Gebufferde azijn valt onder additievenwetgeving, toelating nodig

Gebufferde azijn, dat gebruikt wordt voor conservering van bijvoorbeeld vlees en vis, voldoet aan de definitie van additief. 

Dit staat in een onlangs gepubliceerde verklaring van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders. Alle lidstaten hebben op 17 november jongstleden unaniem met deze verklaring ingestemd.

Gebufferde azijn wordt business-to-business verkocht als clean label alternatief voor conserveermiddelen. Er worden additieven gebruikt of toegevoegd aan azijn, waardoor een stof ontstaat met een pH waarde hoger dan 4,9. Op die manier wordt het conserverende effect geoptimaliseerd zonder dat dit effect heeft op de smaak en kleur van de levensmiddelen waaraan het wordt toegevoegd.  Het product wordt geëtiketteerd als aroma of gebufferde azijn(poeder).

De lidstaten zijn van mening dat dergelijk gebruik echter valt onder de additievenwetgeving en dat een aanvraag voor toelating moet worden ingediend. In de verklaring die het Permanent Comité heeft opgesteld staat het volgende:

  • Gebufferde azijn is een stof, die op zichzelf gewoonlijk niet als voedsel wordt geconsumeerd en gewoonlijk niet als kenmerkend voedselingrediënt wordt gebruikt.
  • Als gebufferde azijn vanwege een technologisch effect wordt toegevoegd aan levensmiddelen dat is er sprake van een bedoeld gebruik als levensmiddelenadditief.
  • Dergelijk gebruik voldoet aan de definitie van levensmiddelenadditief en daarom moet het voldoen aan de additievenwetgeving en de bijbehorende specificaties. Het moet ook op het etiket vermeld worden als additief.
  • Alleen levensmiddelenadditieven die zijn goedgekeurd in de EU mogen op de markt worden gebracht en worden toegevoegd aan levensmiddelen volgens de gespecificeerde voorwaarden. Een aanvraag voor toelating kan worden ingediend, overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1331/2008

Wat betekent dit concreet? De lidstaten hanteren het standpunt dat gebufferde azijn, dat toegevoegd wordt vanwege de conserverende werking, additiefgebruik is. Er is is echter sprake van een niet-toegelaten additief en/of het additief voldoet niet aan de zuiverheidseisen zoals vermeld in Verordening (EU) nr. 231/2012.

Er zal een aanvraag voor toelating moeten worden ingediend en het zal dan als conserveermiddel vermeld moeten worden op het etiket van levensmiddelen waaraan het additief mag worden toegevoegd.

Voor meer informatie over additieven, zie het 'Handboek additieven voor levensmiddelenfabrikanten' van de NVWA.

14 december 2020

Laatste nieuws

Inloggen