02 januari 2020

Voedselveiligheid blijft in 2020 belangrijkste controlepunt voor NVWA

De NVWA gaat zich het komende jaar met name richten op productveiligheid en mestcontroles. Voedselveiligheid blijft het belangrijkst. Er komt extra capaciteit om meldingen op dit gebied sneller op te pakken. Verder wordt er extra mankracht ingezet voor werkzaamheden in verband met de nieuwe Europese controleverordening en de nieuwe plantgezondheidsverordening. Dit blijkt uit het onlangs gepubliceerde jaarplan NVWA 2020.

listeria

Voedselveiligheid prioriteit

Ook in 2020 zal procentueel de meeste tijd worden besteed aan voedselveiligheid (48%). Het gaat daarbij om de hele plantaardige en dierlijke voedselketen, ‘van grond tot mond’. Het toezicht is gericht op bedrijven die plantaardige, dierlijke en samengestelde levensmiddelen produceren, importeren, verwerken, opslaan, distribueren en transporteren. Verder moet de voedselveiligheid bij de verkoop en verstrekking van levensmiddelen aan consumenten geborgd worden. Het toezicht van de NVWA is daarnaast gericht op voedselfraude en misleiding.

Meer toezicht online verkoop

Steeds meer producten, waaronder ook levensmiddelen, worden online verkocht. Om hier toezicht op te kunnen houden heeft de NVWA al sinds 2019 afspraken met Marktplaats, Bol.com en Facebook, onder andere over het snel verwijderen van verboden aanbiedingen. De NVWA wil in 2020 meer van dergelijke afspraken gaan maken met andere digitale marktplaatsen en social media platformen. Ook zal onveilig online aanbod steeds meer geautomatiseerd gemonitord worden (webscraping). Er zullen investeringen worden gedaan om dit te verbeteren.

Openbaarmaking inspectieresultaten

De NVWA hecht veel waarde aan transparantie. Vanaf 2020 zullen er gefaseerd steeds meer inspectieresultaten openbaar gemaakt worden. Het gaat daarbij om inspectieresultaten van horecabedrijven en in een latere fase om waarschuwingen en sanctiebesluiten over horecabedrijven, visafslagen en productonderzoek productveiligheid.

Eigen opsporingsdienst

De NVWA beschikt over een eigen opsporingsdienst, de NVWA-Inlichtingen-en Opsporingsdienst (NVWA IOD). Deze dienst zal zich in 2020 meer gaan richten op de aanpak van voedselfraude.

Bron: NVWA jaarplan 2020

Meer nieuws

21 november 2023

Invoering voedselkeuzelogo Nutri-Score

Met ingang van 1 januari 2024 is Nutri-Score officieel het voedselkeuzelogo in Nederland. Dit is bekendgemaakt in de Warenwetregeling aanwijzing...

nieuwe-regels-geografische-aanduidingen
 
30 oktober 2023

Europees Parlement en Raad zijn het eens over nieuwe regels voor geografische aanduidingen

Op 24 oktober hebben het Europees Parlement en de Raad een voorlopig akkoord bereikt over verbetering van het systeem van geografische aanduidingen...

intrekking-goedkeuring-additief-stearyltartraat
23 oktober 2023

Goedkeuring levensmiddelenadditief stearyltartraat ingetrokken

Levensmiddelenadditief stearyltartraat (E 483) wordt verwijderd van de EU-lijst met goedgekeurde levensmiddelenaddtieven.

...
7104

Inloggen