftewel het EU Ecolabel er uit moet zien. Het EU Ecolabel is het Europese milieukeurmerk voor non-food producten en diensten. Het logo geeft aan dat producten gedurende hun volledige levenscyclus een lagere milieubelasting hebben. 

Lees meer

kruidenthee
De Europese Commissie kijkt momenteel in het kader van het REFIT-programma of het nodig is de claimsverordening aan te passen. Er zijn nog steeds geen voedingsprofielen vastgesteld en ook de beoordeling van gezondheidsclaims over botanicals staat nog steeds on hold.

Lees meer

Producenten van vlees in de EU kunnen hun producten na de slacht sneller bij de consument krijgen door nieuwe regels ten aanzien van de temperatuur tijdens het vervoer van vlees.

Lees meer

Naar aanleiding van een klacht heeft de Stichting Reclame Code aanbevolen dat webshop Honey & More gezondheidsclaims en voedingsclaims, die gemaakt worden over honing en bijenproducten, van de website verwijderd.

Lees meer

De Europese Commissie heeft richtsnoeren gepubliceerd die nationale autoriteiten kunnen helpen bij de toepassing van de levensmiddelen- en consumentenwetgeving van de EU op producten van tweevoudige kwaliteit.

Lees meer

De Consumentenbond stelt opnieuw misleidende informatie op etiketten aan de kaak. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat 90% van de consumenten vindt dat er iets moet worden gedaan aan misleidende informatie op etiketten.

Lees meer

Naar aanleiding van de fipronilcrisis hebben lidstaten van de Europese Unie en de Europese Commissie 19 concrete afspraken gemaakt om toekomstige gevallen van voedselfraude op Europees niveau aan te pakken.

Lees meer

hygiene roodvleesslachthuizen moet beter
Roodvleesslachthuizen houden zich over het algemeen goed aan de wet- en regelgeving. Dat blijkt uit de 2e naleefmonitor roodvleesslachthuizen van de NVWA. Roodvleesslachthuizen houden zich bezig met de slacht van runderen, paarden, varkens, schapen en geiten.

Lees meer

handhaving diervoeders
Ondernemers in de diervoedersector krijgen te maken met strengere handhaving door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Op 1 oktober aanstaande wordt het nieuwe interventiebeleid diervoeders van de NVWA van kracht. In dit interventiebeleid staat hoe de NVWA optreedt bij overtredingen.

Lees meer

oscar-meuffels-directeur-nzo.
Het bestuur van de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) heeft Oscar Meuffels benoemd tot directeur. Hij is de opvolger van Tjeerd de Groot, die in maart van dit jaar toetrad tot de Tweede Kamer.

Lees meer

rijst
Leden van het Europees Parlement hebben zich woensdag uitgesproken tegen een ontwerp Uitvoeringsverordening van de Commissie waarbij wordt voorgesteld de controles op levensmiddelen uit Fukushima te versoepelen.

Lees meer

De Europese Commissie heeft de publicatie van de controversiële gedelegeerde verordening wat betreft de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing geannuleerd. Dit vooruitlopend op een stemming morgen over een resolutie van het Europese Parlement waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de nieuwe verordening.  De annulering is gepubliceerd middels een Rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1522.

Lees meer

Minister Schippers van VWS en minister Kamp van EZ hebben de onderzoeksopzet voor de evaluatie van de fipronilcrisis in eieren aan de Tweede Kamer gezonden. Het onderzoek zal geleid worden door mevrouw mr. Winnie Sorgdrager, lid van de Raad van State. Doelstelling is het achterhalen van de oorzaak van de crisis en bepalen wat de rol en verantwoordelijkheid van alle betrokkenen is.

Lees meer

Vanaf 1 oktober 2017 zal al het brood dat door de consument (vrijwel) dagelijks wordt geconsumeerd als belangrijk onderdeel van de basisvoeding moeten voldoen aan de zoutnorm. Brood moet een vochtgehalte van ten minste 20% hebben en een gehalte aan zout van ten hoogste 1,8%, berekend op de droge stof. Dit staat in een wijziging van het Warenwetbesluit Meel en brood, gepubliceerd in Staatblad 2017, nr. 328.

