26 november 2017

EU verlengt afwijkingsperiode voor het in de handel brengen van vrije uitloop eieren

Producenten van vrije uitloop eieren mogen de eieren voortaan langer vrije uitloop eieren noemen, ook al is de toegang van de kippen tot de openlucht beperkt.

vrijeuitloopeieren

De Europese Commissie heeft de minimumeisen gewijzigd, waaraan de productie-inrichtingen voor de verschillende methoden voor het aanduiden van het houderijsysteem van leghennen moeten voldoen.

In plaats van 12 weken kunnen de eieren nu tot 16 weken als vrije uitloop eieren aangeduid worden. Als de ophokplicht langer dan 16 weken duurt, moeten de eieren verkocht worden als scharrelei.

De langere afwijkingsperiode is nodig om de economische verliezen voor boeren, als gevolg van de uitbraken van aviaire influenza in 2016/17, te beperken.

De wijziging, vastgesteld bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2168, is in werking getreden op 25 november 2017. 

Meer nieuws

aanpassing-identificatiemerk-vlees-zuivel
 
25 april 2024

Aanpassing vereist van het identificatiemerk voor dierlijke producten

Het identificatiemerk, ook bekend als het “ovaaltje”, dat producenten van levensmiddelen van dierlijke oorsprong op hun producten moeten vermelden,...

allergenen-voedselinformatieverordening-mosterdzaad
 
22 april 2024

Voorstel tot aanpassing allergenenlijst aangenomen

De Europese Commissie heeft op 17 april een voorstel voor een gedelegeerde verordening aangenomen waarin de allergenenlijst van de...

bga-mexico-tequila
 
04 maart 2024

Europees Parlement stemt in met betere bescherming voor geografische aanduidingen

Op 28 februari heeft het Europees Parlement ingestemd met een nieuwe verordening, waarbij de regels betreffende geografische aanduidingen voor...

3605

Inloggen