06 december 2020

Cannabidiol producten kunnen als levensmiddel worden geclassificeerd

De Europese Commissie hervat de beoordeling van CBD-producten als nieuwe voedingsmiddelen. De aanleiding is een uitspraak van het Europese Hof van Justitie, waarbij geoordeeld werd dat CBD, waarvan het THC-gehalte lager is dan 0,2 %, geen verdovend middel is.

cbdlevensmiddel

Cannabidiol geen drug

Op basis hiervan concludeert de Europese Commissie dat cannabidiol niet als drug wordt gezien. Eerder kwam de Europese Commissie met het voorlopige standpunt dat CBD, verkregen uit een extractie van de toppen van de Cannabis plant, gezien kan worden als een extract van Cannabis dat valt onder het Enkelvoudig Verdrag van de Verenigde Naties inzake verdovende middelen van 1961. Op basis hiervan concludeerde de Europese Commissie dat CBD-producten buiten de werkingssfeer van de algemene levensmiddelenverordening vallen en dus niet konden worden beschouwd als voeding.

Dit leidde ertoe dat de Commissie de novel food beoordeling van dergelijke producten stopzetten.

Hervatting novel food procedure CBD-producten

De novel food procedure zal nu weer hervat worden. Dit betekent dat alle aanvragen die voldoen aan de vereisten van Verordening (EU) 2015/2283 betreffende nieuwe voedingsmiddelen, door de EFSA beoordeeld zullen worden. De EFSA zal vervolgens een advies uitbrengen over het al dan niet goedkeuren van de betreffende CBD-producten als nieuwe voedingsmiddelen. Na goedkeuring zullen zij worden opgenomen in de EU-lijst van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470.

Meer nieuws

allergenen-voedselinformatieverordening-mosterdzaad
 
22 april 2024

Voorstel tot aanpassing allergenenlijst aangenomen

De Europese Commissie heeft op 17 april een voorstel voor een gedelegeerde verordening aangenomen waarin de allergenenlijst van de...

bga-mexico-tequila
 
04 maart 2024

Europees Parlement stemt in met betere bescherming voor geografische aanduidingen

Op 28 februari heeft het Europees Parlement ingestemd met een nieuwe verordening, waarbij de regels betreffende geografische aanduidingen voor...

ingredienten-gearomatiseerde-wijn
 
19 februari 2024

Nieuwe EU etiketteringsregels voor gearomatiseerde wijnbouwproducten

Op dranken als sangria, glühwein en vermout moet sinds 8 december 2023 informatie verstrekt worden over de gebruikte ingrediënten. 

...
7862

Inloggen