Lees meer

Het fipronilschandaal blijkt niet alleen Nederland en België te treffen. Inmiddels zijn in 45 landen besmette eieren of eierproducten aangetroffen.

Lees meer

Afgelopen week is er een nieuwe verordening gepubliceerd waarin de bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften voor de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing zijn opgenomen. Dit zijn producten die speciaal worden samengesteld voor volwassenen met overgewicht of obesitas die willen afvallen.

 Let op: op 12 september 2017 is een rectificatie gepubliceerd waarbij de publicatie van deze verordening als nietig dient te worden beschouwd! Bijgevolg kunt u de tekst van dit artikel ook als niet gepubliceerd beschouwen. Wij houden u uiteraard op de hoogte, zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Lees meer

Er zal een evaluatieonderzoek komen naar de fipronilcrisis. Er moet onderzocht worden hoe deze crisis heeft kunnen gebeuren, wat de rol en verantwoordelijkheid van alle betrokkenen was en hoe de interactie tussen betrokken partijen is verlopen.

Lees meer

fipronil eieren
Eind juli 2017 is er in Nederland onrust ontstaan over de aanwezigheid van de stof fipronil in eieren. Fipronil is een stof die onder andere gebruikt wordt in diergeneesmiddelen tegen vlooien, mijten en teken. Fipronil mag niet gebruikt worden bij dieren die bestemd zijn voor de voedselketen, zoals kippen. In de pluimveesector werd het middel ingezet als ontsmettingsmiddel in stallen om bloedluis tegen te gaan.

Lees meer

Albert Heijn heeft opnieuw besloten biologische geitenkaas uit de winkels terug te halen. Deze keer gaat het om ‘AH Biologisch Geitenkaas jong belegen 50+ stuk’ met houdbaarheidsdatum 04/09/2017 en ‘AH Biologisch Geitenkaas jong belegen 50+ plakken’ met houdbaarheidsdatum 14/09/2017. Door een verpakkingsfout bevat het product mogelijk biologisch koemelkkaas en staat het allergeen koemelkeiwit niet op het etiket vermeld.

Bron: NVWA

 

Vanwege een productiefout is Hertog Speculoos ijs onjuist geëtiketteerd. Op de zijkant van de verpakking staat 'Karamel Traktatie', hierdoor ontbreekt belangrijke allergeneninformatie. Karamel-ijs bevat namelijk geen gluten en tarwe, maar speculoos ijs wel. Mensen met een gluten en tarwe-intolerantie wordt daarom geadviseerd het product niet te eten. Het gaat uitsluitend om de Hertog variant Super Speculoosje met streepjescode 8712566298549 in combinatie met lotcode L7059BH591 en THT 02/2019.

Bron: NVWA

abrikozenpitten cyanide

De EU heeft een maximumgehalte voor waterstofcyanide (cyanide) vastgesteld in abrikozenpitten die in de handel gebracht worden voor eindgebruikers. Exploitanten van levensmiddelenbedrijven moeten ervoor zorgen dat dit maximumgehalte voor alle voor de eindgebruikers in de handel gebrachte onverwerkte hele, vermalen, gemalen, gekraakte of fijngehakte abrikozenpitten wordt nageleefd.

Lees meer

De EFSA wil graag feedback over de geplande benadering voor de herbeoordeling van de veiligheid van het controversiële voedselcontactmateriaal bisphenol A (BPA). 

Lees meer

De EU heeft eindelijk politieke overeenstemming bereikt over nieuwe EU-regels inzake de productie en etikettering van biologische producten. Er is drie jaar onderhandeld om tot het huidige akkoord te komen. Formeel moet de nieuwe verordening nog worden goedgekeurd door de Raad en het Parlement.

Lees meer

wetgeving sportvoeding
Vier Europese brancheorganisaties hebben hun krachten gebundeld en de EU opgeroepen met specifieke wetgeving voor sportvoeding te komen. Zij vinden dat de huidige wetgeving tekortschiet, met name op het gebied van etikettering en het veilig gebruik van sportvoeding.

