01 januari 2020

Voedselveiligheid blijft in 2020 belangrijkste controlepunt voor NVWA

De NVWA gaat zich het komende jaar met name richten op productveiligheid en mestcontroles. Voedselveiligheid blijft het belangrijkst. Er komt extra capaciteit om meldingen op dit gebied sneller op te pakken. Verder wordt er extra mankracht ingezet voor werkzaamheden in verband met de nieuwe Europese controleverordening en de nieuwe plantgezondheidsverordening. Dit blijkt uit het onlangs gepubliceerde jaarplan NVWA 2020.

listeria

Voedselveiligheid prioriteit

Ook in 2020 zal procentueel de meeste tijd worden besteed aan voedselveiligheid (48%). Het gaat daarbij om de hele plantaardige en dierlijke voedselketen, ‘van grond tot mond’. Het toezicht is gericht op bedrijven die plantaardige, dierlijke en samengestelde levensmiddelen produceren, importeren, verwerken, opslaan, distribueren en transporteren. Verder moet de voedselveiligheid bij de verkoop en verstrekking van levensmiddelen aan consumenten geborgd worden. Het toezicht van de NVWA is daarnaast gericht op voedselfraude en misleiding.

Meer toezicht online verkoop

Steeds meer producten, waaronder ook levensmiddelen, worden online verkocht. Om hier toezicht op te kunnen houden heeft de NVWA al sinds 2019 afspraken met Marktplaats, Bol.com en Facebook, onder andere over het snel verwijderen van verboden aanbiedingen. De NVWA wil in 2020 meer van dergelijke afspraken gaan maken met andere digitale marktplaatsen en social media platformen. Ook zal onveilig online aanbod steeds meer geautomatiseerd gemonitord worden (webscraping). Er zullen investeringen worden gedaan om dit te verbeteren.

Openbaarmaking inspectieresultaten

De NVWA hecht veel waarde aan transparantie. Vanaf 2020 zullen er gefaseerd steeds meer inspectieresultaten openbaar gemaakt worden. Het gaat daarbij om inspectieresultaten van horecabedrijven en in een latere fase om waarschuwingen en sanctiebesluiten over horecabedrijven, visafslagen en productonderzoek productveiligheid.

Eigen opsporingsdienst

De NVWA beschikt over een eigen opsporingsdienst, de NVWA-Inlichtingen-en Opsporingsdienst (NVWA IOD). Deze dienst zal zich in 2020 meer gaan richten op de aanpak van voedselfraude.

Bron: NVWA jaarplan 2020

Meer nieuws

allergenen-voedselinformatieverordening-mosterdzaad
 
22 april 2024

Voorstel tot aanpassing allergenenlijst aangenomen

De Europese Commissie heeft op 17 april een voorstel voor een gedelegeerde verordening aangenomen waarin de allergenenlijst van de...

bga-mexico-tequila
 
04 maart 2024

Europees Parlement stemt in met betere bescherming voor geografische aanduidingen

Op 28 februari heeft het Europees Parlement ingestemd met een nieuwe verordening, waarbij de regels betreffende geografische aanduidingen voor...

ingredienten-gearomatiseerde-wijn
 
19 februari 2024

Nieuwe EU etiketteringsregels voor gearomatiseerde wijnbouwproducten

Op dranken als sangria, glühwein en vermout moet sinds 8 december 2023 informatie verstrekt worden over de gebruikte ingrediënten. 

...
7104

Inloggen