19 februari 2020

Onduidelijkheid in etikettering draagt bij aan voedselverspilling

Volgens de meest recente schattingen wordt er in de EU jaarlijks zo’n 88 miljoen ton voedsel verspild. Dit staat gelijk aan een verspilling van circa 143 miljard euro. Een van de oorzaken van voedselverspilling is dat er bij consumenten onduidelijkheid bestaat over de houdbaarheidsdatum.

voedselverspillinghoudbaarheidsdatum

De houdbaarheidsdatum kan namelijk op verschillende manier op het etiket vermeld worden.

Etikettering houdbaarheid

Verordening (EU) nr. 1169/2011 stelt de vermelding van een houdbaarheidsdatum verplicht op de etiketten van voorverpakte voedingsmiddelen. Hierbij kan, afhankelijk van de bederfelijkheid van het product, gebruik gemaakt worden van de aanduiding “ten minste houdbaar tot” of “te gebruiken tot”.

Statistieken tonen aan dat 53% van de consumenten niet weet wat ‘ten minste houdbaar tot’ betekent. De vermelding ‘te gebruiken tot’ is voor 60% van de consumenten niet duidelijk. De verschillen in aanduiding zorgen bij consumenten voor verwarring, wat zorgt voor meer verspilling.

De Europese Commissie is momenteel samen met de EFSA bezig met het ontwikkelen van wetenschappelijke en technische richtsnoeren voor datumaanduiding. Publicatie ervan wordt in 2021 verwacht.

Europees platform tegen voedselverspilling

In 2016 heeft de Europese Commissie een platform gelanceerd ter bestrijding van voedselverspilling (‘Platform on Food Losses and Food Waste’). Samen met dit platform kijkt de Europese Commissie naar mogelijke oplossingen ten aanzien van de vermelding van de houdbaarheid en het voorkomen van voedselverspilling.

De Commissie is van plan onderzoek te doen onder consumenten om beter te snappen hoe consumenten de datumaanduiding interpreteren. Aan de hand van dat onderzoek zal de Commissie kijken of de huidige regels ten aanzien van de vermelding van de houdbaarheid aangepast moeten worden.

European Green Deal

In het voorjaar 2020 wordt de ‘Farm to Fork’ strategie van de European Green Deal uitgebracht. Een van de pijlers van de ‘Farm to Fork’ strategie is om meer te sturen op een circulaire economie. Dit zou er voor moeten zorgen dat er minder voedsel wordt verspild door fabrikanten en consumenten.

Iniatieven ter verminding van voedselverspilling

Ook steeds meer bedrijven proberen actief iets te doen aan voedselverspilling. Zo is PepsiCo van start gegaan met het aanbieden van een ‘verrassingsdoos’. In deze doos stopt de fabrikant van onder andere Duyvis, Lay’s en Quaker diverse producten met een beperkte houdbaarheid die anders weggegooid zouden worden. De verrassingsdoos wordt voor een een gereduceerd bedrag aangeboden om voedselverpilling tegen te gaan. De zogenaamde ‘Unwasted’ verrassingsboxen worden gratis thuisbezorgd.

Op 18 maart 2020 vindt het Food Waste Fest 2.020 plaats, dit is een evenement tegen voedselverspilling in Brussel. Het doel van dit evenement is om unieke oplossingen te vinden voor minder voedselverspilling. Het evenement heeft diverse sprekers en workshops en zal worden afgesloten met een zero waste diner, waarbij er een diner wordt gemaakt van voedseloverschotten.

Meer nieuws

allergenen-voedselinformatieverordening-mosterdzaad
 
22 april 2024

Voorstel tot aanpassing allergenenlijst aangenomen

De Europese Commissie heeft op 17 april een voorstel voor een gedelegeerde verordening aangenomen waarin de allergenenlijst van de...

bga-mexico-tequila
 
04 maart 2024

Europees Parlement stemt in met betere bescherming voor geografische aanduidingen

Op 28 februari heeft het Europees Parlement ingestemd met een nieuwe verordening, waarbij de regels betreffende geografische aanduidingen voor...

ingredienten-gearomatiseerde-wijn
 
19 februari 2024

Nieuwe EU etiketteringsregels voor gearomatiseerde wijnbouwproducten

Op dranken als sangria, glühwein en vermout moet sinds 8 december 2023 informatie verstrekt worden over de gebruikte ingrediënten. 

...
7141

Inloggen