Europese Commissie verlaagt maximumgehalten aan lood en cadmium in levensmiddelen

De Europese Commissie heeft lagere maximumgehalten aan lood en cadmium vastgesteld voor een groot aantal levensmiddelen.

Zowel lood als cadmium kunnen leiden tot gezondheidsproblemen bij jonge kinderen en volwassenen. Voor beide zware metalen is het redelijkerwijs haalbaar om de aanwezigheid ervan in levensmiddelen te verminderen. Het is een van de maatregelen die de Europese Commissie heeft genomen in de strijd tegen kanker.

Nieuwe maximumgehalten voor lood

Bij Verordening (EU) 2021/1317 zijn nieuwe of aangepaste maximumgehalten voor lood in levensmiddelen vastgesteld. Het gaat om:

-           slachtafvallen,
-           bepaalde levensmiddelen voor zuigelingen en peuters,
-           zout,
-           wilde paddenstoelen.
-           wijn,
-           likeurwijn, en
-           specerijen.

Nieuwe maximumgehalten voor cadmium

Bij Verordening (EU) 2021/1323 zijn de maximumgehalten voor cadmium voor een groot aantal producten verlaagd of vastgesteld. Het gaat onder andere om groenten en fruit, noten, granen, chocolade en zuigelingen- en peutervoeding.

Korte overgangstermijn

Gezien het risico voor de volksgezondheid, mogen producten die niet aan de nieuwe maximumgehalten voor lood voldoen en die voor 30 augustus 2021 (lood) of voor 31 augstus 2021 (cadmium) in de handel zijn gebracht, slechts gedurende korte tijd (tot en met 28 februari 2022) in de handel blijven. De wijzigingen zijn opgenomen in Verordening (EG) nr. 1881/2006 tot vaststelling van de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen.

27 augustus 2021

Laatste nieuws

Inloggen