25 februari 2021

Consumentenbond: Etikettering vis bij viswinkels en viskramen laat te wensen over

Uit onderzoek van de consumentenbond blijkt dat 99 % van de viswinkels en viskramen zich niet houdt aan de etiketteringsregels.

etikettering-vis

Etiketteringsregels vis

Naast de algemene etiketteringsregels uit Verordening (EU) 1169/2011 gelden er specifieke etiketteringsvoorschriften voor vis en visserijproducten.

Zo moet bijvoorbeeld de productiemethode (gevangen/gekweekt/in zoet water gevangen) en het gebied waar het het product is gevangen of gekweekt vermeld worden. Ook moet de handelsbenaming en de wetenschappelijke naam van de vissoort vermeld worden. Het doel is om consumenten in staat te stellen weloverwogen keuzes te maken.

Supermarkten maken gebruik van het keurmerk MSC voor wildgevangen vis en ASC voor duurzaam gekweekte vis. Viswinkels en viskramen werken praktisch nooit met dergelijke keurmerken. Slechts 3 % van de onderzochte locaties werkte met keurmerken.

Ontbrekende etiketteringsinformatie vis

Bij 99 % van de onderzochte viswinkels en -kramen ontbrak verplichte etiketteringsinformatie. Informatie die nodig is voor consumenten om te kunnen bepalen of een vis duurzaam is of niet. Uit het onderzoek van de consumentenbond bleek dat vitrinekaartjes vaak niet aanwezig of niet compleet waren. Ook was de mondelinge informatievoorziening bij vragen over duurzaamheid in veel gevallen onvoldoende.

De consumentenbond roept de NVWA op om toe te zien dat de visverkopers zich aan de wettelijke regels houden.

Meer nieuws

21 november 2023

Invoering voedselkeuzelogo Nutri-Score

Met ingang van 1 januari 2024 is Nutri-Score officieel het voedselkeuzelogo in Nederland. Dit is bekendgemaakt in de Warenwetregeling aanwijzing...

nieuwe-regels-geografische-aanduidingen
 
30 oktober 2023

Europees Parlement en Raad zijn het eens over nieuwe regels voor geografische aanduidingen

Op 24 oktober hebben het Europees Parlement en de Raad een voorlopig akkoord bereikt over verbetering van het systeem van geografische aanduidingen...

intrekking-goedkeuring-additief-stearyltartraat
23 oktober 2023

Goedkeuring levensmiddelenadditief stearyltartraat ingetrokken

Levensmiddelenadditief stearyltartraat (E 483) wordt verwijderd van de EU-lijst met goedgekeurde levensmiddelenaddtieven.

...
7863

Inloggen