28 juni 2020

Aanpassing gebruik en vermelding kleurstof annato, bixine, norbixine

Naar aanleiding van het EFSA-advies over de veiligheid van de kleurstof annatto, bixine, norbixine (E 160b) worden de vermeldingen en gebruiksvoorwaarden aangepast. De kleurstof mag in verschillende levensmiddelen worden gebruikt.

annatto

De kleurstof is afkomstig van de zaden van de annattoboom (Bixa orellana L.) en geeft levensmiddelen een gele tot rode kleur. De belangrijkste pigmenten in annatto-extracten zijn bixine en norbixine. Bixine en norbixine hebben verschillende fysisch-chemische eigenschappen en daarom ook verschillende toepassingen.

Aanpassingen wetgeving

Als gevolg van het nieuwe advies worden de bijlagen van zowel Verordening (EG) nr. 1333/2008 (levensmiddelenadditieven) als Verordening (EU) nr. 231/2012 (specificaties levensmiddelenadditieven) aangepast.

Wijziging Verordening (EG) nr. 1333/2008

Het huidige levensmiddelenadditief annatto, bixine, norbixine (E 160b) wordt geschrapt uit de EU-lijst van toegelaten levensmiddelenadditieven en er worden twee afzonderlijke levensmiddelenadditieven in de lijst opgenomen: E 160b (i) annatto bixine en E 160b (ii) annatto norbixine.

Dit wordt gedaan omdat beide additieven verschillende toxicologische eigenschappen hebben en daardoor verschillende ADI’s. Afhankelijk van het additief, zal het voortaan op het etiket vermeld moeten worden als respectievelijk:

  • E 160b(i) of annatto bixine; of
  • E 160b(ii) of annatto norbixine.

Als gevolg van deze wijziging worden ook de toegestane gebruiksdoeleinden en de gebruiksvoorwaarden voor het levensmiddelenadditief “annatto, bixine, norbixine (E 160b)” geschrapt en vervangen door verwijzingen naar de twee nieuwe levensmiddelenadditieven.

Wijziging Verordening (EU) nr. 231/2012

Voor een drietal annatto-extracten (“met oplosmiddel geëxtraheerde bixine en norbixine”, “met loog geëxtraheerde annatto en met olie geëxtraheerde annatto”) kon de veiligheid niet worden beoordeeld. Deze extracten worden daarom niet langer toegestaan en hun specificaties worden geschrapt.

Twee nieuwe annattobixine-extracten (“met oplosmiddel geëxtraheerde bixine en “met een waterige oplossing verwerkte bixine”) en drie nieuwe annatto-norbixine-extracten (“met oplosmiddel geëxtraheerde norbixine”, “met loog verwerkte norbixine, met zuur neergeslagen” en “met loog verwerkte norbixine, niet met zuur neergeslagen”) zijn als veilig beoordeeld. Voor die extracten worden specificaties opgenomen in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012.

Overgangsperiode

Gedurende een overgangsperiode (tot en met 2 januari 2021) is het toegestaan dat zowel de oude als de nieuwe extracten in de handel worden gebracht. Tot en met 2 januari 2021 mogen levensmiddelen die annatto, bixine, norbixine (E 160b) bevatten en die zijn geproduceerd en geëtiketteerd overeenkomstig de voorschriften die vóór 2 juli 2020 van toepassing waren, verder in de handel worden gebracht. Na die datum mogen zij in de handel blijven totdat de voorraden zijn uitgeput.

Meer nieuws

allergenen-voedselinformatieverordening-mosterdzaad
 
22 april 2024

Voorstel tot aanpassing allergenenlijst aangenomen

De Europese Commissie heeft op 17 april een voorstel voor een gedelegeerde verordening aangenomen waarin de allergenenlijst van de...

bga-mexico-tequila
 
04 maart 2024

Europees Parlement stemt in met betere bescherming voor geografische aanduidingen

Op 28 februari heeft het Europees Parlement ingestemd met een nieuwe verordening, waarbij de regels betreffende geografische aanduidingen voor...

ingredienten-gearomatiseerde-wijn
 
19 februari 2024

Nieuwe EU etiketteringsregels voor gearomatiseerde wijnbouwproducten

Op dranken als sangria, glühwein en vermout moet sinds 8 december 2023 informatie verstrekt worden over de gebruikte ingrediënten. 

...

Inloggen