13 maart 2017

Etikettering alcoholische dranken via zelfregulering

De Europese Commissie geeft de sector alcoholhoudende dranken een jaar om met een zelfregulerend voorstel te komen ten aanzien van de ingrediëntendeclaratie en voedingswaardevermelding op alcoholhoudende dranken. Dit staat in het rapport dat de Commissie op 13 maart jl. heeft gepubliceerd. 

In Verordening (EU) nr. 1169/2011 is een bepaling opgenomen, waarin de Commissie verplicht werd een verslag op te stellen om te bekijken of in de toekomst de verplichte vermelding van ingrediǮnten en voedingswaarde ook zou moeten gelden voor alcoholische dranken. Ook moest er bekeken worden of er een definitie zou moeten komen voor 'alcopops', die speciaal voor jongeren bestemd zijn.

Etikettering van alcoholische dranken in de EU

Overeenkomstig de etiketteringsverordening zijn alcoholische dranken met een alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 % vrijgesteld van de verplichte vermelding van ingrediënten en de voedingswaarde. Allergenen, genoemd in bijlage II van Verordening (EU) nr. 1169/2011, moeten wel vermeld worden. Lidstaten mogen voorlopig, op grond van artikel 41 van de verordening, nationale maatregelen betreffende de vermelding van ingrediënten voor alcoholhoudende dranken blijven toepassen. Meerdere lidstaten maken gebruik van deze mogelijkheid.

Wel verplicht is vermelding van het effectief alcoholvolumegehalte van dranken met meer dan 1,2 % alcohol. Gezondheidsclaims zijn niet toegestaan op alcoholhoudende dranken. Voedingsclaims mogen wel, maar alleen voedingsclaims die verwijzen naar een laag of verlaagd alcoholgehalte of verlaagde energetische waarde. Bij het gebruik van voedingsclaims, is voedingswaardevermelding wel verplicht.

Eerdere voorstellen

Al eerder heeft de Europese Commissie voorstellen gepresenteerd, in 1982 en in 1992, maar de Raad kon er destijds niet mee instemmen. In 1997 heeft de Commissie opnieuw een voorstel gepresenteerd, dat uiteindelijk in december 2002 op de agenda van de werkgroep van de Raad werd geplaatst. De meeste lidstaten gingen er toen mee akkoord dat de etikettering van ingrediÇ®nten van alcoholhoudende dranken meer moet zijn afgestemd op de herziene algemene etiketteringsvoorschriften. Uiteindelijk kwam het echter nog steeds niet tot een wettelijk verplichte etikettering van ingrediënten van alcoholische dranken.

Volgende stappen

In het nu verschenen rapport, concludeert de Europese Commissie dat er geen objectieve rechtvaardiging is voor de afwezigheid van informatie over ingrediënten en voedingswaarde op alcoholhoudende dranken, noch voor een verschillende behandeling van bepaalde alcoholhoudende dranken, zoals 'alcopops'. De Commissie ziet dan ook geen reden om specifieke regels voor 'alcopops' op te stellen. 

Uit het onderzoek is gebleken dat de sector in toenemende mate bereid is om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de consumenten om te weten wat zij drinken. Er komen steeds meer vrijwillige initiatieven en steeds meer alcoholhoudende dranken op de EU-markt bevatten al volledige voedingswaardevermelding. Gezien deze ontwikkelingen wil de Commissie eerst afwachten hoe het verder gaat met de vrijwillige stappen van de sector. De sector krijgt een jaar na goedkeuring van dit verslag om te komen met een zelfregulerend voorstel dat betrekking heeft op de gehele sector van alcoholhoudende dranken. Mocht dit voorstel ontoereikend blijken, dan zal er een effectbeoordeling worden gestart om de andere beschikbare opties te beoordelen, waarbij gekeken zal worden naar zowel regelgevende als niet-regelgevende opties. 

Meer nieuws

allergenen-voedselinformatieverordening-mosterdzaad
 
22 april 2024

Voorstel tot aanpassing allergenenlijst aangenomen

De Europese Commissie heeft op 17 april een voorstel voor een gedelegeerde verordening aangenomen waarin de allergenenlijst van de...

bga-mexico-tequila
 
04 maart 2024

Europees Parlement stemt in met betere bescherming voor geografische aanduidingen

Op 28 februari heeft het Europees Parlement ingestemd met een nieuwe verordening, waarbij de regels betreffende geografische aanduidingen voor...

ingredienten-gearomatiseerde-wijn
 
19 februari 2024

Nieuwe EU etiketteringsregels voor gearomatiseerde wijnbouwproducten

Op dranken als sangria, glühwein en vermout moet sinds 8 december 2023 informatie verstrekt worden over de gebruikte ingrediënten. 

...
5532

Inloggen