15 oktober 2020

Hof van Justitie: Hele insecten vallen niet onder oude novel food wetgeving

Voedingsmiddelen die bestaan uit hele dieren die bestemd zijn om zodanig te worden geconsumeerd, waaronder ook hele insecten, vallen niet onder de oude novel food verordening, Verordening (EG) nr. 258/97. Dit heeft het Hof van Justitie geoordeeld in antwoord op een prejudiciële vraag van de hoogste bestuursrechter in Frankrijk.

hele-insecten-vallen-niet-onder-oude-novel-food-wetgeving

In de nieuwe novel food wetgeving, Verordening (EG) nr. 2283/2015, die op 1 januari 2018 van toepassing werd, vallen hele insecten en delen daarvan wel onder de novel food wetgeving.

Dit zorgden voor onduidelijke en ongelijke situaties, omdat het juridisch niet duidelijk was of hele insecten onder de overgangsperiode vallen die is opgenomen in de nieuwe verordening. Daarin staat dat levensmiddelen die niet binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 258/97 vallen en die uiterlijk 1 januari 2018 rechtmatig in de handel zijn gebracht en binnen het toepassingsgebied van de nieuwe verordening vallen, in de handel mogen blijven worden gebracht totdat er een besluit is genomen naar aanleiding van een toelatingsaanvraag voor een nieuw voedingsmiddel of over een kennisgeving voor een traditioneel levensmiddel uit een derde land.

Het Hof van Justitie verschaft nu duidelijkheid voor fabrikanten, die al voor 1 januari 2018 insecten in de handel brachten. Dergelijke fabrikanten mogen doorgaan met hun activiteiten tot de eerste novel food toelatingen in werking treden.

Het Hof van Justitie heeft de volgende uitspraak gedaan:

“Artikel 1, lid 2, onder e), van Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 1997 betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 596/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009, moet aldus worden uitgelegd dat voedingsmiddelen die bestaan uit hele dieren die zijn bestemd om als zodanig te worden geconsumeerd, met inbegrip van hele insecten, niet binnen de werkingssfeer van deze verordening vallen.”

Heeft u een Professional abonnement, log dan hieronder in om het volledige artikel te lezen.

Meer nieuws

21 november 2023

Invoering voedselkeuzelogo Nutri-Score

Met ingang van 1 januari 2024 is Nutri-Score officieel het voedselkeuzelogo in Nederland. Dit is bekendgemaakt in de Warenwetregeling aanwijzing...

nieuwe-regels-geografische-aanduidingen
 
30 oktober 2023

Europees Parlement en Raad zijn het eens over nieuwe regels voor geografische aanduidingen

Op 24 oktober hebben het Europees Parlement en de Raad een voorlopig akkoord bereikt over verbetering van het systeem van geografische aanduidingen...

intrekking-goedkeuring-additief-stearyltartraat
23 oktober 2023

Goedkeuring levensmiddelenadditief stearyltartraat ingetrokken

Levensmiddelenadditief stearyltartraat (E 483) wordt verwijderd van de EU-lijst met goedgekeurde levensmiddelenaddtieven.

...
7573

Inloggen