12 februari 2020

Etikettering van zuigelingenvoeding in Nederland is flink verbeterd

Uit inspecties van de NVWA blijkt dat de etiketten van zuigelingenvoeding in 2019 veel vaker aan de wetgeving voldeden dan een aantal jaar geleden.

etiketteringzuigelingenvoeding

In 2015 voldeed slechts iets meer dan de helft van etiketten aan de regels. In de eerste inspectieronde in 2019 voldeed 74% van de etiketten volledig aan de wetgeving. Van de 26% die niet direct voldeed, was er maar één etiket met een niet-toegestane gezondheidsclaim.

Claimsverordening niet goed toegepast

In 2015 voldeed slechts 53% van de etiketten aan de wetgeving omdat de regels van de claimsverordening niet goed werden toegepast. Dit was vooral het geval bij opvolgzuigelingenvoeding. Zelfs na diverse handhavingsprojecten bleef het mis gaan met de claims.

Zelfregulering

Op iniatief van de Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kinder- en Dieetvoedingsmiddelen (VNFKD) is er een vrijwillig systeem van zelfregulering opgezet om naleving van de wetgeving te verhogen. Er is een Gedragscode Reclame Zuigelingenvoeding opgesteld, gebaseerd op de wetgeving, waarin staat wat wel en niet is toegestaan in de communicatie over zuigelingenvoeding naar consumenten. Bedrijven kunnen vooraf vrijwillig hun etiketten of uitingen laten toetsen door de Keuringsraad KOAG/KAG. De Gedragscode is in maart 2018 opgenomen in de Nederlandse Reclame Code.

Regels beter nageleefd

Uit een in 2019 door de NVWA uitgevoerde inspectie blijkt dat de etiketten flink zijn verbeterd ten opzichte van 2015. Ook was er een verschil te zien in de aard van de overtredingen. Er werd nog slechts één etiket gevonden met een niet-toegestane gezondheidsclaim. De overige overtredingen waren voornamelijk technisch van aard. Er werden geen ernstige overtredingen geconstateerd, die de consumenten zouden kunnen misleiden.

Websites moeten beter

Op de websites van fabrikanten werden de regels minder goed toegepast, slechts 48% van de onderzochte 62 producten voldeed aan de regels. Op de website van één product werd zelfs een medische claim gemaakt. Op het gebruik van medische claims op zuigelingenvoeding staan hoge boetes.

Uit de inspecties van de etiketten blijkt dat preventieve toetsing door de Keuringsraad werkt. De NVWA roept bedrijven op om hun website ook preventief te laten controleren door de Keuringsraad.

Ruimte voor verbetering

Ondanks dat de naleving aanzienlijk is verbeterd, blijft er nog ruimte voor verbetering.

De NVWA roept bedrijven op die nog niet meedoen aan de zelfregulering om hun etiketten en website preventief te laten toetsen. De NVWA zal alert blijven en indien nodig handhavend optreden.

Bron: NVWA, Inspectieresultaten etikettering zuigelingenvoeding 2019

Meer nieuws

aanpassing-identificatiemerk-vlees-zuivel
 
25 april 2024

Aanpassing vereist van het identificatiemerk voor dierlijke producten

Het identificatiemerk, ook bekend als het “ovaaltje”, dat producenten van levensmiddelen van dierlijke oorsprong op hun producten moeten vermelden,...

allergenen-voedselinformatieverordening-mosterdzaad
 
22 april 2024

Voorstel tot aanpassing allergenenlijst aangenomen

De Europese Commissie heeft op 17 april een voorstel voor een gedelegeerde verordening aangenomen waarin de allergenenlijst van de...

bga-mexico-tequila
 
04 maart 2024

Europees Parlement stemt in met betere bescherming voor geografische aanduidingen

Op 28 februari heeft het Europees Parlement ingestemd met een nieuwe verordening, waarbij de regels betreffende geografische aanduidingen voor...

7128

Inloggen