Houdbaarheidsdatum voorverpakte levensmiddelen

Het is verplicht om de datum van minimale houdbaarheid of de uiterste consumptiedatum op voorverpakte levensmiddelen te vermelden. Bij levensmiddelen die uit microbiologisch oogpunt zeer bederfelijk zijn en daardoor al na korte tijd een onmiddellijk gevaar voor de menselijke gezondheid kunnen opleveren, wordt de datum van minimale houdbaarheid vervangen door de uiterste consumptiedatum. Een levensmiddelen wordt onveilig geacht als de uiterste consumptiedatum is verstreken. In bijlage X bij de voedselinformatieverordening (1169/2011) staat hoe de datum moet worden uitgedrukt. 

Uitzonderingen vermelding houdbaarheidsdatum

In bijlage X bij Verordening (EU) nr. 1169/2011 staan een aantal product(groepen) genoemd waarvoor vermelding van de houdbaarheidsdatum niet verplicht is. Bijvoorbeeld

  • dranken met een alcoholgehalte van 10 of meer volumeprocent;
  • suikers in vaste vorm; en
  • kauwgom en soortgelijke producten om te kauwen.

 

Inloggen