24 februari 2021

Consumentenbond: Etikettering vis bij viswinkels en viskramen laat te wensen over

Uit onderzoek van de consumentenbond blijkt dat 99 % van de viswinkels en viskramen zich niet houdt aan de etiketteringsregels.

etikettering-vis

Etiketteringsregels vis

Naast de algemene etiketteringsregels uit Verordening (EU) 1169/2011 gelden er specifieke etiketteringsvoorschriften voor vis en visserijproducten.

Zo moet bijvoorbeeld de productiemethode (gevangen/gekweekt/in zoet water gevangen) en het gebied waar het het product is gevangen of gekweekt vermeld worden. Ook moet de handelsbenaming en de wetenschappelijke naam van de vissoort vermeld worden. Het doel is om consumenten in staat te stellen weloverwogen keuzes te maken.

Supermarkten maken gebruik van het keurmerk MSC voor wildgevangen vis en ASC voor duurzaam gekweekte vis. Viswinkels en viskramen werken praktisch nooit met dergelijke keurmerken. Slechts 3 % van de onderzochte locaties werkte met keurmerken.

Ontbrekende etiketteringsinformatie vis

Bij 99 % van de onderzochte viswinkels en -kramen ontbrak verplichte etiketteringsinformatie. Informatie die nodig is voor consumenten om te kunnen bepalen of een vis duurzaam is of niet. Uit het onderzoek van de consumentenbond bleek dat vitrinekaartjes vaak niet aanwezig of niet compleet waren. Ook was de mondelinge informatievoorziening bij vragen over duurzaamheid in veel gevallen onvoldoende.

De consumentenbond roept de NVWA op om toe te zien dat de visverkopers zich aan de wettelijke regels houden.

Meer nieuws

aanpassing-identificatiemerk-vlees-zuivel
 
25 april 2024

Aanpassing vereist van het identificatiemerk voor dierlijke producten

Het identificatiemerk, ook bekend als het “ovaaltje”, dat producenten van levensmiddelen van dierlijke oorsprong op hun producten moeten vermelden,...

allergenen-voedselinformatieverordening-mosterdzaad
 
22 april 2024

Voorstel tot aanpassing allergenenlijst aangenomen

De Europese Commissie heeft op 17 april een voorstel voor een gedelegeerde verordening aangenomen waarin de allergenenlijst van de...

bga-mexico-tequila
 
04 maart 2024

Europees Parlement stemt in met betere bescherming voor geografische aanduidingen

Op 28 februari heeft het Europees Parlement ingestemd met een nieuwe verordening, waarbij de regels betreffende geografische aanduidingen voor...

7863

Inloggen