15 februari 2017

Nieuwe toezichtaanpak NVWA voor levensmiddelen en voedselveiligheid

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat de controle en handhaving bij bedrijven op het gebied van levensmiddelen en voedselveiligheid anders aanpakken. De levensmiddelenbranche is de eerste sector die te maken krijgt met de gewijzigde aanpak. Andere sectoren volgen in de loop van het jaar. 

Vanaf 15 februari 2017 geldt er een nieuwe toezichtaanpak voor onder andere retailers, horeca en ambachtelijke ondernemers (bijvoorbeeld slagers en bakkers). Het nieuwe interventiebeleid schrijft voor hoe de NVWA een overtreding op een norm beoordeelt qua zwaarte en hoe zij op grond daarvan optreedt. Het nieuwe interventiebeleid vloeit voort uit het verzoek van de Tweede Kamer om het toezicht strenger en meer uniform te maken.De wettelijke basis voor het specifiek interventiebeleid is:

  • de Warenwet met onderliggende besluiten en regelingen, met name het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen;
  • een aantal Europese verordeningen, met name Verordening (EG) nr. 178/2002, Verordening (EG) nr. 852/2004, Verordening (EG) nr. 882/2004, Verordening (EG) nr. 2073/2005 en Verordening (EG) nr. 1169/2011; en de
  • Wet natuurbescherming (lijden van dieren).

Nieuw is dat een bedrijf direct een boete krijgt als er na de eerste waarschuwing geen wijziging in de situatie is opgetreden. Dit geldt ook bij herhaalde soortgelijke overtredingen binnen een bedrijf.

Meer nieuws

aanpassing-identificatiemerk-vlees-zuivel
 
25 april 2024

Aanpassing vereist van het identificatiemerk voor dierlijke producten

Het identificatiemerk, ook bekend als het “ovaaltje”, dat producenten van levensmiddelen van dierlijke oorsprong op hun producten moeten vermelden,...

allergenen-voedselinformatieverordening-mosterdzaad
 
22 april 2024

Voorstel tot aanpassing allergenenlijst aangenomen

De Europese Commissie heeft op 17 april een voorstel voor een gedelegeerde verordening aangenomen waarin de allergenenlijst van de...

bga-mexico-tequila
 
04 maart 2024

Europees Parlement stemt in met betere bescherming voor geografische aanduidingen

Op 28 februari heeft het Europees Parlement ingestemd met een nieuwe verordening, waarbij de regels betreffende geografische aanduidingen voor...

5535

Inloggen