14 oktober 2020

Hof van Justitie: Hele insecten vallen niet onder oude novel food wetgeving

Voedingsmiddelen die bestaan uit hele dieren die bestemd zijn om zodanig te worden geconsumeerd, waaronder ook hele insecten, vallen niet onder de oude novel food verordening, Verordening (EG) nr. 258/97. Dit heeft het Hof van Justitie geoordeeld in antwoord op een prejudiciële vraag van de hoogste bestuursrechter in Frankrijk.

hele-insecten-vallen-niet-onder-oude-novel-food-wetgeving

In de nieuwe novel food wetgeving, Verordening (EG) nr. 2283/2015, die op 1 januari 2018 van toepassing werd, vallen hele insecten en delen daarvan wel onder de novel food wetgeving.

Dit zorgden voor onduidelijke en ongelijke situaties, omdat het juridisch niet duidelijk was of hele insecten onder de overgangsperiode vallen die is opgenomen in de nieuwe verordening. Daarin staat dat levensmiddelen die niet binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 258/97 vallen en die uiterlijk 1 januari 2018 rechtmatig in de handel zijn gebracht en binnen het toepassingsgebied van de nieuwe verordening vallen, in de handel mogen blijven worden gebracht totdat er een besluit is genomen naar aanleiding van een toelatingsaanvraag voor een nieuw voedingsmiddel of over een kennisgeving voor een traditioneel levensmiddel uit een derde land.

Het Hof van Justitie verschaft nu duidelijkheid voor fabrikanten, die al voor 1 januari 2018 insecten in de handel brachten. Dergelijke fabrikanten mogen doorgaan met hun activiteiten tot de eerste novel food toelatingen in werking treden.

Het Hof van Justitie heeft de volgende uitspraak gedaan:

“Artikel 1, lid 2, onder e), van Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 1997 betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 596/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009, moet aldus worden uitgelegd dat voedingsmiddelen die bestaan uit hele dieren die zijn bestemd om als zodanig te worden geconsumeerd, met inbegrip van hele insecten, niet binnen de werkingssfeer van deze verordening vallen.”

Heeft u een Professional abonnement, log dan hieronder in om het volledige artikel te lezen.

Meer nieuws

aanpassing-identificatiemerk-vlees-zuivel
 
25 april 2024

Aanpassing vereist van het identificatiemerk voor dierlijke producten

Het identificatiemerk, ook bekend als het “ovaaltje”, dat producenten van levensmiddelen van dierlijke oorsprong op hun producten moeten vermelden,...

allergenen-voedselinformatieverordening-mosterdzaad
 
22 april 2024

Voorstel tot aanpassing allergenenlijst aangenomen

De Europese Commissie heeft op 17 april een voorstel voor een gedelegeerde verordening aangenomen waarin de allergenenlijst van de...

bga-mexico-tequila
 
04 maart 2024

Europees Parlement stemt in met betere bescherming voor geografische aanduidingen

Op 28 februari heeft het Europees Parlement ingestemd met een nieuwe verordening, waarbij de regels betreffende geografische aanduidingen voor...

7573

Inloggen