01 september 2023

Europese Commissie trekt voorstel tot aanpassing van THT-datum terug na kritiek van lidstaten

De Europese Commissie heeft een voorstel om door middel van een gedelegeerde verordening de regels ten aanzien van de houdbaarheidsdatum van levensmiddelen aan te passen, ingetrokken. Doel van het voorstel was het versneld doorvoeren van wijzigingen rondom houdbaarheidsdata om voedselverspilling te voorkomen.

houdbaarheidsdatum-levensmiddelen-1

Voorgestelde wijziging THT

De Commissie was van plan om bijlage X van de voedselinformatieverordening te wijzigen en daarbij gebruik te maken van de vereenvoudigde en versnelde procedure (gedelegeerde verordening). In bijlage X staan de voorschriften ten aanzien van de datum van minimale houdbaarheid, uiterste consumptiedatum en datum van invriezing.

Uit onderzoek is gebleken dat minder dan de helft van de consumenten begrijpt wat de term “ten minste houdbaar tot” inhoudt. Een beter begrip kan bijdragen aan het verminderen van voedselverspilling . Vervanging van het begrip “ten minste houdbaar tot” door “ten minste houdbaar tot, vaak goed na”, zou de beste resultaten opleveren.

Bezwaar lidstaten tegen gedelegeerde verordening

De lidstaten waren echter niet zo enthousiast om een dergelijke belangrijke aanpassing door te voeren via een gedelegeerde handeling. Belangrijk punt van kritiek was dat een dergelijke wijziging niet mogelijk is zonder daarbij andere wijzigingen in de verordening aan te brengen. Volgens de lidstaten zijn er nog teveel onduidelijkheden en is overleg met andere belanghebbenden nodig. Belangrijkste bezwaar was dat de voedingswaarden van producten na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum anders kunnen zijn dan op het etiket vermeld staat.

Nieuw voorstel herziening voedselinformatieverordening

De Commissie zal de voorgestelde wijzigingen ten aanzien van de houdbaarheidsdata nu opnemen in een nieuw voorstel waarbij de hele voedselinformatieverordening herzien zal worden. Het is nog niet duidelijk op welke termijn de wijziging van de voedselinformatieverordening zal plaatsvinden.

Meer nieuws

aanpassing-identificatiemerk-vlees-zuivel
 
25 april 2024

Aanpassing vereist van het identificatiemerk voor dierlijke producten

Het identificatiemerk, ook bekend als het “ovaaltje”, dat producenten van levensmiddelen van dierlijke oorsprong op hun producten moeten vermelden,...

allergenen-voedselinformatieverordening-mosterdzaad
 
22 april 2024

Voorstel tot aanpassing allergenenlijst aangenomen

De Europese Commissie heeft op 17 april een voorstel voor een gedelegeerde verordening aangenomen waarin de allergenenlijst van de...

bga-mexico-tequila
 
04 maart 2024

Europees Parlement stemt in met betere bescherming voor geografische aanduidingen

Op 28 februari heeft het Europees Parlement ingestemd met een nieuwe verordening, waarbij de regels betreffende geografische aanduidingen voor...

9603

Inloggen