22 maart 2018

EU toezicht op metalen en jodium in zeewier en zoutplanten

De EU lidstaten moeten toezicht gaan houden op de aanwezigheid van arseen, cadmium, jodium, lood en kwik in zeewieren, halofyten (zoutplanten) en producten op basis van zeewier, zoals levensmiddelenadditieven en diervoeders op basis van zeewier

zeewier

De Europese Commissie heeft een aanbeveling gepubliceerd waarin staat dat de lidstaten deze producten zouden moeten gaan monitoren in 2018, 2019 en 2020.

Uit beschikbare gegevens blijkt zeewier aanzienlijke concentraties arseen, cadmium, jodium lood en kwik te bevatten. Naar verwachting zal dit hetzelfde zijn bij halofyten, omdat deze ook in een mariene omgeving groeien. Steeds vaker worden deze producten binnen de Europese Unie geconsumeerd. Daarom is het van belang om de aanwezigheid van deze verontreinigingen in de gaten te houden en zonodig maatregelen te nemen.

Op dit moment zijn er nog geen maximumgehalten aan arseen, cadmium, en lood vastgesteld voor zeewier en halofyten. Wel voor voedingssupplementen die uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit zeewier of van zeewier afgeleide producten. Zie voor meer informatie, Verordening (EG) nr. 1881/2006.

In de aanbeveling staat beschreven welke procedures de lidstaten moeten volgen bij bemonstering en toezicht. De bedoeling is dat de toezichtsgegevens op regelmatige basis bij de EFSA worden ingediend, zodat de Europese Voedsel- en Waren Autoriteit hier uiteindelijk één databank van kan maken.

Meer nieuws

21 november 2023

Invoering voedselkeuzelogo Nutri-Score

Met ingang van 1 januari 2024 is Nutri-Score officieel het voedselkeuzelogo in Nederland. Dit is bekendgemaakt in de Warenwetregeling aanwijzing...

nieuwe-regels-geografische-aanduidingen
 
30 oktober 2023

Europees Parlement en Raad zijn het eens over nieuwe regels voor geografische aanduidingen

Op 24 oktober hebben het Europees Parlement en de Raad een voorlopig akkoord bereikt over verbetering van het systeem van geografische aanduidingen...

intrekking-goedkeuring-additief-stearyltartraat
23 oktober 2023

Goedkeuring levensmiddelenadditief stearyltartraat ingetrokken

Levensmiddelenadditief stearyltartraat (E 483) wordt verwijderd van de EU-lijst met goedgekeurde levensmiddelenaddtieven.

...
5905

Inloggen