Verplichte vermeldingen etiket

In Verordening (EU) 1169/2011 is vastgelegd welke informatie er op het etiket moet en mag staan.

Verplichte vermeldingen voorverpakte levensmiddelen

Onderstaande vermeldingen zijn verplicht op voorverpakte levensmiddelen. Er gelden een aantal uitzonderingen, deze zijn terug te vinden in de voedselinformatieverordening.

 • de benaming van het levensmiddel;
 • de lijst van ingrediënten;
 • allergenen, die nog in het eindproduct aanwezig zijn;
 • de hoeveelheid van bepaalde ingrediënten of categorieën ingrediënten;
 • de nettohoeveelheid van het levensmiddel;
 • de datum van minimale houdbaarheid of de uiterste consumptiedatum;
 • bijzondere bewaarvoorschriften en/of gebruiksvoorwaarden;
 • de naam of handelsnaam en het adres van de exploitant van een levensmiddelenbedrijf;
 • het land van oorsprong of de plaats van herkomst overeenkomstig artikel 26;
 • een gebruiksaanwijzing, als het levensmiddel moeilijk te gebruiken is zonder gebruiksaanwijzing;
 • voor dranken met een alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 %: het effectieve alcoholvolumegehalte;
 • een voedingswaardevermelding.

Inloggen