Lees meer

jam met minder suiker

Vanaf 1 juli is het in Nederland toegestaan om jam op de markt te brengen met minder suiker, zonder dat dit gevolgen heeft voor de benaming jam. Het Warenwetbesluit Verduurzaamde vruchtenproducten 2002 is aangepast. Nederland diende oorspronkelijk een wetsvoorstel in om het minimumgehalte aan oplosbare droge stof in jam te verlagen naar 50%. Een dergelijke verlaging is technologisch mogelijk en vanuit voedingskundig oogpunt wenselijk, aldus de Nederlandse regering.

Lees meer

Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat het verbod dat de Europese Commissie heeft opgelegd op gezondheidsclaims over de glucose in Dextro Energy terecht is. De gezondheidsclaims moedigen namelijk de consumptie van suiker aan, wat tegen de algemeen geaccepteerde principes van voeding en gezondheid is.

Lees meer

nitriet en nitraat levensmiddelenadditieven

De bestaande veiligheidsniveaus voor nitrieten en nitraten die als additief worden toegevoegd aan vlees en andere voedingsmiddelen bieden voldoende bescherming voor de meeste consumenten. Dit heeft de EFSA geconcludeerd na een herevaluatie van hun veiligheid. Alleen bij kinderen kan er een lichte overschrijding voorkomen wanneer hun voedingspatroon veel levensmiddelen bevat die deze additieven bevatten. Echter, als er gekeken wordt naar alle voedingsbronnen waar nitrieten en nitraten in zitten, dan kan de aanvaardbare dagelijkse inname bij alle leeftijdsgroepen worden overschreden.

Lees meer

Vinkje

Het Vinkje, het logo van de Stichting Ik Kies bewust, dat bedoeld is om consumenten makkelijker een gezondere keuze te laten maken in de supermarkt, mag nog een jaar langer gebruikt worden. Dit heeft Minister Schippers (VWS) meegedeeld. Op het moment van aankondiging van de uitfasering van het Vinkje in oktober 2016, werd aangegeven dat producten met het logo na 19 oktober 2017 niet meer in de schappen mochten staan. Het bedrijfsleven heeft echter aangegeven dat deze termijn niet haalbaar is.

Lees meer

Minister Schippers (VWS) gaat de NVWA verzoeken de huidige aanpak ten aanzien van de handhaving van peutermelk komend jaar voort te zetten. Sinds juli vorig jaar houdt de NVWA rekening met de onduidelijke wetgevingssituatie die is ontstaan, doordat er geen specifieke regels meer gelden voor peutermelk. Voorheen viel peutermelk onder de inmiddels ingetrokken Richtlijn 2009/39/EG inzake producten voor bijzondere voeding en het Warenwetbesluit Producten voor bijzondere voeding. Nu moet peutermelk voldoen aan de algemene levensmiddelenwetgeving.

Lees meer

sucralose kauwgom

De EU heeft het gebruik van sucralose (E 955) goedgekeurd als smaakversterker in kauwgom met toegevoegde suikers of polyolen.

Lees meer

limiet transvetten levensmiddelen

De EU zou een verplichte limiet moeten vaststellen op het gebruik van industrieel geproduceerde transvetzuren in levensmiddelen. Deze transvetzuren verhogen het risico op hart- en vaatziekten, onvruchtbaarheid, Alzheimer, diabetes en obesitas. Dit staat in een resolutie van het Europees Parlement, die op 26 oktober jl. is aangenomen.

Lees meer

wetgeving biologische productie

De Europese Commissie heeft nieuwe regels gepubliceerd wat betreft de elektronische certificering van ingevoerde biologische producten.

Lees meer

 Handhaving- en inspectiegegevens NVWA voortaan openbaar
Het wordt eenvoudiger voor de NVWA om handhaving- en inspectiegegevens openbaar te maken. De Eerste Kamer heeft op 2 november ingestemd met een wijziging van de Gezondheidswet, die ervoor zorgt dat openbaarmaking makkelijker wordt.

