18 januari 2022

Kleurstof titaandioxide niet langer toegestaan in levensmiddelen

Fabrikanten van levensmiddelen die gebruik maken van de kleurstof titaandioxide moeten snel op zoek naar een alternatief. Het gebruik van de kleurstof is binnenkort niet meer toegestaan.

chewing-gum

Gebruik als levensmiddelenadditief niet veilig

Afgelopen jaar heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) opnieuw gekeken naar de veiligheid van het levensmiddelenadditief. De conclusie was dat het additief niet langer als veilig kan worden beschouwd. Er was onzekerheid over de genotoxiciteit van de kleurstof. Als gevolg hiervan moet de toelating voor gebruik van titaandioxide (E 171) in levensmiddelen worden ingetrokken. De kleurstof mag ook niet rechtstreeks aan de consument worden verkocht. Voorschriften voor in levensmiddelen gebruikte levensmiddelenadditieven zijn opgenomen in Verordening (EG) nr. 1333/2008.

Overgangsperiode

Er is volgens de EFSA geen sprake van een onmiddellijk gezondheidsgevaar. Fabrikanten krijgen daarom nog een half jaar de tijd om de samenstelling van hun levensmiddelen aan te passen. Tot en met 7 augustus 2022 mogen levensmiddelen die zijn geproduceerd overeenkomstig de additievenverordening zoals deze vóór 7 februari 2022 van toepassing was, verder in de handel worden gebracht. Na 7 augustus 2022  mogen de geproduceerde levensmiddelen in de handel blijven tot de minimumhoudbaarheidsdatum of uiterste consumptiedatum ervan.

Meer nieuws

21 november 2023

Invoering voedselkeuzelogo Nutri-Score

Met ingang van 1 januari 2024 is Nutri-Score officieel het voedselkeuzelogo in Nederland. Dit is bekendgemaakt in de Warenwetregeling aanwijzing...

nieuwe-regels-geografische-aanduidingen
 
30 oktober 2023

Europees Parlement en Raad zijn het eens over nieuwe regels voor geografische aanduidingen

Op 24 oktober hebben het Europees Parlement en de Raad een voorlopig akkoord bereikt over verbetering van het systeem van geografische aanduidingen...

intrekking-goedkeuring-additief-stearyltartraat
23 oktober 2023

Goedkeuring levensmiddelenadditief stearyltartraat ingetrokken

Levensmiddelenadditief stearyltartraat (E 483) wordt verwijderd van de EU-lijst met goedgekeurde levensmiddelenaddtieven.

...
8504

Inloggen