07 december 2020

Cannabidiol producten kunnen als levensmiddel worden geclassificeerd

De Europese Commissie hervat de beoordeling van CBD-producten als nieuwe voedingsmiddelen. De aanleiding is een uitspraak van het Europese Hof van Justitie, waarbij geoordeeld werd dat CBD, waarvan het THC-gehalte lager is dan 0,2 %, geen verdovend middel is.

cbdlevensmiddel

Cannabidiol geen drug

Op basis hiervan concludeert de Europese Commissie dat cannabidiol niet als drug wordt gezien. Eerder kwam de Europese Commissie met het voorlopige standpunt dat CBD, verkregen uit een extractie van de toppen van de Cannabis plant, gezien kan worden als een extract van Cannabis dat valt onder het Enkelvoudig Verdrag van de Verenigde Naties inzake verdovende middelen van 1961. Op basis hiervan concludeerde de Europese Commissie dat CBD-producten buiten de werkingssfeer van de algemene levensmiddelenverordening vallen en dus niet konden worden beschouwd als voeding.

Dit leidde ertoe dat de Commissie de novel food beoordeling van dergelijke producten stopzetten.

Hervatting novel food procedure CBD-producten

De novel food procedure zal nu weer hervat worden. Dit betekent dat alle aanvragen die voldoen aan de vereisten van Verordening (EU) 2015/2283 betreffende nieuwe voedingsmiddelen, door de EFSA beoordeeld zullen worden. De EFSA zal vervolgens een advies uitbrengen over het al dan niet goedkeuren van de betreffende CBD-producten als nieuwe voedingsmiddelen. Na goedkeuring zullen zij worden opgenomen in de EU-lijst van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470.

Meer nieuws

21 november 2023

Invoering voedselkeuzelogo Nutri-Score

Met ingang van 1 januari 2024 is Nutri-Score officieel het voedselkeuzelogo in Nederland. Dit is bekendgemaakt in de Warenwetregeling aanwijzing...

nieuwe-regels-geografische-aanduidingen
 
30 oktober 2023

Europees Parlement en Raad zijn het eens over nieuwe regels voor geografische aanduidingen

Op 24 oktober hebben het Europees Parlement en de Raad een voorlopig akkoord bereikt over verbetering van het systeem van geografische aanduidingen...

intrekking-goedkeuring-additief-stearyltartraat
23 oktober 2023

Goedkeuring levensmiddelenadditief stearyltartraat ingetrokken

Levensmiddelenadditief stearyltartraat (E 483) wordt verwijderd van de EU-lijst met goedgekeurde levensmiddelenaddtieven.

...
7862

Inloggen