10 juni 2018

Vermelding oorsprong of herkomst van het primaire ingrediënt van een levensmiddel

De Europese Commissie heeft nieuwe regels aangenomen ter aanvulling van de bepalingen voor de vermelding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst op levensmiddelen.

primair-ingredient-oorsprong-herkomst

De basisbepalingen zijn opgenomen in de voedselinformatieverordening, Verordening (EU) nr. 1169/2011. Hierin staat onder andere dat de oorsprong of herkomst vermeld moet worden wanneer het weglaten ervan de consument zou kunnen misleiden.

De nieuwe Uitvoeringsverordening (EU) 2018/775 is van belang in gevallen waarbij de oorsprong of herkomst van het primaire ingrediënt afwijkt van wat er op het etiket staat. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar tekst, maar bijvoorbeeld ook afbeeldingen of symbolen kunnen duiden op een bepaalde oorsprong/herkomst.

Een aantal situaties is uitgezonderd, bijvoorbeeld wanneer het gaat om een geregistreerd merk waarbij het land van oorsprong of de plaats van herkomst deel uit maakt van het merk. Ook geografische termen die deel uitmaken van gebruikelijke en generieke namen die letterlijk de oorsprong vermelden, maar die in het algemeen niet als een vermelding van de oorsprong of plaats van herkomst van het levensmiddel worden begrepen, zijn uitgezonderd.

Afwijkende oorsprong of herkomst van het primaire ingrediënt op het etiket

Om aan de consument duidelijk te maken dat de oorsprong of herkomst van het primaire ingrediënt van een levensmiddel anders is dat de oorsprong of herkomst die vermeld wordt op het etiket, zijn er verschillende mogelijkheden.

Wil of kan een fabrikant niet specifiek aangeven waar het primaire ingrediënt vandaan komt, bijvoorbeeld omdat het niet altijd dezelfde oorsprong of herkomst heeft, dan kan de volgende verklaring op het etiket gezet worden:

“(naam van het/de primaire ingrediënt(en) is/zijn niet afkomstig van (het land van oorsprong of de plaats van herkomst van het levensmiddel)”.

Ook is het mogelijk te verwijzen naar de geografische gebieden waar het primaire ingrediënt vandaan komt, bijvoorbeeld “EU”, “niet-EU” of “EU en niet-EU”. Dit kan ook specifieker door een specifieke lidstaat of derde land te noemen, of een bepaalde regio.

Belangrijk is dat de informatie over het primaire ingrediënt duidelijk zichtbaar en leesbaar is en in hetzelfde gezichtsveld als de reeds vermelde oorsprong/herkomst wordt vermeld. De lettergrootte zoals voorgeschreven in de voedselinformatieverordening moet worden aangehouden. Staat het land van herkomst of de plaats van herkomst in woorden vermeld, dan moet de informatie over het primaire ingrediënt worden opgenomen met een lettergrootte met een x-hoogte van ten minste 75 %.

Overgangsperiode

De nieuwe voorschriften zijn van toepassing met ingang van 1 april 2020. Zijn levensmiddelen voor die datum in de handel gebracht of geëtiketeerd dan mogen de voorraden nog worden verkocht.

Meer nieuws

aanpassing-identificatiemerk-vlees-zuivel
 
25 april 2024

Aanpassing vereist van het identificatiemerk voor dierlijke producten

Het identificatiemerk, ook bekend als het “ovaaltje”, dat producenten van levensmiddelen van dierlijke oorsprong op hun producten moeten vermelden,...

allergenen-voedselinformatieverordening-mosterdzaad
 
22 april 2024

Voorstel tot aanpassing allergenenlijst aangenomen

De Europese Commissie heeft op 17 april een voorstel voor een gedelegeerde verordening aangenomen waarin de allergenenlijst van de...

bga-mexico-tequila
 
04 maart 2024

Europees Parlement stemt in met betere bescherming voor geografische aanduidingen

Op 28 februari heeft het Europees Parlement ingestemd met een nieuwe verordening, waarbij de regels betreffende geografische aanduidingen voor...

6135

Inloggen