Eurowet maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken op de website. Sommige cookies worden altijd geplaatst om de website goed te laten werken. Ook plaatsen wij altijd een cookie om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Daarnaast staan er buttons op onze website, zodat u artikelen kunt delen via social media. Deze cookies verzamelen mogelijk gegevens buiten onze website. Door op akkoord te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wilt u meer weten over cookies of het aanpassen van uw cookie-instellingen, lees dan het Eurowet cookiebeleid. 

Lidstaten stemmen in met limiet aan transvetten in levensmiddelen

11 december 2018|
Milja Ligtermoet
limittransfats

De EU-lidstaten hebben ingestemd met een voorstel van de Europese Commissie om transvetten in levensmiddelen te beperken. De Europese Commissie heeft voorgesteld het gebruik aan transvetten in levensmiddelen, andere dan transvetten van nature voorkomend in vetten van dierlijke oorsprong, te beperken tot maximaal 2 gram per 100 gram vet.

Transvetten komen van nature voor in bepaalde dierlijke producten of ze ontstaan bij het industrieel gedeeltelijk harden van vetten. Industriële transvetten zitten onder andere in pizza en snacks. Transvetten zijn schadelijk voor de gezondheid. Een hoge inname van transvetten verhoogt het risico op hart- en vaatziekten aanzienlijk.

Eind 2015 heeft de Europese Commissie een rapport gepubliceerd, waarin al werd geconcludeerd dat een wettelijke limiet voor industriële transvetten de meest effectieve maatregel is om de volksgezondheid te beschermen. Op verzoek van de Europese Commissie heeft de EFSA afgelopen jaar nog eens gekeken naar transvetten en concludeerde dat de inname van transvetzuren zo laag mogelijk moet zijn.

De Europese Commissie heeft daarom voorgesteld transvetten toe te voegen aan bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1925/2006 betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen. Hierin staan stoffen waarvan het gebruik in levensmiddelen is verboden, aan beperking is onderworpen of die door de Gemeenschap worden onderzocht.

De toevoeging van transvetten aan levensmiddelen mag alleen worden toegelaten onder de voorwaarden die in die bijlage worden opgenomen. Exploitanten van levensmiddelenbedrijven die levensmiddelen aan andere exploitanten (B2B) leveren en niet rechtstreeks aan de consument of retail worden verplicht om informatie over de hoeveelheid industriële transvetten te verstrekken als er meer dan 2 gram per 100 gram vet in zit. Om exploitanten van levensmiddelenbedrijven de kans geven zich aan de nieuwe wetgeving aan te passen, zullen er overgangsmaatregelen worden ingesteld.

Het Europees Parlement en de Raad hebben nu nog twee maanden de tijd om kritisch naar het voorstel te kijken, waarna het officieel kan worden aangenomen.

Laatste nieuws

additievenhandboekwebdossier

NVWA handboek additieven voor levensmiddelenfabrikanten

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een ‘Handboek additieven voor levensmiddelenfabrikanten’ gepubliceerd. Het handboek is onderdeel van het webdossier additieven, waarin fabrikanten van levensmiddelen meer informatie kunnen vinden over de wettelijke regels die gelden voor levensmiddelenadditieven.

fosfatenvoedingssupplementen

Nieuw EFSA advies over fosfaten

De geschatte totale inname van fosfaten uit voeding zou het veilige niveau dat is vastgesteld door de EFSA kunnen overschrijden. Dit is de conclusie van Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid na herbeoordeling van de veiligheid van fosfaten. De wetenschappers van de EFSA adviseren invoering van maximaal toegestane niveaus bij gebruik van additieven in voedingssupplementen. Consumenten die voedingssupplementen gebruiken lopen namelijk gevaar teveel fosfaten binnen te krijgen.

tonic

Afwijking van de claimsverordening voor bepaalde generieke omschrijvingen

Bepaalde benamingen van levensmiddelen, zoals tonic en hoestbonbon, mogen blijven worden gebruikt, zonder dat hierbij een goedgekeurde gezondheidsclaim nodig is. Voor deze traditionele benamingen, waarbij uit de benaming een positief effect voor de gezondheid blijkt, is een afwijking van de algemene regels van Verordening (EG) nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims vastgesteld.

Inloggen