29 januari 2020

Nieuwe regels voor de aanduiding van meel en brood

Met ingang van 1 juli 2020 zullen er in Nederland nieuwe regels gaan gelden voor het aanduiden van meel en brood. De bestaande wetgeving wordt, op verzoek van de bakkerijsector zelf en van consumentenorganisaties, aangepast. Aanduidingen op brood en meel moeten beter overeenstemmen met de verwachtingen van consumenten.

bread-2864703640

De nieuwe regels kunnen het noodzakelijk maken aanpassingen in de receptuur te doen en de etikettering aan te passen. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje.

Verplichte vermelding wit, bruin of volkoren

Het wordt voor al het brood verplicht te vermelden wat de basis is van het meelbestanddeel: wit (bloem), bruin of volkoren. De consument kan zo eenvoudig zien om welk soort brood het gaan, ongeacht de kleur van het brood.

Brood uit één graansoort

Brood mag worden aangeduid met de naam van één graansoort op voorwaarde dat het meelbestanddeel voor minimaal 98% afkomstig is van de betreffende graansoort. Bijvoorbeeld speltbrood mag voortaan alleen zo genoemd worden als minimaal 98% speltmeel is gebruikt.

Brood uit twee of meer graansoorten

Bestaat het brood uit twee of meer graansoorten dan gelden er specifieke eisen voor de samenstelling. Op het etiket van brood dat uit twee of meer graansoorten bestaat moeten deze soorten vermeld worden. Dit moet in afnemende volgorde van de hoeveelheid waarin de graansoorten in het brood aanwezig zijn. Bestaat het brood bijvoorbeeld uit tarwemeel aangevuld met speltmeel, dan moet het brood als ‘tarwespeltbrood’ worden aangeduid. Zo wordt voorkomen dat er brood met een bepaalde aanduiding wordt verkocht terwijl er maar een kleine hoeveelheid meel van de betreffende graansoort in zit.

Meergranenbrood

De aanduiding meergranen mag alleen worden gebruikt wanneer het meelbestanddeel uit minimaal drie verschillende graansoorten bestaat. De graansoort, die voor het grootste gedeelte aanwezig is, mag maximaal 90% van het meelbestanddeel bedragen. Het gaat hier om de graansoorten in het meelbestanddeel. Zaden en pitten of de graansoorten die aanwezig zijn in broodverbetermiddelen en als decoratie tellen niet mee. In de ingrediëntendeclaratie moet de hoeveelheid van de afzonderlijke graanbestanddelen worden vermeld, uitgedrukt als percentage in het brood.

Desem

Er is een wettelijke definitie vastgesteld van (zuur)desem.

(zuur)desem: een product dat ontstaat na fermentatie van een mengsel op basis van graan, water en van nature aanwezige micro-organismen, waarbij de micro-organismen in een actieve toestand aanwezig zijn of reactiveerbaar zijn.”

Een brood mag alleen als (zuur)desembrood worden aangeduid als (zuur)desem als enige rijsmiddel is gebruikt. Er mag eventueel maximaal 0,2% droge gist of maximaal 0,5% verse gist worden toegevoegd aan het meelbestanddeel. Voor een (zuur)desembrood met vruchten, noten, zaden en pitten (minimaal 30% van het totaalgewicht) mag de hoeveelheid toegevoegde gist in totaal maximaal 0,5% droge gist of maximaal 1,2% verse gist van het meelbestanddeel bedragen.

Nieuwe maatduiding

Naast heel en half mag voortaan ook ‘midden’ of  ‘middengroot’ worden gebruikt in de aanduiding van brood waarvan de hoeveelheid droge stof ligt tussen de 360 en 400 gram of gebakken in een bakblik kleiner dan 27 centimeter. Dit was een wens van de bakkerijsector, omdat er steeds meer nieuwe vormen en afmetingen voor brood komen.

Overgangsbepalingen

Om de sector de tijd te geven om aan de nieuwe verplichtingen te voldoen, wordt een overgangsperiode van twee jaar ingevoerd.

Meer nieuws

aanpassing-identificatiemerk-vlees-zuivel
 
25 april 2024

Aanpassing vereist van het identificatiemerk voor dierlijke producten

Het identificatiemerk, ook bekend als het “ovaaltje”, dat producenten van levensmiddelen van dierlijke oorsprong op hun producten moeten vermelden,...

allergenen-voedselinformatieverordening-mosterdzaad
 
22 april 2024

Voorstel tot aanpassing allergenenlijst aangenomen

De Europese Commissie heeft op 17 april een voorstel voor een gedelegeerde verordening aangenomen waarin de allergenenlijst van de...

bga-mexico-tequila
 
04 maart 2024

Europees Parlement stemt in met betere bescherming voor geografische aanduidingen

Op 28 februari heeft het Europees Parlement ingestemd met een nieuwe verordening, waarbij de regels betreffende geografische aanduidingen voor...

7108

Inloggen