12 januari 2017

Commissie steunt standpunt van de Raad over nieuwe controleverordening

De Europese Commissie staat achter de overeenkomst van het Europees Parlement en de Raad over de aanname van een nieuwe verordening betreffende officiële controles. Volgens de Commissie is er sprake van een 'goed uitgebalanceerd compromis' waarin alle essentiëe zaken aan bod komen.

Het Commissievoorstel werd op 6 mei 2013 ingediend bij het Europees Parlement en de Raad en heeft als doel de officiële controlesystemen in de verschillende lidstaten te moderniseren en ervoor te zorgen dat deze doeltreffender en efficiënter werken. Het huidige wetgevingskader voor de organisatie van officiële controles, zoals vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 882/2004, zal worden vervangen. Ook andere wetgeving waarin op dit moment controlemaatregelen zijn opgenomen, zullen worden vervangen of gewijzigd. 

De toepassing wordt uitgebreid, zodat ook controles op het gebied van plantgezondheid en dierlijke producten onder de nieuwe verordening zullen vallen. Controles zullen in de toekomst risicogebaseerd zijn. Er worden maatregelen ingevoerd om frauduleuze praktijken in de voedselketen sneller te detecteren en aan te pakken. 

Bij de eerste lezing was het Europees Parlement het al eens met de hoofddoelen van het voorstel. Wel werden er 319 amendementen ingediend op het oorspronkelijke Commissievoorstel. Aangezien de Europese Commissie zich kon vinden in een groot deel van deze amendementen, werd er geen nieuw voorstel ingediend. Na de aanneming van het standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vonden er informele besprekingen plaats, tussen delegaties van het Europees Parlement, het voorzitterschap van de Raad en de Commissie, met als doel om tot een akkoord te komen (akkoord in vervroegde tweede lezing). Dit is gelukt, op 19 december 2016, werd het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met gekwalificeerde meerderheid goedgekeurd. 

De Commissie heeft nu te kennen gegeven tevreden te zijn met het gemeenschappelijk standpunt van Raad. De oorspronkelijke doelstellingen van het voorstel zijn in takt gebleven en er is rekening gehouden met veel van de punten van bezorgdheid van het Europees Parlement. 

Meer nieuws

21 november 2023

Invoering voedselkeuzelogo Nutri-Score

Met ingang van 1 januari 2024 is Nutri-Score officieel het voedselkeuzelogo in Nederland. Dit is bekendgemaakt in de Warenwetregeling aanwijzing...

nieuwe-regels-geografische-aanduidingen
 
30 oktober 2023

Europees Parlement en Raad zijn het eens over nieuwe regels voor geografische aanduidingen

Op 24 oktober hebben het Europees Parlement en de Raad een voorlopig akkoord bereikt over verbetering van het systeem van geografische aanduidingen...

intrekking-goedkeuring-additief-stearyltartraat
23 oktober 2023

Goedkeuring levensmiddelenadditief stearyltartraat ingetrokken

Levensmiddelenadditief stearyltartraat (E 483) wordt verwijderd van de EU-lijst met goedgekeurde levensmiddelenaddtieven.

...
5575

Inloggen