Nieuwe maximumgehalten aan moederkorensclerotiën en moederkorenalkaloïden in bepaalde levensmiddelen

De Europese Commissie heeft het maximumgehalte voor moederkorensclerotiën verlaagd en maximumgehalten voor moederkorenalkaloïden in bepaalde levensmiddelen vastgesteld.

Het gaat daarbij om levensmiddelen die significante concentraties van dergelijke alkaloïden bevatten en die in belangrijke mate bijdragen aan de blootstelling van de mens. Ook zijn er maximumgehalten vastgesteld voor levensmiddelen die relevant zijn voor de blootstelling van kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen voor zuigelingen en peuters.

Moederkoren is een schimmel die groeit op de aren van granen en andere grassen. Moederkoren produceert giftige alkaloïden. Met name brood en broodjes die geheel of gedeeltelijk uit rogge bestaan zorgen voor chronische blootstelling via de voeding. 

De maximumgehalten in de EU voor bepaalde verontreinigingen (contaminanten) in voedingsmiddelen zijn opgenomen in Verordening (EG) nr. 1881/2006.

 
08 september 2021

Heeft u een Professional abonnement, log dan hieronder in om het volledige artikel te lezen.

Laatste nieuws

Inloggen