Voedselinformatieverordening

wetgeving voedselinformatie

Wetgeving voedselinformatie 

In december 2014 is de etiketteringswetgeving grondig herzien, toen werd namelijk Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten van kracht.

De verordening wordt ook wel afgekort tot 'FIR' (Food Information Regulation) en stelt de algemene beginselen, voorschriften en verantwoordelijkheden in verband met voedselinformatie, en met name voedseletikettering, vast. Vanaf 13 december 2016 is vermelding van de voedingswaarde (afgezien van een aantal uitzonderingen) verplicht. 

Belangrijke wijzigingen die zijn ingevoerd bij de nieuwe wetgeving zijn onder andere, een minimum lettergrootte voor alle verplichte vermeldingen op het etiket, verplichte voedingswaardeinformatie en de verplichting om allergenen te benadrukken in de ingredi├źntendeclaratie. 

De regels gelden niet alleen voor fabrikanten van levensmiddelen, maar ook voor bijvoorbeeld horeca, cateraars en webshops . De verordening is van toepassing op "exploitanten van levensmiddelenbedrijven in alle schakels van de voedselketen wier activiteiten de verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten betreffen. Zij is van toepassing op alle voor de eindverbruiker bestemde levensmiddelen, inclusief door grote cateraars geleverde levensmiddelen, en op voor levering aan grote cateraars bestemde levensmiddelen."

Het niet voldoen aan de etiketteringsregels kan vervelende gevolgen hebben. Er worden steeds vaker hogere boetes uitgedeeld door de NVWA, maar ook het terug moeten halen van een product of reputatieschade kan een kostbare aangelegenheid zijn. 

Inloggen