17 januari 2022

Kleurstof titaandioxide niet langer toegestaan in levensmiddelen

Fabrikanten van levensmiddelen die gebruik maken van de kleurstof titaandioxide moeten snel op zoek naar een alternatief. Het gebruik van de kleurstof is binnenkort niet meer toegestaan.

chewing-gum

Gebruik als levensmiddelenadditief niet veilig

Afgelopen jaar heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) opnieuw gekeken naar de veiligheid van het levensmiddelenadditief. De conclusie was dat het additief niet langer als veilig kan worden beschouwd. Er was onzekerheid over de genotoxiciteit van de kleurstof. Als gevolg hiervan moet de toelating voor gebruik van titaandioxide (E 171) in levensmiddelen worden ingetrokken. De kleurstof mag ook niet rechtstreeks aan de consument worden verkocht. Voorschriften voor in levensmiddelen gebruikte levensmiddelenadditieven zijn opgenomen in Verordening (EG) nr. 1333/2008.

Overgangsperiode

Er is volgens de EFSA geen sprake van een onmiddellijk gezondheidsgevaar. Fabrikanten krijgen daarom nog een half jaar de tijd om de samenstelling van hun levensmiddelen aan te passen. Tot en met 7 augustus 2022 mogen levensmiddelen die zijn geproduceerd overeenkomstig de additievenverordening zoals deze vóór 7 februari 2022 van toepassing was, verder in de handel worden gebracht. Na 7 augustus 2022  mogen de geproduceerde levensmiddelen in de handel blijven tot de minimumhoudbaarheidsdatum of uiterste consumptiedatum ervan.

Meer nieuws

allergenen-voedselinformatieverordening-mosterdzaad
 
22 april 2024

Voorstel tot aanpassing allergenenlijst aangenomen

De Europese Commissie heeft op 17 april een voorstel voor een gedelegeerde verordening aangenomen waarin de allergenenlijst van de...

bga-mexico-tequila
 
04 maart 2024

Europees Parlement stemt in met betere bescherming voor geografische aanduidingen

Op 28 februari heeft het Europees Parlement ingestemd met een nieuwe verordening, waarbij de regels betreffende geografische aanduidingen voor...

ingredienten-gearomatiseerde-wijn
 
19 februari 2024

Nieuwe EU etiketteringsregels voor gearomatiseerde wijnbouwproducten

Op dranken als sangria, glühwein en vermout moet sinds 8 december 2023 informatie verstrekt worden over de gebruikte ingrediënten. 

...
8504

Inloggen