Lees meer

In zijn speech tijdens de EU Food Law conferentie op 15 november 2016 heeft Commissaris Andriukaitis gesproken over de toekomst van de Europese levensmiddelenwetgeving.

Lees meer

Antioxidant Ergoneine®

De EFSA heeft het synthetische ergothioneïne, dat op de markt gebracht wordt onder de naam Ergoneine® als veilig novel food en voedingssupplement bestempeld. L-ergothioneïne is een aminozuur, dat van nature aanwezig is in bepaalde levensmiddelen, zoals champignons, sommige rode en zwarte bonensoorten en granen. 

Lees meer

misleidend product foodwatch

Voedselwaakhond foodwatch heeft de winnaar bekendgemaakt van de “Gouden Windei’-verkiezing. Healthy People Blauwe bosbes en framboos is uitgeroepen tot het meest misleidende product 2016 en wint daarmee het Gouden Windei. 

Lees meer

THC levensmiddelen dierlijke oorsprong

EU lidstaten moeten, met actieve betrokkenheid van de levensmiddelenindustrie, de aanwezigheid van Δ9-tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) in levensmiddelen van dierlijke oorsprong gaan monitoren. Tetrahydrocannabinol is het belangrijkste bestanddeel van de hennepplant Cannabis sativa. Doordat hennep wordt gebruik in diervoeder, komt er THC in melk en ander voedsel van dierlijke oorsprong terecht. 

Lees meer

wetgeving voedingswaarde

Vanaf vandaag is het verplicht om de voedingswaarde van voorverpakte levensmiddelen op het etiket te vermelden. Het laatste gedeelte van Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten is met ingang van 13 december 2016 van toepassing geworden. 

Lees meer

faq voedselinformatie
De Europese Commissie heeft nieuwe antwoorden gepubliceerd op veelgestelde vragen over Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten.

Lees meer

warenwet vitamine B6

Minister Schipper van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat een maximale dagdosering voor vitamine B6 in vitaminepreparaten vastleggen in de wet. De hoeveelheid moet gemaximeerd worden tot 21 milligram per dag voor volwassenen om negatieve gevolgen voor de gezondheid van consumenten te voorkomen. Minister Schippers volgt hierbij het advies van het bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). 

Lees meer

bestuurlijke boete

De NVWA heeft bekendgemaakt dat er 20% meer boetes zijn uitgedeeld in 2016 dan het jaar daarvoor. Belangrijkste reden voor de stijging is dat de NVWA steeds strikter handhaaft. Het aantal beboetbare overtredingen op de Warenwet is toegenomen met 38% tot in totaal 4.610. 

Lees meer

De Europese Commissie staat achter de overeenkomst van het Europees Parlement en de Raad over de aanname van een nieuwe verordening betreffende officiële controles. Volgens de Commissie is er sprake van een “goed uitgebalanceerd compromis” waarin alle essentiële zaken aan bod komen. 

Lees meer

etikettering vis
De meerderheid van de EU consumenten vindt de informatie die verstrekt wordt op etiketten van vis en aquacultuurproducten duidelijk en eenvoudig te begrijpen. Dit blijkt uit de resultaten van een nieuw Eurobarometer onderzoek naar de consumentengewoonten met betrekking tot visserij- en aquacultuurproducten in de EU.

Lees meer

EU lidstaten zouden de aanwezigheid moeten gaan controleren van koolwaterstoffen uit minerale oliën (mineral oil hydrocarbons, “MOH’s”)  in levensmiddelen en in materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen. Dit staat in Aanbeveling (EU) 2017/84  van 16 januari.

Lees meer

Betere naleving wetgeving bij roodvleesslachthuizen

Volgens de NVWA heeft de nieuwe, meer risicogerichte manier van controleren van roodvleesslachthuizen, waarmee in 2014 is begonnen, resultaat. Er is een verbetering te zien in de naleving van wet- en regelgeving bij roodvleesslachthuizen. Het gaat bij roodvlees om vlees van runderen, paarden, varkens, schapen en geiten. 

Lees meer

De Europese Commissie heeft een verordening aangenomen waarin de namen en bevoegdheidsgebieden van de wetenschappelijke panels van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) worden aangepast.

