Wetenschappelijke criteria voor het bepalen van hormoonontregelende eigenschappen

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie van 4 september 2017 tot vaststelling van wetenschappelijke criteria voor het bepalen van hormoonontregelende eigenschappen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad

  • In de bijlage bij deze verordening worden wetenschappelijke criteria voor het bepalen van hormoonontregelende eigenschappen krachtens Verordening (EU) nr. 528/2012, vastgesteld.
  • Hormoonontregelende stoffen zijn natuurlijke of chemische stoffen die de hormoonhuishouding van mens en dier kunnen verstoren met blijvende schade tot gevolg.

Bent u al abonnee?

Bent u abonnee bij Eurowet? Log dan in voor toegang tot de samenvatting en de geconsolideerde tekst van de wetgeving.

Vrijblijvend kennismaken?

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van wetgeving die van belang is voor levensmiddelen en aanverwante producten en altijd en overal toegang tot de meest actuele geconsolideerde wetteksten?

Probeer ons informatiesysteem dan gratis en vrijblijvend gedurende twee weken.

Meld u aan

3572
Nee

Inloggen