21 maart 2018

EU toezicht op metalen en jodium in zeewier en zoutplanten

De EU lidstaten moeten toezicht gaan houden op de aanwezigheid van arseen, cadmium, jodium, lood en kwik in zeewieren, halofyten (zoutplanten) en producten op basis van zeewier, zoals levensmiddelenadditieven en diervoeders op basis van zeewier

zeewier

De Europese Commissie heeft een aanbeveling gepubliceerd waarin staat dat de lidstaten deze producten zouden moeten gaan monitoren in 2018, 2019 en 2020.

Uit beschikbare gegevens blijkt zeewier aanzienlijke concentraties arseen, cadmium, jodium lood en kwik te bevatten. Naar verwachting zal dit hetzelfde zijn bij halofyten, omdat deze ook in een mariene omgeving groeien. Steeds vaker worden deze producten binnen de Europese Unie geconsumeerd. Daarom is het van belang om de aanwezigheid van deze verontreinigingen in de gaten te houden en zonodig maatregelen te nemen.

Op dit moment zijn er nog geen maximumgehalten aan arseen, cadmium, en lood vastgesteld voor zeewier en halofyten. Wel voor voedingssupplementen die uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit zeewier of van zeewier afgeleide producten. Zie voor meer informatie, Verordening (EG) nr. 1881/2006.

In de aanbeveling staat beschreven welke procedures de lidstaten moeten volgen bij bemonstering en toezicht. De bedoeling is dat de toezichtsgegevens op regelmatige basis bij de EFSA worden ingediend, zodat de Europese Voedsel- en Waren Autoriteit hier uiteindelijk één databank van kan maken.

Meer nieuws

aanpassing-identificatiemerk-vlees-zuivel
 
25 april 2024

Aanpassing vereist van het identificatiemerk voor dierlijke producten

Het identificatiemerk, ook bekend als het “ovaaltje”, dat producenten van levensmiddelen van dierlijke oorsprong op hun producten moeten vermelden,...

allergenen-voedselinformatieverordening-mosterdzaad
 
22 april 2024

Voorstel tot aanpassing allergenenlijst aangenomen

De Europese Commissie heeft op 17 april een voorstel voor een gedelegeerde verordening aangenomen waarin de allergenenlijst van de...

bga-mexico-tequila
 
04 maart 2024

Europees Parlement stemt in met betere bescherming voor geografische aanduidingen

Op 28 februari heeft het Europees Parlement ingestemd met een nieuwe verordening, waarbij de regels betreffende geografische aanduidingen voor...

5905

Inloggen