10 juni 2022

Europese Commissie herziet definitie nanomateriaal

De Europese Commissie heeft een nieuwe aanbeveling gepubliceerd waarin de definitie van nanomateriaal wordt verduidelijkt. Het wordt aanbevolen deze definitie te gebruiken bij het opstellen van wetgeving, beleids- of onderzoeksprogramma’s.

nanomaterials

Herziening van Aanbeveling 2011/966/EU

De nieuwe aanbeveling is een herziening van Aanbeveling 2011/696/EU waarin de oorspronkelijk definitie van nanomateriaal was opgenomen. De daarin vastgestelde definitie is overgenomen in verschillende EU-richtlijnen en -verordeningen (onder andere betreffende REACH en biociden).

Echter niet alle EU-wetgeving hanteert de definitie uit Aanbeveling 2011/696/EU. In Verordening (EU) 2015/2283 betreffende nieuwe voedingsmiddelen staat een andere definitie van “technisch vervaardigd nanomateriaal”. En ook in de wetgeving betreffende cosmetische producten staat een andere definitie van “nanomateriaal”.

Evaluatie ‘oude’ definitie

De Europese Commissie heeft tussen 2013 en 2021 onderzoek gedaan naar de doelstelling, de reikwijdte, de duidelijkheid en het gebruik van de daarin vastgestelde definitie van “nanomateriaal”. Op basis daarvan is nu deze herziening gepubliceerd. De nieuwe definitie verschilt op een aantal punten van de voorgaande. Het wordt met name makkelijker om in wetgeving naar de definitie te verwijzen.

Aanvullend is er een werkdocument gepubliceerd, waarin uitgebreid wordt ingegaan op het herzieningsproces waarin de aanpassingen worden toegelicht.

Naar verwachting zal diverse wetgeving worden aangepast op basis van deze nieuwe aanbeveling. Hoewel de ‘oude’ definitie uit 2011/696/EG in principe overbodig is geworden, blijft deze nog wel van toepassing, omdat er in de bestaande wetgeving naar verwezen wordt.

Meer nieuws

21 november 2023

Invoering voedselkeuzelogo Nutri-Score

Met ingang van 1 januari 2024 is Nutri-Score officieel het voedselkeuzelogo in Nederland. Dit is bekendgemaakt in de Warenwetregeling aanwijzing...

nieuwe-regels-geografische-aanduidingen
 
30 oktober 2023

Europees Parlement en Raad zijn het eens over nieuwe regels voor geografische aanduidingen

Op 24 oktober hebben het Europees Parlement en de Raad een voorlopig akkoord bereikt over verbetering van het systeem van geografische aanduidingen...

intrekking-goedkeuring-additief-stearyltartraat
23 oktober 2023

Goedkeuring levensmiddelenadditief stearyltartraat ingetrokken

Levensmiddelenadditief stearyltartraat (E 483) wordt verwijderd van de EU-lijst met goedgekeurde levensmiddelenaddtieven.

...
8840

Inloggen