16 februari 2017

Nieuwe toezichtaanpak NVWA voor levensmiddelen en voedselveiligheid

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat de controle en handhaving bij bedrijven op het gebied van levensmiddelen en voedselveiligheid anders aanpakken. De levensmiddelenbranche is de eerste sector die te maken krijgt met de gewijzigde aanpak. Andere sectoren volgen in de loop van het jaar. 

Vanaf 15 februari 2017 geldt er een nieuwe toezichtaanpak voor onder andere retailers, horeca en ambachtelijke ondernemers (bijvoorbeeld slagers en bakkers). Het nieuwe interventiebeleid schrijft voor hoe de NVWA een overtreding op een norm beoordeelt qua zwaarte en hoe zij op grond daarvan optreedt. Het nieuwe interventiebeleid vloeit voort uit het verzoek van de Tweede Kamer om het toezicht strenger en meer uniform te maken.De wettelijke basis voor het specifiek interventiebeleid is:

  • de Warenwet met onderliggende besluiten en regelingen, met name het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen;
  • een aantal Europese verordeningen, met name Verordening (EG) nr. 178/2002, Verordening (EG) nr. 852/2004, Verordening (EG) nr. 882/2004, Verordening (EG) nr. 2073/2005 en Verordening (EG) nr. 1169/2011; en de
  • Wet natuurbescherming (lijden van dieren).

Nieuw is dat een bedrijf direct een boete krijgt als er na de eerste waarschuwing geen wijziging in de situatie is opgetreden. Dit geldt ook bij herhaalde soortgelijke overtredingen binnen een bedrijf.

Meer nieuws

21 november 2023

Invoering voedselkeuzelogo Nutri-Score

Met ingang van 1 januari 2024 is Nutri-Score officieel het voedselkeuzelogo in Nederland. Dit is bekendgemaakt in de Warenwetregeling aanwijzing...

nieuwe-regels-geografische-aanduidingen
 
30 oktober 2023

Europees Parlement en Raad zijn het eens over nieuwe regels voor geografische aanduidingen

Op 24 oktober hebben het Europees Parlement en de Raad een voorlopig akkoord bereikt over verbetering van het systeem van geografische aanduidingen...

intrekking-goedkeuring-additief-stearyltartraat
23 oktober 2023

Goedkeuring levensmiddelenadditief stearyltartraat ingetrokken

Levensmiddelenadditief stearyltartraat (E 483) wordt verwijderd van de EU-lijst met goedgekeurde levensmiddelenaddtieven.

...
5535

Inloggen