Verplichting van registranten om hun Reach registraties na een wijziging aan te passen

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1435

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1435 van de Commissie van 9 oktober 2020 betreffende de verplichtingen van registranten om hun registraties uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) aan te passen

Bent u al abonnee?

Bent u abonnee bij Eurowet? Log dan in voor toegang tot de samenvatting en de geconsolideerde tekst van de wetgeving.

Vrijblijvend kennismaken?

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van wetgeving die van belang is voor levensmiddelen en aanverwante producten en altijd en overal toegang tot de meest actuele geconsolideerde wetteksten?

Probeer ons informatiesysteem dan gratis en vrijblijvend gedurende twee weken.

Meld u aan

7532
Nee

Inloggen