09 juni 2022

Europese Commissie herziet definitie nanomateriaal

De Europese Commissie heeft een nieuwe aanbeveling gepubliceerd waarin de definitie van nanomateriaal wordt verduidelijkt. Het wordt aanbevolen deze definitie te gebruiken bij het opstellen van wetgeving, beleids- of onderzoeksprogramma’s.

nanomaterials

Herziening van Aanbeveling 2011/966/EU

De nieuwe aanbeveling is een herziening van Aanbeveling 2011/696/EU waarin de oorspronkelijk definitie van nanomateriaal was opgenomen. De daarin vastgestelde definitie is overgenomen in verschillende EU-richtlijnen en -verordeningen (onder andere betreffende REACH en biociden).

Echter niet alle EU-wetgeving hanteert de definitie uit Aanbeveling 2011/696/EU. In Verordening (EU) 2015/2283 betreffende nieuwe voedingsmiddelen staat een andere definitie van “technisch vervaardigd nanomateriaal”. En ook in de wetgeving betreffende cosmetische producten staat een andere definitie van “nanomateriaal”.

Evaluatie ‘oude’ definitie

De Europese Commissie heeft tussen 2013 en 2021 onderzoek gedaan naar de doelstelling, de reikwijdte, de duidelijkheid en het gebruik van de daarin vastgestelde definitie van “nanomateriaal”. Op basis daarvan is nu deze herziening gepubliceerd. De nieuwe definitie verschilt op een aantal punten van de voorgaande. Het wordt met name makkelijker om in wetgeving naar de definitie te verwijzen.

Aanvullend is er een werkdocument gepubliceerd, waarin uitgebreid wordt ingegaan op het herzieningsproces waarin de aanpassingen worden toegelicht.

Naar verwachting zal diverse wetgeving worden aangepast op basis van deze nieuwe aanbeveling. Hoewel de ‘oude’ definitie uit 2011/696/EG in principe overbodig is geworden, blijft deze nog wel van toepassing, omdat er in de bestaande wetgeving naar verwezen wordt.

Meer nieuws

allergenen-voedselinformatieverordening-mosterdzaad
 
22 april 2024

Voorstel tot aanpassing allergenenlijst aangenomen

De Europese Commissie heeft op 17 april een voorstel voor een gedelegeerde verordening aangenomen waarin de allergenenlijst van de...

bga-mexico-tequila
 
04 maart 2024

Europees Parlement stemt in met betere bescherming voor geografische aanduidingen

Op 28 februari heeft het Europees Parlement ingestemd met een nieuwe verordening, waarbij de regels betreffende geografische aanduidingen voor...

ingredienten-gearomatiseerde-wijn
 
19 februari 2024

Nieuwe EU etiketteringsregels voor gearomatiseerde wijnbouwproducten

Op dranken als sangria, glühwein en vermout moet sinds 8 december 2023 informatie verstrekt worden over de gebruikte ingrediënten. 

...
8840

Inloggen