04 december 2016

Bijwerking wetgeving analysemethoden voor olijfoliën en oliën uit afvallen van olijven

Verordening (EEG) nr. 2658/91 inzake de kenmerken van olijfoliën en oliën uit afvallen van olijven en de desbetreffende analysemethoden is recent aangepast bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2095.

In Verordening (EEG) nr. 2658/91 zijn de fysisch-chemische en organoleptische kenmerken van olijfolie en van olie uit perskoeken van olijven vastgesteld, ook staan er methoden in om die kenmerken te beoordelen. Deze methoden en grenswaarden worden regelmatig bijgewerkt op basis van het advies van chemisch deskundigen en de Internationale Olijfraad (IOR).

Recent zijn door de IOR de internationale normen wat betreft de grenswaarden voor ethylesters van vetzuren, voor heptadecaanzuur, heptadeceenzuur en eicosaanzuur, en voor de specifieke extinctiecoëfficiënt bij golflengte 270 nm aangepast. Om deze recentste internationale normen op Unieniveau te implementeren, is de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2568/91 gewijzigd

Meer nieuws

allergenen-voedselinformatieverordening-mosterdzaad
 
22 april 2024

Voorstel tot aanpassing allergenenlijst aangenomen

De Europese Commissie heeft op 17 april een voorstel voor een gedelegeerde verordening aangenomen waarin de allergenenlijst van de...

bga-mexico-tequila
 
04 maart 2024

Europees Parlement stemt in met betere bescherming voor geografische aanduidingen

Op 28 februari heeft het Europees Parlement ingestemd met een nieuwe verordening, waarbij de regels betreffende geografische aanduidingen voor...

ingredienten-gearomatiseerde-wijn
 
19 februari 2024

Nieuwe EU etiketteringsregels voor gearomatiseerde wijnbouwproducten

Op dranken als sangria, glühwein en vermout moet sinds 8 december 2023 informatie verstrekt worden over de gebruikte ingrediënten. 

...
5559

Inloggen