06 juli 2020

Consumentenbond wil ambitieuzere plannen productverbetering

De Consumentenbond wil dat de overheid met ambitieuzere plannen voor productverbetering komt. De vereniging heeft dit laten weten in een reactie op de consultatie over het voorstel ‘Nieuwe aanpak productverbetering’.

consumentenbod-wil-ambitieuzere-plannen-productverbetering

 Het huidige Akkoord Verbetering Productsamenstelling (AVP) loopt eind 2020 af en in het Nationaal Preventieakkoord is afgesproken dat de overheid een nieuwe aanpak voor productverbetering vanaf 2021 ontwikkelt. Eind maart is het voorstel ‘Nieuwe aanpak productverbetering’ gepubliceerd waarin plannen staan die ertoe moet bijdragen dat bedrijven hun producten steeds gezonder maken. Tot 2 juni konden belanghebbenden via een internetconsultatie reageren op het voorstel.

Ambitieuzere doelstellingen verlaging zout, verzadigd vet en suiker

Over het algemeen is de Consumentenbond positief over het voorstel. Echter zijn de doelen die in het voorstel genoemd zijn om het gehalte aan zout, verzadigd vet en suiker in producten te verlagen volgens de vereniging te voorzichtig geformuleerd. Uit onderzoek blijkt dat 91% van de consumenten het een goede zaak vindt als fabrikanten minder suiker en zout aan verpakte voedingsmiddelen toevoegen. Ruim driekwart wil dat fabrikanten hiertoe ook verplicht worden.

De overheid heeft in het voorstel de volgende doelen geformuleerd:

  • "In de trede met producten met laagste gehalten aan zout, verzadigd vet of suiker is een grenswaarde gesteld op het gehalte waaraan 25% van de producten binnen de voedingsmiddelengroep voldoen. Het is de bedoeling dat over 10 jaar deze groep met laagste gehalten flink groter wordt. Gedacht wordt aan meer dan 50%."
  • "In de trede met producten met hoogste gehalten aan zout, verzadigd vet of suiker is een grenswaarde gesteld op het gehalte waar 25% van de producten binnen de voedingsmiddelengroep boven zit. Het is de bedoeling dat over 10 jaar deze groep kleiner wordt, te denken aan; kleiner dan 10%.” 

De Consumentenbond vindt dat het streven zou moeten zijn dat na 10 jaar 100% van de producten in de laagste categorie valt. Uit recente onderzoeken blijkt dat fabrikanten nog heel veel kunnen doen om hun producten gezonder te maken. Ook zouden er doelen voor de kortere termijn geformuleerd moeten worden en moet uitgewerkt worden welke prikkels en sancties ingezet gaan worden als de gestelde doelen niet gehaald worden.

Effectieve prikkels

De Consumentenbond vindt verder dat producenten van levensmiddelen er met effectieve prikkels toe moeten worden aangezet om te zorgen voor een gezondere productsamenstelling. De prikkels die nu in het voorstel staan worden als relatief zwak gezien. Er zou ook gekeken moeten worden naar sterke prikkels, zoals wettelijke maximumnormen. Dat dit helpt is gebleken bij het verlagen van het zoutgehalte in brood.

Verder verloop

Komende tijd zal er naar aanleiding van de reacties vanuit de consultatie verder worden gewerkt aan de voorstellen voor criteria, het uitwerken van prikkels en optimalisering van de doelstellingen. Eind 2020 staat een volgende afstemmingsronde gepland.

Meer nieuws

21 november 2023

Invoering voedselkeuzelogo Nutri-Score

Met ingang van 1 januari 2024 is Nutri-Score officieel het voedselkeuzelogo in Nederland. Dit is bekendgemaakt in de Warenwetregeling aanwijzing...

nieuwe-regels-geografische-aanduidingen
 
30 oktober 2023

Europees Parlement en Raad zijn het eens over nieuwe regels voor geografische aanduidingen

Op 24 oktober hebben het Europees Parlement en de Raad een voorlopig akkoord bereikt over verbetering van het systeem van geografische aanduidingen...

intrekking-goedkeuring-additief-stearyltartraat
23 oktober 2023

Goedkeuring levensmiddelenadditief stearyltartraat ingetrokken

Levensmiddelenadditief stearyltartraat (E 483) wordt verwijderd van de EU-lijst met goedgekeurde levensmiddelenaddtieven.

...

Inloggen