NVWA publiceert handboek over de wetgeving ten aanzien van voeding voor specifieke groepen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een derde handboek gepubliceerd waarin een duidelijke toelichting wordt gegeven op de regels die gelden voor voeding voor specifieke groepen.

Na de handboeken over additieven en etikettering is er nu ook een handboek waarin de wetgeving voor specifieke groepen uiteengezet wordt.

Uitgangspunt is Verordening (EU) nr. 609/2013 waarin regels staan voor:

  • levensmiddelen voor zuigelingen en peuters;
  • voeding voor medisch gebruik; en
  • de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing.

In Nederland is deze Europese regelgeving geïmplementeerd via het Warenwetbesluit bijzondere voeding 2016.

In het handboek wordt uitgelegd welke wettelijke eisen er gelden voor de verschillende categorieën producten, onder andere qua samenstelling, etikettering en voedings- en gezondheidsclaims.

Ook is er een hoofdstuk over onderwerpen die niet onder de regelgeving voor voeding voor specifieke groepen vallen, zoals maaltijdvervangers, peutermelk en sportvoeding. Peutermelk bijvoorbeeld, valt niet onder de regeling voor voeding voor specifieke groepen, maar er is ook geen aparte Europese regeling voor. Dergelijke producten moeten tot nu toe voldoen aan de Europese en nationale regels die gelden voor voedingsmiddelen in het algemeen. Het Ministerie van VWS zou graag zien dat er een Europese regeling voor peutermelk komt, maar de Europese Commissie ziet dit niet als prioriteit.

In Nederland wordt nu gekeken of het mogelijk is om de Warenwet aan te passen. Zolang de gesprekken hierover nog gaande zijn, heeft de Minister van VWS aan de NVWA gevraagd om niet te handhaven als peutermelk nu niet voldoet aan de regels voor algemene levensmiddelen. Dit geldt in ieder geval tot juli van dit jaar.

De actuele versie van het handboek Regelgeving voeding voor specifieke groepen is gepubliceerd op de website van de NVWA.

22 april 2020

Laatste nieuws

Inloggen