Nieuwe database voor het opzoeken van geografische aanduidingen in de EU

De Europese Unie heeft een nieuwe database gelanceerd waarin alle geografische aanduidingen die op EU-niveau worden beschermd kunnen worden opgezocht.

Producenten, handhavingsinstanties en andere ge├»nteresseerden kunnen uitgebreide informatie vinden over alle geografische aanduidingen die binnen de EU worden beschermd. Hieronder vallen geografische aanduidingen van buiten de EU die op EU-niveau worden beschermd door middel van bilaterale en multilaterale overeenkomsten en geografische aanduidingen van de EU die worden beschermd in niet-EU-landen. 

De database bevat de volgende informatie:

  • officieel geregistreerde gegevens: zoals type geografische aanduiding (BOG, BGA, GA), prioriteitsdatum, wettelijke status, beschermingsgrondslag;
  • uitgebreide gegevens: zoals de contactgegevens van de producentengroepen van de geografische aanduidingen en controleorganen, kaarten, foto's van het product, productbeschrijving, het geografische gebied, duurzaamheidsverklaring.

De bedoeling is dat deze database het eenvoudiger maakt informatie te vinden over geografische aanduidingen. Verder moet het makkelijker worden voor controleautoriteiten om fraude met kwaliteitsaanduidingen te herkennen. In het geval van een probleem kan er rechtstreeks contact worden opgenomen met de betrokken autoriteiten en de producentengroep van het echte product middels het IP Enforcement Portal.

30 november 2020

Laatste nieuws

Inloggen