27 mei 2020

Plannen voor nieuwe levensmiddelenwetgeving in Farm to Fork-strategie

De Europese Commissie heeft een ambitieus plan gepubliceerd voor een duurzamer en veerkrachtiger voedselsysteem. De doelstellingen staan in de zogenaamde Farm to Fork-strategie, een belangrijke pijler van de ‘European Green Deal’.

farm-to-fork-strategie

Doelstellingen Farm to Fork-strategie

In deze Farm to Fork-strategie wordt ingegaan op hoe de voedselketen kan bijdragen aan een klimaatneutraal Europa in 2050. Doelstellingen met betrekking tot het voedselsysteem van de Europese Unie zijn:

  • verkleining van de ecologische- en klimaatvoetafdruk;
  • verbetering van de veerkracht;
  • waarborgen van voedselzekerheid gezien de klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit;
  • leiden van een wereldwijde overgang naar duurzaamheid van boer tot bord; en
  • het aanboren van nieuwe kansen. 

Nieuwe wetgeving en strengere naleving

Om deze doelen te bereiken is nieuwe wetgeving nodig, maar zal ook de naleving van bestaande wetgeving moeten worden aangescherpt. De Europese Commissie noemt hier met name de wetgeving ten aanzien van dierenwelzijn, het gebruik van bestrijdingsmiddelen en bescherming van het milieu. Zo wil de Commissie dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen met 50 % verminderd wordt en dat biologische landbouw meer gepromoot wordt.

Duurzaam voedselsysteem

Om levensmiddelen duurzamer te maken zal de Europese Commissie eind 2023 met een wetsvoorstel komen dat als kader voor een duurzaam voedselsysteem zal dienen. Hierin zullen gemeenschappelijke definities en algemene principes en vereisten voor duurzame voedselsystemen en levensmiddelen worden opgenomen. Uiteindelijk moeten duurzaamheidsstandaarden de norm worden voor alle levensmiddelen die in de EU op de markt worden gebracht.

EU-gedragscode voor industrie en retailers

De voedselindustrie en retailsector hebben invloed op wat er op de markt is en wat de consument koopt. Om te zorgen dat zij meer gezonde en duurzame producten op de markt gaan brengen, zal de Commissie een EU-gedragscode gaan ontwikkelen waarin verantwoorde handels- en marketingpraktijken en een monitoringkader worden opgenomen.

Etikettering

Ook op het gebied van etikettering zullen er wat dingen gaan veranderen. Zo is het de bedoeling dat er eindelijk voedingsprofielen worden vastgesteld. Het gebruik van voedings- en gezondheidsclaims op levensmiddelen die veel vet, suikers en zout bevatten, wordt dan verboden.

De Commissie is ook van plan verplichte, geharmoniseerde front-of-pack vermelding van de voedingswaarde te gaan invoeren. Overwogen wordt om vermelding van oorsprong of herkomst voor meer producten verplicht te stellen. De bedoeling is dat de Commissie in het vierde kwartaal van 2022 met een wetsvoorstel voor een geharmoniseerde, verplichte front-of-pack etikettering komt. Dit moet consumenten helpen bij het maken van gezonde keuzes.

Er zal onderzoek worden gedaan naar wat er mogelijk is op het gebied van vrijwillige groene claims en de opstelling van een eventueel raamwerk voor duurzame etikettering. Ook zal er gekeken worden naar nieuwe manieren van informatieverstrekking aan consumenten, bijvoorbeeld digitaal. Met name voor mensen met een visuele beperking.

Om de consumenten gezond te laten eten en minder voedsel te verspillen zal de Europese Commissie ook nog eens kritisch gaan kijken naar de datumaanduidingen ("te gebruiken tot" en "ten minste houdbaar tot"). Gebleken is dat hier veel verwarring over heerst, wat bijdraagt aan voedselverspilling. Het plan is dat de Commissie in het vierde kwartaal van 2022 met een wetsvoorstel komt voor herziening van de regels betreffende de datumaanduiding.

Planning wetgevingsvoorstellen

In de bijlage bij de Farm to Fork strategie is een tijdsschema opgenomen waarin staat wanneer de Europese Commissie van plan is met nieuwe wetgevingsvoorstellen te komen. De komende vier jaar staan er diverse wijzigingen op de planning. De nieuwe wetgeving moet ervoor zorgen:

  • dat voedsel steeds duurzamer geproduceerd gaat worden;
  • dat fabrikanten, retail en andere exploitanten worden gestimuleerd om duurzamer te worden en dit ook te promoten; en
  • dat afval en voedselverspilling verminderd wordt.

Meer nieuws

aanpassing-identificatiemerk-vlees-zuivel
 
25 april 2024

Aanpassing vereist van het identificatiemerk voor dierlijke producten

Het identificatiemerk, ook bekend als het “ovaaltje”, dat producenten van levensmiddelen van dierlijke oorsprong op hun producten moeten vermelden,...

allergenen-voedselinformatieverordening-mosterdzaad
 
22 april 2024

Voorstel tot aanpassing allergenenlijst aangenomen

De Europese Commissie heeft op 17 april een voorstel voor een gedelegeerde verordening aangenomen waarin de allergenenlijst van de...

bga-mexico-tequila
 
04 maart 2024

Europees Parlement stemt in met betere bescherming voor geografische aanduidingen

Op 28 februari heeft het Europees Parlement ingestemd met een nieuwe verordening, waarbij de regels betreffende geografische aanduidingen voor...

7303

Inloggen