27 november 2017

EU verlengt afwijkingsperiode voor het in de handel brengen van vrije uitloop eieren

Producenten van vrije uitloop eieren mogen de eieren voortaan langer vrije uitloop eieren noemen, ook al is de toegang van de kippen tot de openlucht beperkt.

vrijeuitloopeieren

De Europese Commissie heeft de minimumeisen gewijzigd, waaraan de productie-inrichtingen voor de verschillende methoden voor het aanduiden van het houderijsysteem van leghennen moeten voldoen.

In plaats van 12 weken kunnen de eieren nu tot 16 weken als vrije uitloop eieren aangeduid worden. Als de ophokplicht langer dan 16 weken duurt, moeten de eieren verkocht worden als scharrelei.

De langere afwijkingsperiode is nodig om de economische verliezen voor boeren, als gevolg van de uitbraken van aviaire influenza in 2016/17, te beperken.

De wijziging, vastgesteld bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2168, is in werking getreden op 25 november 2017. 

Meer nieuws

21 november 2023

Invoering voedselkeuzelogo Nutri-Score

Met ingang van 1 januari 2024 is Nutri-Score officieel het voedselkeuzelogo in Nederland. Dit is bekendgemaakt in de Warenwetregeling aanwijzing...

nieuwe-regels-geografische-aanduidingen
 
30 oktober 2023

Europees Parlement en Raad zijn het eens over nieuwe regels voor geografische aanduidingen

Op 24 oktober hebben het Europees Parlement en de Raad een voorlopig akkoord bereikt over verbetering van het systeem van geografische aanduidingen...

intrekking-goedkeuring-additief-stearyltartraat
23 oktober 2023

Goedkeuring levensmiddelenadditief stearyltartraat ingetrokken

Levensmiddelenadditief stearyltartraat (E 483) wordt verwijderd van de EU-lijst met goedgekeurde levensmiddelenaddtieven.

...
3605

Inloggen