Leesbaarheid etiket

Uit diverse studies is gebleken dat goede leesbaarheid van het etiket belangrijk is, vandaar dat in Verordening (EU) nr. 1169/2011 specifieke regels zijn vastgesteld om de leesbaarheid van etiketten te verbeteren. De verplichte voedselinformatie moet op een duidelijk zichtbare plaats en in duidelijk leesbare letters worden aanbracht.

Lettergrootte verplichte vermeldingen

Er is een specifieke lettergrootte voorgeschreven voor de verplichte vermeldingen op het etiket. De x-hoogte moet 1,2 mm of meer bedragen. Voor kleinere verpakkingen, waarvan het grootste oppervlak kleiner is dan 80 cm2 , is dit 0,9 mm.

Definitie van de x-hoogte

x – HOOGTE

 x hoogte

Legenda 

1: Stokletterlijn
2: Hoofdletterlijn
3: Hanglijn
4: Basislijn
5: Staartletterlijn
6: x-hoogte
7: Corpsgrootte

Inloggen