06 september 2017

Onderzoeksopzet fipronil in eieren

Minister Schippers van VWS en minister Kamp van EZ hebben de onderzoeksopzet voor de evaluatie van de fipronilcrisis in eieren aan de Tweede Kamer gezonden. Het onderzoek zal geleid worden door mevrouw mr. Winnie Sorgdrager, lid van de Raad van State. Doelstelling is het achterhalen van de oorzaak van de crisis en bepalen wat de rol en verantwoordelijkheid van alle betrokkenen is.

eieren-fipronil

Het onderzoek zal zich met name richten op de volgende vragen:

  • Wat is de rol en verantwoordelijkheid van de verschillende actoren in de eierketen ten aanzien van de borging van de voedselveiligheid?
  • Wat is de rol en verantwoordelijkheid van de verschillende actoren in de toezichtketen ten aanzien van de borging van de voedselveiligheid?
  • Hoe hebben de verschillende actoren (privaat en publiek) gehandeld in de afhandeling van de crisis?
  • Hoe hebben de verschillende EU landen en de Europese Commissie gehandeld en hoe kan er beter worden afgestemd?

Het is verder aan mevrouw Sorgdrager om de specifieke vraagstelling aan te scherpen. Streefdatum voor  afronding van het onderzoek is 31 december 2017. De Tweede Kamer heeft tot 14 september de gelegenheid om aanvullende vragen te stellen.

Meer nieuws

allergenen-voedselinformatieverordening-mosterdzaad
 
22 april 2024

Voorstel tot aanpassing allergenenlijst aangenomen

De Europese Commissie heeft op 17 april een voorstel voor een gedelegeerde verordening aangenomen waarin de allergenenlijst van de...

bga-mexico-tequila
 
04 maart 2024

Europees Parlement stemt in met betere bescherming voor geografische aanduidingen

Op 28 februari heeft het Europees Parlement ingestemd met een nieuwe verordening, waarbij de regels betreffende geografische aanduidingen voor...

ingredienten-gearomatiseerde-wijn
 
19 februari 2024

Nieuwe EU etiketteringsregels voor gearomatiseerde wijnbouwproducten

Op dranken als sangria, glühwein en vermout moet sinds 8 december 2023 informatie verstrekt worden over de gebruikte ingrediënten. 

...
2048

Inloggen