Slachthuizen houden zich meestal aan wetgeving, maar hygiëne kan beter

hygiene-slachthuizen
25 september 2017|
Milja Ligtermoet
Roodvleesslachthuizen houden zich over het algemeen goed aan de wet- en regelgeving. Dat blijkt uit de 2e naleefmonitor roodvleesslachthuizen van de NVWA. Roodvleesslachthuizen houden zich bezig met de slacht van runderen, paarden, varkens, schapen en geiten.

Hygiëne karkassen kan beter

Wel hebben inspecteurs van de NVWA in de eerste helft van 2017 vaker verontreiniging van karkassen tijdens het slachtproces en de eindcontrole geconstateerd dan in 2016. Een klein aantal grote slachthuizen scoort slecht op dit gebied. Middelgrote en kleine slachthuizen hebben juist beter gescoord op dit punt. De hygiëne van karkassen blijft een aandachtspunt van de NVWA en er volgen maatregelen als de normen worden overschreden. 

Wetgeving

Slachthuizen zijn zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Uit de naleefmonitor blijkt dat bedrijven dit ook steeds vaker uit zichzelf doen. De hygiëne tijdens het slachtproces en tijdens de eindcontrole is echter wel een punt dat aandacht behoeft. Dat kan bijvoorbeeld door een meer flexibele slachtsnelheid te hanteren. Slachthuizen kunnen ook zelf controleren op verontreiniging van het eindproduct en zelfstandig corrigerende maatregelen nemen.

Infographics

Om een goed beeld te geven van de naleving op het gebied van hygiënisch werken en dierenwelzijn, heeft de NVWA verschillende infographics gepubliceerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen grote slachthuizen en kleine en middelgrote slachthuizen. Naar verwachting worden begin volgend jaar de bedrijfsnamen openbaar gemaakt in de naleefmonitor.
NVWA

Laatste nieuws

Aanpassing maximumgehalten voor lood, kwik, melamine en decoquinaat in diervoeding

Aanpassing maximumgehalten voor lood, kwik, melamine en decoquinaat in diervoeding

De maximumgehalten voor de ongewenste stoffen lood, kwik, melamine en decoquinaat in diervoeding worden aangepast.
EU verlengt afwijkingsperiode voor het in de handel brengen van vrije uitloop eieren

EU verlengt afwijkingsperiode voor het in de handel brengen van vrije uitloop eieren

Producenten van vrije uitloop eieren mogen de eieren voortaan langer vrije uitloop eieren noemen, ook al is de toegang van de kippen tot de openlucht beperkt.
EU stelt wetgeving vast om acrylamidegehalte in levensmiddelen te verlagen

EU stelt wetgeving vast om acrylamidegehalte in levensmiddelen te verlagen

Vorige week heeft de EU een nieuwe verordening gepubliceerd met daarin maatregelen om de blootstelling van consumenten aan acrylamide in levensmiddelen te verminderen.

Meer nieuws

 

Inloggen