29 juni 2017

EU sluit overeenkomst over biologische productie

De EU heeft eindelijk politieke overeenstemming bereikt over nieuwe EU-regels inzake de productie en etikettering van biologische producten. Er is drie jaar onderhandeld om tot het huidige akkoord te komen. Formeel moet de nieuwe verordening nog worden goedgekeurd door de Raad en het Parlement.

De geharmoniseerde regels moeten de duurzame ontwikkeling van de biologische productie in de EU bevorderen. Verder moeten ze eerlijke concurrentie voor landbouwers en marktdeelnemers garanderen, fraude en oneerlijke praktijken voorkomen en het vertrouwen van consumenten in biologische producten vergroten.

EU-landbouwcommissaris, Phil Hogan, is blij met het behaalde resultaat. Na afloop van de trioloog, zei hij te geloven dat het nieuwe wettelijke kader past bij de dynamiek en de verwachtingen van deze snelgroeiende sector en dat het zal helpen bij de ontwikkeling ervan en de mogelijkheid om te innoveren.

De controle op biologische producten zal strenger worden. Er komt onder andere een risicogebaseerde benadering van de controles. Alle exploitanten in de toeleveringsketen worden jaarlijks gecontroleerd. Als blijkt dat partijen die betrokken bij de productie, het vervoer, de verwerking en de verkoop van biologische producten, zich aan de regels houden, kan de controlefrequentie omlaag. De bedoeling is dat de administratieve rompslomp minder wordt. Specifieke controles op biologische landbouw zullen worden aangevuld met de onlangs ingevoerde regels voor officiële controles in de voedselketen.

Onder de nieuwe regels moeten biologische producten uit derde landen die worden ingevoerd in de EU voldoen aan de Europese productie- en controleregels. Onder de huidige regels mogen deze producten nog biologisch genoemd worden, als de lokale regels vergelijkbaar zijn met de Europese regels.

De verordening gaat voor meer biologische producten gelden, bijvoorbeeld voor zout, bijenwas en maté. Daarnaast komen er extra productievoorschriften, bijvoorbeeld voor vlees van herten, konijnen en gevogelte.

Na formele goedkeuring door de Raad en het Europees Parlement zal de verordening worden gepubliceerd. De nieuwe regels zullen met ingang van 1 juli 2020 van toepassing worden.

Meer nieuws

aanpassing-identificatiemerk-vlees-zuivel
 
25 april 2024

Aanpassing vereist van het identificatiemerk voor dierlijke producten

Het identificatiemerk, ook bekend als het “ovaaltje”, dat producenten van levensmiddelen van dierlijke oorsprong op hun producten moeten vermelden,...

allergenen-voedselinformatieverordening-mosterdzaad
 
22 april 2024

Voorstel tot aanpassing allergenenlijst aangenomen

De Europese Commissie heeft op 17 april een voorstel voor een gedelegeerde verordening aangenomen waarin de allergenenlijst van de...

bga-mexico-tequila
 
04 maart 2024

Europees Parlement stemt in met betere bescherming voor geografische aanduidingen

Op 28 februari heeft het Europees Parlement ingestemd met een nieuwe verordening, waarbij de regels betreffende geografische aanduidingen voor...

5527

Inloggen