Lees meer

etikettering alcohol

Eurocommissaris voor Gezondheid en voedselveiligheid Vytenis Andriukaitis vindt dat problemen veroorzaakt door de consumptie van alcohol aangepakt moeten worden. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor, waaronder verplichte etikettering van alcoholische dranken, beperking van reclame en een minimum eenheidsprijs.

Lees meer

De EU heeft het gebruik van dimethylether (DME) als extractiemiddel voor de verwijdering van vet uit dierlijke eiwitgrondstoffen in collageen en gelatine toegelaten.

Lees meer

residuen van bestrijdingsmiddelen levensmiddelen

Zevenennegentig procent van de in 2014 geanalyseerde monsters was vrij van residuen van bestrijdingsmiddelen of de aanwezige residuen lagen binnen de wettelijk toegestane normen. Dit blijkt uit een recent gepubliceerd rapport van de EFSA over residuen van bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen in 2014 in de EU, IJsland en Noorwegen.

Voor residuen van bestrijdingsmiddelen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong gelden wettelijk vastgestelde maximumgehalten, die zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

Lees meer

erucazuur

Er is meer onderzoek nodig naar mogelijke gezondheidsrisico’s bij kinderen die vaak worden blootgesteld aan erucazuur. Erucazuur vormt voor de meeste consumenten bij een gemiddelde blootstelling geen veiligheidsrisico. Op de langere termijn zou het echter een gezondheidsrisico kunnen vormen voor kleine kinderen, die grote hoeveelheden levensmiddelen consumeren met daarin het van nature voorkomende contaminant erucazuur.

Lees meer

De EFSA heeft twee gezondheidsclaims gericht op kinderen van 0-3 jaar goedgekeurd. De Europese Commissie heeft één voorstel gepubliceerd voor afwijzing van een artikel 14 claim en één voorstel voor goedkeuring van een gezondheidsclaim.

Lees meer

Twee Italiaanse parlementsleden hebben bij de Europese Commissie aangedrongen op regels over het gebruik van de termen ‘veganistisch’ en ‘vegetarisch’ .

Lees meer

wetgeving-botanicals

EU Commissaris Andriukaitis heeft erkend dat de huidige wetgevingssituatie voor botanische ingrediënten (hierna ‘botanicals’) onduidelijk is en dat er een herziening nodig is.

Lees meer

wetgeving-novel-foods

De EFSA heeft twee richtsnoeren gepubliceerd over novel foods (“nieuwe voedingsmiddelen) en traditionele voedingsmiddelen uit derde landen.

De documenten moeten risicomanagers helpen bij het beslissen of levensmiddelen wel of niet op de markt gebracht mogen worden in Europa. EFSA heeft de richtsnoeren ontwikkeld naar aanleiding van de publicatie van de nieuwe novel food verordening: Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende nieuwe voedingsmiddelen. Deze verordening is van toepassing met ingang van januari 2018 en introduceert een gecentraliseerde beoordelings- en goedkeuringsprocedure.

Lees meer

wetgeving-brood

Een ontwerpbesluit tot wijziging van het Warenwetbesluit Meel en brood is ter beoordeling voorgelegd aan de Tweede Kamer. Het besluit dient ervoor te zorgen dat de zoutnorm, die nu al geldt voor al het gangbare brood, ook gaat gelden voor andere broodsoorten, zoals roggebrood, glutenvrij brood en buitenlandse broodsoorten (bijvoorbeeld stokbrood en Turks brood).

Lees meer

De EFSA heeft de omrekeningsfactor voor de berekening van energie voor d-tagatose vastgesteld op 3 kcal/g (12,5 kJ/g). De omrekeningsfactor wordt gebruikt om de energiewaarde van levensmiddelen te berekenen. Deze energiewaarde wordt vermeld in de voedingswaardetabel.

Lees meer

Het Europees Parlement wil van de Europese Commissie weten of er plannen zijn om maatregelen van wetgevende en niet-wetgevende aard te nemen, om ervoor te zorgen dat er meer biologische pesticiden met een laag risico beschikbaar komen.

