Nieuws

kauwgom
11 oktober 2021

EU lidstaten stemmen in met verbod titaandioxide

 

De lidstaten hebben ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie om het gebruik van het additief titaandioxide...

cranberrry
28 september 2021

Reclame Code Commissie: Misleidend als beschrijvende benaming niet overeenstemt met samenstelling levensmiddelen

 

De Reclame Code Commissie (RCC) heeft op 2 augustus jl. een uitspraak gedaan waarin werd geoordeeld dat het gebruik van een benaming...

informatieblad-microbiologische-criteria
20 september 2021

Nieuw interpretatiedocument NVWA inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een nieuwe versie van het ‘Interpretatiedocument NVWA m.b.t. Verordening (EG) nr. 2073/2005...

importcontrole-levensmidddelen-japan
 
20 september 2021

Herziening maatregelen importcontrole van levensmiddelen uit Japan

Voor bepaalde levensmiddelen die worden geïmporteerd uit Japan gelden, sinds de kernramp in Fukushima in 2011, bijzondere voorwaarden.

...
maximumgehalten-tropaanalkaloiden
 
08 september 2021

Europese Commissie stelt maximumgehalten tropaanalkaloïden vast

De Europese Commissie heeft maximumgehalten aan tropaanalkaloïden vastgesteld en aangepast voor levensmiddelen, die hier een hoge concentratie van...

maximumgehalten-moederkoren
 
08 september 2021

Nieuwe maximumgehalten aan moederkorensclerotiën en moederkorenalkaloïden in bepaalde levensmiddelen

De Europese Commissie heeft het maximumgehalte voor moederkorensclerotiën verlaagd en maximumgehalten voor moederkorenalkaloïden in bepaalde...

maximumgehalten-lood-cadmium
27 augustus 2021

Europese Commissie verlaagt maximumgehalten aan lood en cadmium in levensmiddelen

De Europese Commissie heeft lagere maximumgehalten aan lood en cadmium vastgesteld voor een groot aantal levensmiddelen.

...
leidraad-nanomaterialen-levensmiddelen
 
19 augustus 2021

EFSA publiceert nieuwe leidraden over nanomaterialen in de voedselketen

De EFSA heeft twee documenten gepubliceerd over nanomaterialen in de voedselketen. Een bevat de technische vereisten om de aanwezigheid van kleine...

voedselkeuzelogo-nutri-score
18 augustus 2021

Nederland notificeert wettekst voedselkeuzelogo

Nederland heeft op 4 augustus jongsleden een wettekst genotificeerd bij de Europese Commissie waarbij Nutri-Score wordt aangewezen als het...

Inloggen