08 september 2020

Voorlopig nog geen suikertaks in Nederland

Voorlopig zal er in Nederland nog geen ‘suikertaks’ worden ingevoerd. Dit heeft staatssecretaris Blokhuis (VWS) laten weten in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van onderzoek dat is gedaan naar de belasting op suikerhoudende frisdranken. 

voorlopig-nog-geen-suikertaks-in-nederland

De staatssecretaris houdt het op dit moment bij de gemaakte afspraken over suikerreductie in het Nationaal Preventieakkoord.

RIVM onderzoek

Het RIVM heeft gekeken naar de effecten van een belasting op suikerhoudende dranken in drie Europese landen. Gekeken is naar het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Noorwegen, omdat deze landen qua consumptiegedrag en overgewicht het meest lijken op Nederland.

Uit het onderzoek blijkt dat ingevoerde belastingen op suikerhoudende dranken in diverse landen effectief zijn om de aankoop van deze dranken te reduceren. In het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen is een verschuiving te zien naar gezondere alternatieven. Het is echter niet duidelijk in hoeverre dit een direct gevolg is van de invoering van de suikertaks.

Uit het onderzoek bleek ook dat een trapsgewijze benadering waarin de suikerhoudende dranken met de meeste suikers het zwaarst belast worden herformulering van frisdrank kan stimuleren.

Vervolgaanpak terugdringen overgewicht

Op dit moment is circa 50 % van de volwassen Nederlanders te zwaar. De overheid wil dit percentage terugdringen naar 38 % in 2040. Dat staat in het Nationaal Preventieakkoord. Een van de afspraken is om een verlaging van 30 % in het aantal calorieën per verkocht volume frisdranken te bereiken in 2025.

Er zijn verschillende maatregelen en instrumenten om overgewicht terug te dringen. Een van de mogelijke maatregelen is een suikertaks. Op dit moment wordt hier niet voor gekozen omdat er ook al andere afspraken zijn gemaakt. Zo hebben levensmiddelenproducenten zelf het aanbod gedaan om de via frisdranken geconsumeerde suikers terug te dringen.

In de toekomst zou eventueel het goedkoper maken van het gezonde alternatief en duurder maken van minder gezonde producten, via een trapsgewijze suikertaks, een perspectiefvol instrument kunnen zijn om de consument te helpen kiezen voor gezondere alternatieven, aldus de staatssecretaris. Het zou bij bepaalde mensen kunnen resulteren in verminderde suikerinname via frisdranken en een verschuiving in consumptie van meer naar minder suikerhoudende varianten kunnen versnellen.

Een belangrijke conclusie van het RIVM is dat de opzet en uitvoering van een suikertaks invloed kunnen hebben op de mogelijke effecten ervan. Mocht er in de toekomst gekozen worden voor een suikertaks, dan is dit iets om rekening mee te houden. Ook zal dan verder gekeken moeten worden naar de praktische uitvoerbaarheid.

Meer nieuws

aanpassing-identificatiemerk-vlees-zuivel
 
25 april 2024

Aanpassing vereist van het identificatiemerk voor dierlijke producten

Het identificatiemerk, ook bekend als het “ovaaltje”, dat producenten van levensmiddelen van dierlijke oorsprong op hun producten moeten vermelden,...

allergenen-voedselinformatieverordening-mosterdzaad
 
22 april 2024

Voorstel tot aanpassing allergenenlijst aangenomen

De Europese Commissie heeft op 17 april een voorstel voor een gedelegeerde verordening aangenomen waarin de allergenenlijst van de...

bga-mexico-tequila
 
04 maart 2024

Europees Parlement stemt in met betere bescherming voor geografische aanduidingen

Op 28 februari heeft het Europees Parlement ingestemd met een nieuwe verordening, waarbij de regels betreffende geografische aanduidingen voor...

Inloggen