Lees meer

wetgeving-olijfolie

Verordening (EEG) nr. 2658/91 inzake de kenmerken van olijfoliën en oliën uit afvallen van olijven en de desbetreffende analysemethoden is recent aangepast bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2095.

Lees meer

De Europese Commissie is op zoek naar organisaties die interesse hebben om deel te nemen aan de Adviesgroep voor de voedselketen en de gezondheid van dieren en planten. Geïnteresseerden kunnen zich tot 31 januari aanmelden.

Lees meer

Op 19 december 2016 heeft de Raad zijn  standpunt in eerste lezing aangenomen over het voorstel betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid, teeltmateriaal en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen (verordening officiële controles).

Lees meer

Per 1 januari 2017 wijzigen de tarieven voor keuringen, herinspectie, systeemtoezicht, certificering, en monsterneming en –analyse van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).  Deze tarieven zijn opgenomen in de Regeling NVWA-tarieven, de Regeling tarieven Plantenziektenwet en de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Lees meer

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft vier nieuwe stoffen opgenomen op de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen, waaronder voedselcontactmateriaal bisfenol A (BPA). De lijst bevat nu in totaal 173 stoffen. De kandidaatslijst bevat stoffen die een ernstig effect kunnen hebben op de volksgezondheid of het milieu oftewel “zeer zorgwekkende stoffen”.

Lees meer

De EFSA heeft een consultatie geopend over het concept richtsnoer, dat is opgesteld voor producenten die goedkeuring willen voor (opvolg)zuigelingenvoeding die is gemaakt van eiwithydrolysaten.

Lees meer

Op korte termijn is er nog geen oplossing voor de vrije-uitloopeieren die volgende week hun status verliezen en dan alleen nog als scharreleieren verkocht mogen worden. Wel steunt een groot aantal Europese landbouwministers het verzoek van Nederland om versoepeling van de huidige regelgeving.

Lees meer

De EU heeft gefermenteerd sojabonenextract NSK-SD® van Japan Bio Science Laboratory goedgekeurd als novel food in supplementen.

Lees meer

De EFSA heeft een artikel 14 gezondheidsclaim goedgekeurd over vitamine C.

Lees meer

Opnieuw heeft de EFSA een aanvraag voor een gezondheidsclaim over een probiotisch micro-organisme afgewezen.

Lees meer

De EFSA heeft de richtsnoeren bijgewerkt, die bedrijven moeten helpen bij het indienen van aanvragen voor de beoordeling van gezondheidsclaims. De richtsnoeren zijn in 2007 voor het eerst gepubliceerd en aangepast in 2011.

Lees meer

Is het misleidend om op een product te vermelden dat het “ongezoet” is, terwijl er wel maltodextrine in zit?

Lees meer

De Europese Commissie heeft een verzoek om toelating van een gezondheidsclaim voor het voedingssupplement Anxiofit-1 formeel afgewezen.

Lees meer

Bacteria die worden gevonden bij mensen, dieren en op levensmiddelen blijven een hoge resistentie tonen tegen veelgebruikte antibiotica. Dit blijkt uit het laatste rapport hierover van de EFSA en de ECDC.

Lees meer

EU landbouwcommissaris Phil Hogan heeft een vrijstelling of wijziging van de handelsnormen voor eieren afgewezen. Hier was om verzocht, omdat kippen nu noodgedwongen langer dan 12 weken binnen zitten, als gevolg van de vogelgriep.

Lees meer

misleiding afbeeldingen en benaming

Soms worden er benamingen voor levensmiddelen gebruikt waarin de naam van een ingrediënt genoemd wordt, terwijl dit ingrediënt niet in het product zit. Of er worden afbeeldingen van ingrediënten gebruikt op de verpakking of in de reclame, terwijl deze ingrediënten niet in het product zitten. Is er dan sprake van misleiding?

Lees meer

Kleine detailhandelszaken, zoals bakkers, slagers en buurtsupers kunnen er eenvoudiger voor zorgen dat hun producten veilig zijn. De EFSA heeft een vereenvoudigde benadering van de voedselveiligheid voorgesteld voor dergelijke bedrijven.

