24 september 2017

NVWA gaat strenger optreden bij overtredingen diervoederregelgeving

Ondernemers in de diervoedersector krijgen te maken met strengere handhaving door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Op 1 oktober aanstaande wordt het nieuwe interventiebeleid diervoeders van de NVWA van kracht. In dit interventiebeleid staat hoe de NVWA optreedt bij overtredingen.

handhaving-diervoeders

Vorig jaar juli werd het algemene interventiebeleid van de NVWA al aangescherpt. Naar aanleiding hiervan is nu ook het Specifiek Interventiebeleid Diervoeder aangepast.

Voor wie

De nieuwe toezichtsaanpak geldt voor alle ondernemers die onder de diervoederwetgeving vallen, zoals importeurs, handelaren, transporteurs, producenten, maar ook veehouders die diervoeders gebruiken en retailers die diervoeders verkopen.

Wetgeving diervoeders

Het nieuwe interventiebeleid sluit aan bij de kaders van het algemeen interventiebeleid. Hierin staat hoe de NVWA een overtreding van een norm beoordeelt en hoe zij op grond daarvan intervenieert.

Voor diervoeders gelden met name Europese regels. De belangrijkste wettelijke bepalingen die van belang zijn voor het specifiek interventiebeleid diervoeders zijn:

 • Wet dieren met de onderliggende besluiten en regelingen, in het bijzonder:
  • Besluit diervoeders 2012
  • Regeling diervoeders 2012
  • Verordening (EG) nr. 999/2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën 
  • Verordening (EG) nr. 178/2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden 
  • Verordening (EG) nr. 1829/2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders 
  • Verordening (EG) nr. 882/2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn 
  • Verordening (EG) nr. 396/2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong titel 
  • Verordening (EG) nr. 1830/2003 betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders 
  • Verordening (EG) nr. 1831/2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding 
  • Verordening (EG) nr. 183/2005 tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne 
  • Verordening (EG) nr. 767/2009 betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders
  • Verordening (EG) nr. 669/2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en tot wijziging van Beschikking 2006/504/EG 
  • Richtlijn 2002/32/EG inzake ongewenste stoffen in diervoeders

Interventiebeleid

Overtredingen worden ingedeeld naar klassen. Bij overtreding wordt er in principe een bestuurlijke boete opgelegd, behalve wanneer de overtreding niet via een bestuurlijke boete te handhaven is. Daarnaast kunnen er aanvullende maatregelen noodzakelijk geacht worden, deze kunnen van geval tot geval verschillen. Bijvoorbeeld het terugroepen van producten en het geven van het publiekswaarschuwing.

Als er in een periode van twee jaar vijf overtredingen zijn geconstateerd of als de overtredingen ernstige gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van mens of dier of het milieu, wordt er verscherpt toezicht ingesteld. De NVWA gaat dan vaker inspecteren en naast een bestuurlijke boete worden er passende corrigerende interventies opgelegd. Alle kosten van deze inspecties zijn voor rekening van de ondernemer. 

Belangrijkste wijzigingen

Vanaf 1 oktober geldt het niet melden van een overschrijding van de maximale residulimiet (MRL) in diervoeder als een ernstige overtreding. Ook het niet of onvoldoende voldoen aan de registratieverplichtingen (inclusief de erkenningsplicht) wordt strenger gehandhaafd. 

Vragen?

Heeft u vragen over het interventiebeleid of wilt u meer informatie over de wetgeving voor diervoeders. Neem dan contact met ons op via 0251-671909 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Meer nieuws

allergenen-voedselinformatieverordening-mosterdzaad
 
22 april 2024

Voorstel tot aanpassing allergenenlijst aangenomen

De Europese Commissie heeft op 17 april een voorstel voor een gedelegeerde verordening aangenomen waarin de allergenenlijst van de...

bga-mexico-tequila
 
04 maart 2024

Europees Parlement stemt in met betere bescherming voor geografische aanduidingen

Op 28 februari heeft het Europees Parlement ingestemd met een nieuwe verordening, waarbij de regels betreffende geografische aanduidingen voor...

ingredienten-gearomatiseerde-wijn
 
19 februari 2024

Nieuwe EU etiketteringsregels voor gearomatiseerde wijnbouwproducten

Op dranken als sangria, glühwein en vermout moet sinds 8 december 2023 informatie verstrekt worden over de gebruikte ingrediënten. 

...
2082

Inloggen