01 september 2023

Europese Commissie trekt voorstel tot aanpassing van THT-datum terug na kritiek van lidstaten

De Europese Commissie heeft een voorstel om door middel van een gedelegeerde verordening de regels ten aanzien van de houdbaarheidsdatum van levensmiddelen aan te passen, ingetrokken. Doel van het voorstel was het versneld doorvoeren van wijzigingen rondom houdbaarheidsdata om voedselverspilling te voorkomen.

houdbaarheidsdatum-levensmiddelen-1

Voorgestelde wijziging THT

De Commissie was van plan om bijlage X van de voedselinformatieverordening te wijzigen en daarbij gebruik te maken van de vereenvoudigde en versnelde procedure (gedelegeerde verordening). In bijlage X staan de voorschriften ten aanzien van de datum van minimale houdbaarheid, uiterste consumptiedatum en datum van invriezing.

Uit onderzoek is gebleken dat minder dan de helft van de consumenten begrijpt wat de term “ten minste houdbaar tot” inhoudt. Een beter begrip kan bijdragen aan het verminderen van voedselverspilling . Vervanging van het begrip “ten minste houdbaar tot” door “ten minste houdbaar tot, vaak goed na”, zou de beste resultaten opleveren.

Bezwaar lidstaten tegen gedelegeerde verordening

De lidstaten waren echter niet zo enthousiast om een dergelijke belangrijke aanpassing door te voeren via een gedelegeerde handeling. Belangrijk punt van kritiek was dat een dergelijke wijziging niet mogelijk is zonder daarbij andere wijzigingen in de verordening aan te brengen. Volgens de lidstaten zijn er nog teveel onduidelijkheden en is overleg met andere belanghebbenden nodig. Belangrijkste bezwaar was dat de voedingswaarden van producten na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum anders kunnen zijn dan op het etiket vermeld staat.

Nieuw voorstel herziening voedselinformatieverordening

De Commissie zal de voorgestelde wijzigingen ten aanzien van de houdbaarheidsdata nu opnemen in een nieuw voorstel waarbij de hele voedselinformatieverordening herzien zal worden. Het is nog niet duidelijk op welke termijn de wijziging van de voedselinformatieverordening zal plaatsvinden.

Meer nieuws

21 november 2023

Invoering voedselkeuzelogo Nutri-Score

Met ingang van 1 januari 2024 is Nutri-Score officieel het voedselkeuzelogo in Nederland. Dit is bekendgemaakt in de Warenwetregeling aanwijzing...

nieuwe-regels-geografische-aanduidingen
 
30 oktober 2023

Europees Parlement en Raad zijn het eens over nieuwe regels voor geografische aanduidingen

Op 24 oktober hebben het Europees Parlement en de Raad een voorlopig akkoord bereikt over verbetering van het systeem van geografische aanduidingen...

intrekking-goedkeuring-additief-stearyltartraat
23 oktober 2023

Goedkeuring levensmiddelenadditief stearyltartraat ingetrokken

Levensmiddelenadditief stearyltartraat (E 483) wordt verwijderd van de EU-lijst met goedgekeurde levensmiddelenaddtieven.

...
9603

Inloggen