Lees meer

Noorse en IJslandse biologische producten mogen weer worden ingevoerd in de Europese Unie en als biologisch in de handel worden gebracht. Dit is het gevolg van een langverwacht besluit van het Gemengd Comité van de EER. Vanaf 18 maart kan bijvoorbeeld biologische zalm uit de EER-landen, die volgens de Europese regels is geproduceerd en gecertificeerd, weer worden ingevoerd in de EU.

Lees meer

Het Europees Parlement heeft op 15 maart jl. ingestemd met nieuwe regels voor strengere controle van levensmiddelen. De nieuwe verordening moet de traceerbaarheid van voedsel verbeteren, fraude tegengaan en het vertrouwen van de consument terugwinnen.

Lees meer

De Europese Commissie heeft ingestemd met een nieuwe gezondheidsclaim over creatine. De betreffende gezondheidsclaim wordt opgenomen in de lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan.

Lees meer

De Europese Commissie heeft een gezondheidsclaim over lactitol en het behoud van een normale stoelgang goedgekeurd.

Lees meer

De Milieucommissie van het Europees Parlement heeft een reeks aanbevelingen goedgekeurd om voedselverspilling in de Europese Unie tegen te gaan. De parlementsleden willen dat de voedselverspilling tegen 2030 gehalveerd wordt. Het meeste voedsel wordt verspild in Nederland (541 kg per hoofd van de bevolking per jaar) en België (345 kg).

Lees meer

De EFSA heeft een aangevraagde gezondheidsclaim over curcumine afgewezen.

Lees meer

De EFSA heeft opnieuw een studie van het Italiaanse Ramazzini Instituut verworpen. Deze keer werd in de studie een link gelegd tussen het levensmiddelenadditief sucralose (E 955)  en kanker. Sucralose is als levensmiddelenadditief goedgekeurd in de EU, overeenkomstig bijlage II van Verordening (EG) nr. 1333/2008 inzake levensmiddelenadditieven. Eerder onderzocht het Italiaanse Instituut de relatie tussen kanker en aspartaam. Ook deze studies zijn door de EFSA verworpen.

Lees meer

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat de controle en handhaving bij bedrijven op het gebied van levensmiddelen en voedselveiligheid anders aanpakken. De levensmiddelenbranche is de eerste sector die te maken krijgt met de gewijzigde aanpak. Andere sectoren volgen in de loop van het jaar. 

Lees meer

snoep met stevia

De zoetstof steviolglycosiden (E 960) mag met ingang van 20 maart 2017 ook gebruikt worden in suikergoedproducten met verlaagde energetische waarden. 

Het mocht al worden toegevoegd aan snoepgoed, verfrissende sterk gearomatiseerde keelpastilles en microproducten van suikerwerk ter verfrissing van de adem, zonder toegevoegde suikers.

Lees meer

Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat nog niet alle etiketten op peutermelk in orde zijn. De NVWA heeft in 2016 opnieuw onderzocht of peutermelkproducten voldoen aan de regels voor claims op etikettering, presentatie en reclame. Wel is er sprake van verbetering ten opzichte van 2014. Toen voldeed slechts 15% van de etiketten aan de wetgevingseisen, nu is dat 68%.

Lees meer

etikettering alcoholische dranken

De Europese Commissie geeft de sector alcoholhoudende dranken een jaar om met een zelfregulerend voorstel te komen ten aanzien van de ingrediëntendeclaratie en voedingswaardevermelding op alcoholhoudende dranken. Dit staat in het rapport dat de Commissie op 13 maart jl. heeft gepubliceerd. 

Lees meer

Als er op lang houdbare producten, zoals koffie, rijst en pasta, geen houdbaarheidsdatum meer vermeld hoeft te worden, zou dit leiden tot 12% minder voedselverspilling. Als daarnaast de term “lang houdbaar” op het etiket vermeld zou  worden, zou er 31% minder voedsel worden weggegooid. Dit blijkt uit onderzoek dat Wageningen Food & Biobase Research heeft uitgevoerd, in opdracht van staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken. 

