14 augustus 2017

Fipronil in eieren

Eind juli 2017 is er in Nederland onrust ontstaan over de aanwezigheid van de stof fipronil in eieren. Fipronil is een stof die onder andere gebruikt wordt in diergeneesmiddelen tegen vlooien, mijten en teken. Fipronil mag niet gebruikt worden bij dieren die bestemd zijn voor de voedselketen, zoals kippen. In de pluimveesector werd het middel ingezet als ontsmettingsmiddel in stallen om bloedluis tegen te gaan.

De crisis is begonnen toen begin juni fipronil werd aangetroffen op een Belgisch leghennenbedrijf. Het Belgische Federale Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) is toen een onderzoek gestart naar de mogelijke bron. Er werd een link gelegd naar twee Nederlandse bedrijven, die mogelijk de bron van de fipronilbesmetting in België konden zijn. Over één van deze bedrijven was bij de NVWA geen handhavingsinformatie bekend en bij het andere bedrijf waren in de afgelopen jaren geen overtreding geconstateerd. Op 28 juni verzocht de FAVV de NVWA een formeel onderzoek in te stellen naar een Nederlandse servicebedrijf, dat behandeling tegen bloedluizen bij leghennen aanbiedt. De NVWA is naar aanleiding hiervan gestart met een strafrechtelijk onderzoek, waarbij de administratie van het betreffende bedrijf in beslag werd genomen. Er zijn vervolgens monsters genomen bij acht Nederlandse bedrijven. Bij zeven van de acht behandelde bedrijven werd fipronil boven de MRL [1] van 0,005 mg/kg aangetroffen in de eieren. De bedrijven werden direct geblokkeerd en eieren met waarden boven de MRL werden teruggehaald uit het handelskanaal ("recall"). Later bleek dat het product geleverd was door Roemeense bedrijven.

Uit voorzorg heeft de NVWA besloten alle pluimveebedrijven die dit jaar zijn behandeld door het betrokken pluimveeservicebedrijf te blokkeren en te bemonsteren. In totaal werden er 180 leghenbedrijven, opfokbedrijven en vermeerderingsbedrijven geblokkeerd. Circa 20 % van de eierproducerende sector.

Op 3 augustus heeft de NVWA een overzicht van eicodes van besmette eieren op de website gepubliceerd, gevolgd door diverse updates.

Een chronologisch overzicht van de gebeurtenissen is terug te vinden op de website van de NVWA.


[1] Zie Verordening (EG) nr. 396/2005 (opgenomen in het onderdeel Levensmiddelen).

Meer nieuws

allergenen-voedselinformatieverordening-mosterdzaad
 
22 april 2024

Voorstel tot aanpassing allergenenlijst aangenomen

De Europese Commissie heeft op 17 april een voorstel voor een gedelegeerde verordening aangenomen waarin de allergenenlijst van de...

bga-mexico-tequila
 
04 maart 2024

Europees Parlement stemt in met betere bescherming voor geografische aanduidingen

Op 28 februari heeft het Europees Parlement ingestemd met een nieuwe verordening, waarbij de regels betreffende geografische aanduidingen voor...

ingredienten-gearomatiseerde-wijn
 
19 februari 2024

Nieuwe EU etiketteringsregels voor gearomatiseerde wijnbouwproducten

Op dranken als sangria, glühwein en vermout moet sinds 8 december 2023 informatie verstrekt worden over de gebruikte ingrediënten. 

...
5595

Inloggen