Fipronil in eieren

Eind juli 2017 is er in Nederland onrust ontstaan over de aanwezigheid van de stof fipronil in eieren. Fipronil is een stof die onder andere gebruikt wordt in diergeneesmiddelen tegen vlooien, mijten en teken. Fipronil mag niet gebruikt worden bij dieren die bestemd zijn voor de voedselketen, zoals kippen.

De crisis is begonnen met het feit dat er begin juni fipronil werd aangetroffen op een Belgisch leghennenbedrijf. Het Belgische Federale Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) is toen een onderzoek gestart naar de mogelijke bron. Er werd een link gelegd naar twee Nederlandse bedrijven, die mogelijk de bron van de fipronilbesmetting in België konden zijn. Over één van deze bedrijven was bij de NVWA geen handhavingsinformatie bekend en bij het andere bedrijf waren in de afgelopen jaren geen overtreding geconstateerd. Op 28 juni verzocht de FAVV de NVWA een formeel onderzoek in te stellen naar een Nederlandse servicebedrijf, dat behandeling tegen bloedluizen bij leghennen aanbiedt. De NVWA is naar aanleiding hiervan gestart met een strafrechtelijk onderzoek, waarbij de administratie van het betreffende bedrijf in beslag werd genomen. Er zijn vervolgens monsters genomen bij acht Nederlandse bedrijven. Bij zeven van de acht behandelde bedrijven werd fipronil boven de MRL van 0,005 mg/kg aangetroffen in de eieren. De bedrijven werden direct geblokkeerd en eieren met waarden boven de MRL werden teruggehaald uit het handelskanaal (‘recall’).

Uit voorzorg heeft de NVWA besloten alle pluimveebedrijven die dit jaar zijn behandeld door het betrokken pluimveeservicebedrijf te blokkeren en te bemonsteren. In totaal werden er 180 leghenbedrijven, opfokbedrijven en vermeerderingsbedrijven geblokkeerd. Circa 20 % van de eierproducerende sector.

Inloggen