Lees meer

Vijf grote levensmiddelenproducenten, hebben samen met drie gezondheids- en consumentenorganisaties, een open brief aan de Europese Commissie gezonden, waarin zij oproepen om snel te komen met een voorstel voor de vaststelling van voedingsprofielen.

Lees meer

voedselverspilling
Het Europees Parlement wil dat voedselverspilling in de EU wordt aangepakt. Een resolutie van parlementslid Biljana Borzan is met een ruime meerderheid aangenomen (623 stemmen voor, 33 tegen en 20 onthoudingen). De voedselverspilling in de EU moet in 2025 met 30% verminderd zijn en in 2030 met 50%.

Lees meer

soyatoo

Benamingen als sojamelk, tofuboter en vegetarische kaas zijn niet toegestaan. Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat zuivelbenamingen, zoals ‘melk’, ‘room’, ‘boter’, ‘kaas’ of ‘yoghurt’, niet mogen worden gebruikt voor de aanduiding van zuiver plantaardige producten. Dit geldt ook wanneer de benamingen worden aangevuld met een beschrijving waaruit de plantaardige oorsprong van het betrokken product blijkt. Er gelden wel een aantal uitzonderingen, zoals pindakaas en kokosmelk. 

Lees meer

Wat maakt ons uniek

Altijd op de hoogte van de actuele en komende wetgeving op het gebied van levensmiddelen.

Snel en up-to-date

Dagelijks controleren wij voor u of er nieuwe wetten of wijzigingen op bestaande wetgeving gepubliceerd zijn, die van belang zijn voor levensmiddelen. Deze worden vaak nog dezelfde dag verwerkt in het systeem.

Geconsolideerde wetteksten

Wijzigingen, rectificaties en afwijkingen worden door ons in de oorspronkelijke teksten verwerkt, zodat onze abonnees altijd de beschikking hebben over de actuele wetteksten.

Compleet

Naast de geldende wetgeving van belang voor levensmiddelen, vindt u in het informatiesysteem (wijzigings)voorstellen, richtsnoeren, EFSA-opinies en andere interessante documenten.

Overzichtelijk

Alle wetgeving en documentatie is gerangschikt op onderwerp. Tevens bestaat de mogelijkheid uw eigen dossiers aan te maken met wetgeving en/of documenten die voor u van belang zijn.

Zoekfunctie

Dankzij onze uitgebreide zoekfunctie (o.a. doorzoekbare pdf's) en filtermogelijkheden vind u snel en eenvoudig de wetgeving en/of documentatie die u zoekt.

Wekelijkse update

Wekelijks ontvangt u per e-mail een overzicht met nieuwe en gewijzigde wetgeving en documentatie, inclusief een korte inhoudelijke toelichting.

Laatste nieuws

Aanpassing maximumgehalten voor lood, kwik, melamine en decoquinaat in diervoeding

Aanpassing maximumgehalten voor lood, kwik, melamine en decoquinaat in diervoeding

De maximumgehalten voor de ongewenste stoffen lood, kwik, melamine en decoquinaat in diervoeding worden aangepast.
EU verlengt afwijkingsperiode voor het in de handel brengen van vrije uitloop eieren

EU verlengt afwijkingsperiode voor het in de handel brengen van vrije uitloop eieren

Producenten van vrije uitloop eieren mogen de eieren voortaan langer vrije uitloop eieren noemen, ook al is de toegang van de kippen tot de openlucht beperkt.
EU stelt wetgeving vast om acrylamidegehalte in levensmiddelen te verlagen

EU stelt wetgeving vast om acrylamidegehalte in levensmiddelen te verlagen

Vorige week heeft de EU een nieuwe verordening gepubliceerd met daarin maatregelen om de blootstelling van consumenten aan acrylamide in levensmiddelen te verminderen.

Meer nieuws

 

Probeer nu

Aarzel niet, vraag vandaag nog een gratis proefabonnement aan.

Vraag aan

Hieronder slechts een kleine selectie van bedrijven en instanties die vertrouwen op Eurowet.

Ministerie van VWS
FrieslandCampina
COKZ
MeadJohnson
Zeelandia
Hero

Inloggen